Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Декретна відпустка: відпустка до пологів і після

Продовжимо вивчення такого важливого питання, як надання працiвникам соцiальних вiдпусток i соцiальної допомоги. У нашiй статтi розглянемо особливостi надання вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами та вiдпустки для догляду за дитиною до трьох рокiв.

На запитання читачів відповідає:

БОЖКО Людмила Миколаївна
заст. директора Аудиторської фірми «Податковий аудит України”,
аудитор, судово-бухгалтерський експерт

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Працівники, застраховані у Фонді соцстрахування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі – Фонд соцстрахування), при настанні страхового випадку мають право на матеріальне забезпечення (п. 1 ст. 4 Закону України «Про обов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими похованням» від 18.01.2001 р.

№ 2240-III (далі – Закон № 2240-III).

Надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (так званої декретної відпустки) передбачено ст. 179 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII (далі – КЗпПУ) та ст. 17 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р.

№ 504/96-ВР (далі – Закон № 504/96-ВР).

Отже на отримання декретних на підставі Закону № 2240-III мають право:

· особи, що працюють за трудовим договором;

· особи, що забезпечують себе роботою самостійно (підприємці, адвокати, нотаріуси тощо), при умові сплати страхових внесків до Фонду соцстрахування);

· особи, що не підлягають соціальному страхуванню, при умові сплати страхових внесків до Фонду соцстрахування;

· громадяни України, що працюють за межами території України, при умові сплати страхових внесків до Фонду соцстрахування.

· Згідно зі ст. 50 Закону № 2240-III декретні виплачуються повністю за рахунок Фонду соцстрахування, при цьому:

· особам, що працюють по трудовому договору декретні призначаються і надаються за основним місцем роботи (сумісникам – за основним місцем роботи та за сумісництвом);

· Іншим застрахованим особам – Фондом соцстрахування за місцем їхнього обліку.

У випадку ліквідації (реорганізації) підприємства декретні виплачуються його правонаступником (якщо страховий випадок наступив до ліквідації (реорганізації) такого підприємства), а при відсутності правонаступника – Фондом соцстрахування за місцем обліку ліквідованого підприємства.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) і не залежить від страхового стажу (ст. 39 Закону № 2240-III).

Також згідно зі ст. 50 Закону № 2240-III допомога в зв’язку з вагітністю та пологами надається за основним місцем роботи і за сумісництвом в порядку, передбаченому Кабміном, зокрема згідно з Порядком розрахунку середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (далі – Порядок № 1266).

Підставою для відпустки є лікарняний лист із жіночої консультації, виданий згідно з п. 1 ст. 51 Закону № 2240-III. Відпустка починається з тридцятого тижня вагітності і ніяк не залежить від кількості часу, відпрацьованого на підприємстві.

Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами видається за місцем спостереження за вагітною, починаючи з 30-го тижня вагітності, водночас на 126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів і 56 – після).

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю:

· до пологів – 70 календарних днів;

· після пологів – 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей). У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їхній розсуд.

До відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами - student2.ru

Наши рекомендации