Українська література за межами України. Василь Барка (Очерет). «Жовтий князь» (оглядово).

Практичне заняття №31

Олег Ольжич. „Господь багатий нас благословив...”, „Захочеш – і будеш” (Із циклу «Незнайомому воякові»)

Олена Теліга. «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день»

Мета:познайомити з життєвим і творчим шляхом Олега Ольжича та Олени Теліги, розвивати вміння ідейно-художнього аналізу поезій, визначати їхні основні мотиви, виділяти основні ідеї, висловлювати власні думки про сенс людського життя, формування себе як особистості, виховувати справжніх патріотів України.

ПЛАН

1. Загальні відомості про життя творчість Олега Ольжича(1907—1944):.

2. Зв’язок поета з ОУН УПА.

3. Аналіз віршів «Господь багатий нас благословив…», «Захочеш – і будеш» та ін.

4. Риси індивідуального стилю Олега Ольжича.

5. Лицар духу українського народу Олена Теліга.

6. Моральний заповіт поетеси у вірші «Сучасникам».

7. Патріотичні мотиви поезій «Радість», «Пломінний день».

8. Особливості світобачення Олени Теліги.

Література

1. Історія української літератури XX століття: У 2 кн. / За ред. В. Г. Дончика. – К., 1998. – Кн. 2.
2. Донцов Д. Поетка вогняних меж // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст.: В 4 кн. – К., 1994. – Кн. 2.
3. Ковалів Ю. Олена Теліга // Слово і час. – 1991. – № 6.
4. Мушинка М. Невідома антологія Олени Теліги // Слово і час. – 1992. № 7.

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

1. Підготуватися до практичної роботи за планом.

2. Зробити ідейно-художній аналіз 1 поезії О.Теліги та 1 поезії О.Ольжича

3. Вивчити напам’ять поезію Олени Теліги «Сучасникам»

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №32-33

Тема: Українська література 40-50-х років ХХ ст. Олександр Довженко. Загальний огляд творчості.

Кіноповість «Україна в огні»: відображення у творі найтрагічніших сторінок історії Великої Вітчизняної війни в Україні; уособлення долі українського народу в образах родини Запорожців; жанрова специфіка твору.

Кіноповість «Зачарована Десна»: автобіографічна основа; особливості оповіді; символічність назви; відображення в головних образах національного менталітету; морально-етичні проблеми твору; жанрова специфіка.

Мета:познайомити з життєвим і творчим шляхом О.Довженка, зі змістом програмових творів, за допомогою художніх персонажів, проаналізувати життя людей у роки Великої Вітчизняної війни, визначити тематику, проблематику творів, особливості авторського задуму; проаналізувати образи твору, з’ясувати прагнення героїв, формування світогляду; розвивати вміння аналізувати; прищеплювати любов до родини, навколишнього; розвивати критичне мислення,уміння аналізувати; виховувати почуття патріотизму та національної гідності. ТЛ: кіноповість

ПЛАН

1. Трагедія життя і творчості О.Довженка в тоталітарному суспільстві.

2. Новаторство митця у створенні жанру кіноповісті.

3. Історія написання «Зачарової Десни».

4. Особливості назви твору.

5. Сюжет і композиція.

6. Тематичне та ідейне багатство «Зачарованої Десни».

7. Художні особливості кіноповісті.

8. Показ Другої світової війни через трагедію української землi, страждання і понівечені долі окремих людей ( кіноповість “Україна в огні”):

а) зображення труднощів воєнного лихоліття : відступ радянських військ, окупація, поява дезертирів, зрадників тощо; звеличення “маленької” людини на війні; б) проблема національної свідомості та історичної пам’яті, джерел патріотизму;

в) ідейно-художнє навантаження жіночих образів кіноповісті : Олеся Запорожець як символ поетичної душі народу, Христина Хуторна – трагічної долі України.

г) уособлення долі українського народу в образах родини Запорожців;

г) художні особливості кіноповісті «Україна в огні», її експресіоністичний стиль, викривально-аналітичний пафос. Художньо-виражальні засоби творення образу України. Роль батальних сцен та описів природи.

ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

1. Гребньова В. “Народ, який не знає своєї історії, є народ сліпців”. Творчість О. Довженка періоду Другої світової війни: пошук вічних істин // Дзвін.— 1996.— № 7.

2. Дзюба І. Знаки духовної співмірності (штрихи до світового контексту естетики Олександра Довженка ) // Дивослово.— 1996.— № 1.

3. Довженко і світ. Творчість О. П. Довженка в контексті свiтової культури.— К., 1984.

4. Дончик В. Олександр Довженко // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.— К., 1994.— Кн. 2.— Ч. 1.

5. Корогодський Р. Довженко в полоні. Розвідки та есеї про майстра.— К., 2000

6. Кошелівець І. Олександр Довженко. Спроба творчої біографії.— Мюнхен, 1980.

7. Куценко М. Український геній у вигнанні: Олександр Довженко // Слово і час.— 1997.— № 5—6.

8. Мовчан Р. Олександр Довженко // Мовчан Р. Українська проза ХХ ст. в іменах: Посібник.— К., 1997.

9. Царинник М. Плянетне видиво: міфотворче світовідчування Олександра Довженка // Сучасність.— 1973.— № 10—12.

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

1.Підготуватися до практичного заняття за планом.

2. Записати у зошити:

а) вислови видатних діячів про О.Довженка;

б) перелік прозових творів письменника;

в) перелік кінофільмів з ілюстраціями.

3. Оформити хронологічну таблицю життя і творчості О.Довженка.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №34

Українська література за межами України. Василь Барка (Очерет). «Жовтий князь» (оглядово).

Мета: передати реалістичне змалювання трагедії голодомору, психічний стан людини в таких умовах, духовне пояснення апокаліптичних процесів у тоталітарному суспільстві; навчити виділяти трагічне й оптимістичне у творі, пояснити образи-символи, роль кольорової гами; удосконалити вміння висловлювати власні враження від почутого, прочитаного, робити висновки; виховувати почуття людської гідності, честі та високої духовності за будь-яких обставин.

ПЛАН

1. Василь Барка (В.Очерет). Загальний огляд творчості

2. Роман «Жовтий князь» (оглядово): історична основа твору, історія написання

3. Особливості сюжету, жанру, назви твору

4. Образна система роману «Жовтий князь». Українська ментальність родини Катранників

5. Образи-символи роману

6. Трагічне й оптимістичне у романі Василя Барки «Жовтий князь»

ЛІТЕРАТУРА

1. Барка В. Автобіографія // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.— К., 1994.— Кн. 2.

2. Вірний М. Портрет поета.— Рівне, 1998.

3. Жулинський М. Василь Барка // Слово і доля.— К., 2002.

4. Жулинський М. Він — із подвижників Божих. Із розмови Миколи Жулинського з Василем Баркою // Літературна Україна.— 1998.— 20 серпня.

5. Мовчан Р. Український лірник на американській землі // Дивослово.— 1998.— № 7.

6. Мовчан Р. “Жовтий князь” Василя Барки // Слово і час.— 1998.— № 12.

7. Мовчан Р. “Жовтий князь” Василя Барки. Стаття перша, стаття друга // Дивослово.— 2002.— № 3, 4.

8. Плющ Л. Заразар — Заказар // Сучасність.— 1987.— № 10.

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

1. Підготуватися до практичного заняття за планом.

2. Навести приклади «Людське й антилюдське в рисах героїв роману».

3. Підготувати повідомлення «Суть, причини та наслідки Голодомору 1932- 1933 рр.».

4. Переглянути художній фільм «Голод « (за мотивами роману Василя Барки).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №35

Іван Багряний (І. Лозов’яга) Загальний огляд творчого шляху. Роман «Тигролови»

Мета:ознайомити з життям і творчістю письменника-емігранта І. Багряного, з’ясувати особливості ідейно-тематичного спрямування «Тигроловів», його жанр, композицію; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість; уміння логічно мислити, наводити переконливі приклади, раціонально використовувати навчальний час; виховувати почуття поваги, пізнавальний інтерес до творчості І. Багряного; співчутливе ставлення до знедолених, тих, хто потребує допомоги.

ТЛ:поняття про пригодницький роман

ПЛАН

7. Загальний огляд життєвого шляху Івана Багряного

8. Творчість Івана Багряного — одіссея людини над прірвою.

9. Історія створення роману І.Багряного «Тигролови»

10. «Тигролови» як пригодницький і політичний роман.

11. Проблематика твору

12. Характеристика образів роману І Багряного «Тигролови»

13. Художні особливості твору

ХУДОЖНІ ТЕКСТИ

Багряний І. Сад Гетсиманський: Роман. — К.: Час, 1991.

Багряний І. Тигролови. — К., 1991.

Багряний І. Людина біжить над прірвою: Роман. — К.: Укр. письменник, 1992.

Багряний І. Тигролови: Роман. — К.: Укр. письменник, 2000.

Багряний І. Тигролови. Огненне коло. — К., 1996.

Багряний І. Під знаком Скорпіона. З творчої спадщини письменника. Поезія. Проза. Публіцистика. — К., 1994.

Багряний І. З камери смертників. Гуляй-поле. Морітурі. — Львів, 2000.

Багряний І. Чому я не хочу повертатися до СРСР // Українська культура. — 1992. — №1. — С.8-11.

ЛІТЕРАТУРА

1. Балаклицький М. Іван Багряний: «Нова релігійність» як конструент художньої творчості : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Балаклицький Максим Анатолійович ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2003.

2. Бернадська Н. Іван Багряний / Н. Бернадська // Українська мова та література. — 1999. — № 38. — С.1-5.

3. Жулинський М. Іван Багряний / Микола Жулинський // Слово і час. — 1991. — № 10. — С. 7-13.

4. Колошук Н. Іван Багряний: домінанти творчості та проблеми вивчення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Надія Колошук. — Луцьк : Твердиня, 2010. — 104 с.

5. Клочек Г. Знати своїх героїв (І.Багряний «Тигролови») / Григорій Клочек // Українська мова і література в середній школі. — 1999. — № 2. — С.91-108.

6. Клочек Г. Романи Івана Багряного «Тигролови» і «Сад Гетсиманський». Навчальний посібник. — Кіровоград : Степова Еллада, 1998. — 77с.

7. Ковальчук О. Новітній українець у саду страждань / Оксана Ковальчук // Дивослово. — 1997. — № 7. — С. 5-8.

8. Ковальчук О. «Ми є. Були. І будем ми»! (Вивчення роману І.Багряного «Тигролови») / Оксана Ковальчук Оксана Ковальчук // Дивослово. — 1999. — № 7. — С.36-41.

9. Логвіненко Н. У сміливих доля завжди прекрасна: вивчення роману І. Багряного «Тигролови» / Н. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2010. — № 6. — С. 19-22 ; №7. — С. 32-36.

10. Мудрак Л. Ідейно-художній аналіз роману І.Багряного «Тигролови» / Л. Мудрак // Українська мова та література. — 1999. — № 38. — С.7.

11. Насмінчук Г., Бойчук В. «... Сміливі завжди мають щастя» (Урок-інсценізація за романом І.Багряного «Тигролови» // Дивослово. — 1999. — № 7. — С.41-43.

12. Сподарець М. ІванБагряний — письменник і громадянин / М. П. Сподарець. — Х. : Харківський держ. ун-т., 1996. — 102 с.

1. Тарнавський О. Творчість І.Багряного — одіссея людини над прірвою // Тарнавський О. Відоме й позавідоме. — К., 1999. — С.362-370.

2. Турута Т. Вивчення творчості Івана Багряного в школі. Посібник для вчителя. — К., 2003.

3. Череватенко Л. «Ходи тільки по лінії найбільшого опору і ти пізнаєш світ» // Багряний І. Людина біжить над прірвою: Роман. — К., 1992. — С.293-319.

4. Шугай О. Іван Багряний, або Через терни Гетсиманського саду: роман-дослідження / О. Шугай. — К. : Рада, 1996. — 480 с.

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

1. Підготуватися до практичного заняття за планом.

2. Прочитати роман І. Багряного «Тигролови»; переглянути художній фільм „Тигролови”

3. Підготувати цитати і скласти питання до характеристики родини Сірків.

Практичне заняття № 36

Вступ. Поети-шістдесятники. Творча індивідуальність Василя Симоненка. «Лебеді материнства», «Задивляюсь у твої зіниці», «Є тисячі доріг...», «Я...», «Ікс плюс ігрек», «Ну скажи, хіба не фантастично...»

Мета: ознайомити студентів із життєвим і творчим шляхом В. Симоненка, створити умови для самовираження і розуміння студентами характерів героїв в поезій В. Симоненка; у процесі співробітництва на занятті підвести студентів до морально-етичних критеріїв добра, духовного багатства, безкористя; вдосконалювати уміння зв’язно й грамотно висловлювати свої думки; виховувати в них потребу вдосконалювати свій духовний розвиток, любов до батьківщини, повагу й синівську вдячність матері.

ПЛАН

1. Поети-шістдесятники (загальна характеристика культурологічного явища «шістдесятництва»). Гідність людини як поетичний маніфест шістдесятників («Ти знаєш, що ти людина»)

2. Загальний огляд життєвого і творчого шляху Василя Симоненка

3. «Лебеді материнства», «Задивляюсь у твої зіниці...», «Є тисячі доріг...»: вияв щирого патріотизму, синівської любові до Вітчизни як громадянський вибір ліричного героя

4. «Ікс плюс ігрек», «Ну скажи, хіба не фантастично...»: краса інтимних почуттів, любовних переживань ліричного героя

ЛІТЕРАТУРА

1. Зарецький О. Українські шістдесятники і хрущовська відлига в етнокультурному просторі СРСР // Сучасність. - 1995. - Ч. 4. -С. 113-125.

2. Зборовська Н. Шістдесятники // Слово і Час. - 1999. - № і. — С. 74-78.

3. Пахаренко В. Як він ішов... Духовний профіль Василя Симоненка на тлі його доби. - Черкаси: Брама, 2004. - 52 с.

4. Пахаренко В. Духовний камертон Василя Симоненка // Слово і час- 1993. -№2.-С. 3-7.

5. Сверстюк Є. Василь Симоненко прилетів на білому коні // Сучасність.-1995.-Ч. 1.-С. 149-152.

6. Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та поетикальний аспекти). - К.: Смолоскип, 2010.- С. 100-145.

7. Сверстюк Є. Симоненкові листи // На святі надії. - К., 1999 - С. 453.

8. Сверстюк Є. Блудні сини України. - К ., 1993. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики у 4-х книгах. Книга 4. - К.: Аконіт, 2001.

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

1. Підготуватися до практичного заняття за планом.

2. Вивчити напам’ять «Лебеді материнства» В.Симоненка.

3. Зробити ідейно-художній аналіз однієї поезії В.Симоненка (за вибором; письмово).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 37

Іван Драч. Микола Вінграновський.Загальний огляд творчості

Мета: ознайомити студентів з життєвим і творчим шляхом Івана Драча та Миколи Вінграновського; опрацювати ідейно-художній зміст програмних творів; розвивати вміння аналізувати поетичний твір, зв’язно й грамотно викладати свої думки; виховувати почуття доброти, душевну щедрість.

ТЛ: балада

ПЛАН

1. Життєвий і творчий шлях І.Драча

2. «Балада про соняшник»: поетичний роздум про мистецтво як життєдайну силу, що одухотворює людину, підносить до нових моральних та естетичних вершин; символічність образів соняшника та сонця.

3. «Балада про вузлики»: висока вартість нетлінних скарбів людської душі — щедрості, доброти, чесності, працелюбства.

4. «Крила»: світоглядне протистояння духовнобагатих особистостей та спустошених щоденними клопотами людей; крила як символ одвічного прагнення людини до краси, високої духовності

5. МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ — ПОЕТ, ПРОЗАЇК, КІНОМИТЕЦЬ. Життєвий і творчий шлях митця

6. «У синьому небі я висіяв ліс...», «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...», «Прилетіли коні — ударили в скроні...», «Чорна райдуга»: вселюдські та національні мотиви крізь призму «інтимного само зосередження»; краса почуття любові до світу, до жінки

ЛІТЕРАТУРА

ІВАН ДРАЧ

1. Драч І. “Не зумів витиснути із себе поета...” // Сучасність.— 1995.— № 1.

2. Ільницький М. Іван Драч. Нарис творчості.— К., 1986.

3. Рубан В. Третє пришестя І. Драча // Київ.— 1996.— № 9—10.

4. Слабошпицький М. Поет, який має талант бути Драчем // Дивослово.— 1996.— № 10.

5. Ткаченко А. Іван Драч // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.— К., 1995 — Кн. 2.— Ч. 2.

6. Шевченко А. Сонце і слово Івана Драча // Дивослово.— 1996.— № 10.

МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

1. Дзюба І. Що ти — це ти // Літературна Україна.— 1986.— 6 листопада.

2. Ковалів Ю. “Творись, мій труд!” // Радянське літературознавство.— 1986.— № 11.

3. Микола Вінграновський // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.— К., 1995 — Кн. 2.— Ч. 2.

4. Моренець В. Відтворити цілісність світу // Вітчизна.— 1981.— № 5.

5. Салига Т. Микола Вінграновський.— К., 1989.

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

1. Підготуватися до практичного заняття за планом.

2. Скласти тези «Новаторство Івана Драча».

3. Виписати приклади використання художніх засобів у поезіях І.Драча та М.Вінграновського.

Практичне заняття № 38

Наши рекомендации