Додаткові закони та формули для розв’язування задач

Повний тілесний кут W = 4p W −тілесний кут (рад)
Імпульс р = mJ р – імпульс (кг ×м/с) m – маса (кг) J – швидкість (м/с)
Доцентрове прискорення a = Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru J – швидкість (м/с) R – радіус траєкторії (м)
Затримуюча (прискорююча) напруга U= Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru U – напруга (В) q – заряд (Кл)
Кінетична енергія Wк = Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru m – маса (кг) J – швидкість (м/с)
Потужність Р= Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru Р – потужність (Вт); W – енергія (Дж); t – час (с)
Концентрація n = Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru n – концентрація (м-3) N – кількість частинок V – об’єм (м3)
Кількість частинок N= Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru NA NA – стала Авогадро (моль-1); m – маса речовини (кг); μ – молярна маса (кг/моль)
Закон Кулона F= Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru F - сила (Н); q - заряд (Кл); r - відстань між зарядами (м); Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru - діелектрична проникність; Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru 0- електрична стала Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru
Кількість теплоти, що виділяється при згорянні палива Q = qm q –теплотворна здатність палива (Дж/кг); m – маса (кг)
Коефіцієнт корисної дії h= Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru Акор – корисна робота (Дж) А – повна робота (Дж)
Питомий опір r = Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru r - питомий опір (Ом× м) s – питома провідність ( Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru )
Ймовірна швидкість руху частини J = Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru к – стала Больцмана (Дж/К) Т – абсолютна температура (К) m – маса частини (кг)
Середня квадра-тична швидкість Jкв. = Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru
Сила Лоренца F=еВJ sinα e – заряд електрона (Кл) J – швидкість руху (м/с) В- індукція магнітного поля (Тл) α – кут між Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru і Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru

Фізичні константи

Швидкість світла у вакуумі с = 3× 108 м/с
Елементарний заряд е = 1,6 × 10-19 Кл
Стала Планка h = 6,626 × 10-34 Дж/с
Стала Стефана-Больцмана σ = 5,67 × 10-8 Вт/м2К4
Стала першого закону Віна в1 = 2,9 × 10-3 м × К
Стала другого закону Віна в2 = 1,3 × 10-5 Вт/(м3 × К5)
Стала Рідберга R = 1,097 × 107 м-1
Електрична стала Додаткові закони та формули для розв’язування задач - student2.ru = 8,85 × 10-12 Ф/м
Стала Авогадро NА = 6,02 × 1023 моль-1
Стала Больцмана k = 1,38 × 10-23 Дж/К
Маса спокою електрона me = 9,1 × 10-31 кг
1 електрон вольт (еВ) 1,6 × 10-19 Дж
1 кюрі (Кі) 3,7× 1010 Бк
1 ангстрем (Å) 10-10 м
1 атомна одиниця маси (а.о.м.) 1,66 × 10-27 кг
Дольність   Приставка Позначення Приклад
10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 деци санти мілi мікро нано піко фемто д с м мк н п ф дм – дециметр см – сантиметр мм – міліметр мкм – мікрометр нм – нанометр пФ – пікофарад фс – фемтосекунда
101 102 103 106 109 1012   дека гекто кіло мега гіга тера   да г к М Г Т   дал – декалітр гПа – гектопаскаль кН – кілоньютон МПа– мегапаскаль ГГц – гігагерц ТВ – теравольт  

Таблиця

Довжин хвиль видимого світла

Колір Інтервал довжин хвиль, нм
Червоний 760-620
Оранжевий 620-590
Жовтий 590-560
Зелений 560-500
Голубий 500-480
Синій 480-450
Фіолетовий 450-380

Оптичні та рентгенівські спектри

Значення   Спектральні серії атома водню Рентгенівські спектри
n k Назва серії Область спектра Серія Назва лінії
  4… Лаймана   ультрафіолетова К-серія α – лінія b- лінія g - лінія
  5… Бальмера   видима L- серія α – лінія b- лінія g - лінія
  6… Пашена інфрачервона M-серія α – лінія b- лінія g - лінія

Періоди напіврозпаду радіоактивних ізотопів

Наши рекомендации