А) Компьютердің жұмысы кезінде мазмұны өзгермейтін жады

B) Осы мезетте орындалып жатқан программалар жады

C) Процессор мен оперативті жады арасында буфер ретінде жады

D) Дұрыс жауабы жоқ

E) КЭШ жадының түрі

195. Сиымдылығы цифрлық машиналық сөз өлшемiмен өлшенетiн жады бөлiмшесi қалай аталады?

А) Регистр

B) Жады

C) Процессор

D) Пернетақта

E) Монитор

196. Арифметикалы-логикалық құрылғыға қызмет көрсету үшiн арналған регистр қалай аталады?

А) Аккумулятор

B) Регистр

C) Жады

D) Процессор

E) Пернетақта

197. Барлық процессорлары бір уақытта түрлі берілгендермен бір команданы орындайтын көппроцессорлық есептеу жүйесі бұл-

А) векторлық

B) матрицалық

C) функционалдық

D) магистральді

E) вертикальді

198. Файл өзгеруiн тексеру ушiн не iстеу керек?

А) Файлдың контрольдiк суммасын есептеу керек

B) Файл ұзындыгын есептеу керек

C) Файлдың iшiндегi әрекеттердiң өзеруiн анықтау керек

D) Компьютерге вирус кiргенде файл өзгерiсi тексерiлмейдi

E) Файл разрядын есептеу керек

199. Берілген А=13.145;и В=1,275А-2 сандарының қайсысы жылжымайтын нақтылы үтiрлi әдiспен ұсынылған?

А) А

B) В

C) А,В

D) жоқ

E) -В

200. Берілген А=147,62; В=0,4239 Е4 сандарының қайсысы жылжымалы үтiрлi әдiспен ұсынылған?

А) В

B) А

C) А,В

D) жоқ

E) дұрыс жауабы жоқ

201. Берілген А=419,0; В=419Е0 сандарының қайсысы жылжымайтын үтiрлi әдiспен ұсынылған?

А) А

B) В

C) А,В

D) жоқ

E) Бәрі жауабы дұрыс

202. Компьютердiң қосымша құрылғысын ата ?

А) Сканер, принтер, модем

B) Драйвер

C) Блок

D) Адаптер

E) Дұрыс жауабы жоқ

203. Физикалық құрылым элементтері қандай обьекттер болып табылады?

А) техникалық

B) физикалық

C) ақпараттық

D) қосымдық

E) хаттамалық

204. Коммуникациялық модуль жұйенін қандай құрылымдарысына кіреді?

А) логикалық

B) техникалық

C) каналдық

D) кешендік

E) машиналық

205. Ақпаратты өңдеу процесі, жабдықтар ақауларының диагностикасы қандай құрылымдарын түріне кіреді?

А) бағдармалық

B) архитектуралық

C) функциялық

D) арифметикалық

E) уақыттылық

206. Біртектілік немесе бұйрықтар мен берілгендердің көптеген ағындары ерекшелігі бойынша тұрғызылатын кімнің классификациясы дейді?

А) Флин

B) Грин

C) Спин

D) Буль

E) Эйлер

207. Қандай жүйеде бірдей қарапайым жылдам процессорлар санынан тұрады, олар өзара және берілгендер жадысымен жалғанған, және тор пайда болады?

А) матрицалық

B) операндалық

C) логикалық

D) функциялық

E) машиналық

208. Конвейердің кірісіне берілгендердің біртекті ағыны жадыдан нені жеткізеді?

А) операнданы

B) қосымдыны

C) бүйрықты

D) мақсатты

E) нәтижелері

209. Қандай режимі бойынша ЕЖ бір бағдарламалық және мульти бағдарламалық болып бөлінеді?

А) жұмыс

B) уақыт

C) кешен

D) сақтау

E) бұйрық

210. Қандай режимде тұтынушылардың ЕЖ тікелей қол жеткізе алмайды?

А) пакетті

B) дербесті

C) каналді

D) айырмас

E) сыртқы

211. Әрбір пайдаланушыға коллективті тұтыну жүйесімен байланыс үшін не ұсынылады?

А) терминал

B) процессор

C) бағдарлама

D) қосындық

E) тапсырма

212. Көпмашиналық жүйеде ақпаратты алмастыруды тарату машинананың не арқылы өзара әсерлесуі жолымен жүзеге асады?

А) операциялық жүйесінің

B) сериялық жүйелермен

C) көппроцессор жүйемен

D) сыртқы жадымен

E) динамикалық жадымен

213. Қандай құрылым кезінде жүйе ақпаратты өңдеудің түрлі деңгейін орындау үшін жеке машиналардан (процессорлардан) құрылады?

А) иерархиялық

B) жалғастырулық

C) операциялық

D) дербестік

E) деңгейлік

214. Модуль аралық байланысты ұйымдастырудың нешеу әдістер пайланады?

А) 4

B) 1

C) 6

D) 7

E) 9

215. Жүйелік шинада ақпаратты беру үшін өткізгіштердің саны шинаның не деп аталады?

А) разрядтылығы

B) жиынтығы

C) процессорлығы

D) модульдығы

E) бұйрықтығы

216. Функцияны n -нан екілік ауыспалы А) Компьютердің жұмысы кезінде мазмұны өзгермейтін жады - student2.ru 0 және 1 мағна болатын қандай функция деп атайды ?

А) Буль

B) Флин

C) Мура

D) Мили

E) Фишер

217. Бір ауыспалы мағнадан Буль функциянын қанша мағна болады?

А) 4

B) 2

C) 6

D) 8

E) 10

218. Нақтылы Буль функция қандай кестесімен беріледі?

А) шындық

B) ашық

C) түсінік

D) сандық

E) атқару

219. Логикалық көбейту қалай аталған?

А) коньюкция

B) жөндеулі

C) жиынтықлі

D) конвергенция

E) конвекция

220. Логиқалық элемент мағнасы 1 болып кірсе терістеусі шығыста не болады?

А) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 5

221. Логикалық элемент НЕ-И –конъюкцияны терістейді. Қандай функция деп атайды?

А) Шеффера

B) Шеннона

C) Фишера

D) Колмогоров

E) Эйнштейн

222. Логикалық қосу қалай деп айтады.

А) дизъюнкция

B) екілік сан

C) конъюкция

D) кестелік

E) диссипация

223. Логикалық НЕ-ИЛИ дезъюнкцияны терістейді. Қандай жебе дейді?

А) Пирса

B) Пирсона

C) Флина

D) Фишера

E) Эйлера

224. Логиқалық элемент мағнасы 0 болып кірсе терістеусі шығыста не болады?

А) 1

B) 0

C) 2

D) 3

E) 4

225. ЭЕМ-де ақпаратты түрлендіру электрондық құрылғылардың неше классты логикалық сұлбалар көмегімен жүзеге асады?

А) 2

B) 1

C) 3

D) 4

E) 5

226. Қандай сұлбаларда шығыс сигналдарының жиыны (Y шығыс сөзі) уақыттың кез-келген мезетінде дәл сол уақыт мезгілінде кіріске сәйкес түсетін кіріс символдарымен (X кіріс сөзімен) анықталады?

А) комбинациялық

B) цифралық

C) функциялық

D) сигнализациялық

E) біртектілік

227. Қандай сұлбада әртүрлі ішкі жағдайларының шектеулі саны бар?

А) цифралық автомат

B) оралымды автомат

C) символды автомат

D) автомат Мили

E) қосындық автомат

228. Қандай сөзін береді егер кіріс сөзінің ықпалымен цифрлық автомат бір күйден екінші бір күйге ауысады?

А) шыгыс

B) кіріс

C) ауспалы

D) цифрлы

E) сұлбалы

229. Цифрлық автоматта есте сақтау элементтерін қалай атайды?

А) триггер

B) дискрет

C) логика

D) эммитер

E) құрылғы

230. Кез келген шыгыс сөздін өзгерісің кiретiн сөзге қарағанда не деп атаймыз?

А) операция

B) команда

C) импульс

D) модуляция

E) сигнал

231. Бiртiндеп байланысқан құрылымдардың басты функциясын анықтаңыз?

Наши рекомендации