Сільськогосподарські науки 2 страница

телекомунікацій»

Комолов Дмитро Іванович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Селюченко Мар’ян Олександрович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Фабіровський Сергій Євгенович, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби

телекомунікацій»

Національний університет «Одеська морська академія»

Д 41.106.01

Астайкін Дмитро Вадимович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»

Булгаков Олександр Юрійович, 05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»

Стеценко Максим Сергійович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.06

Ахмед Алі Кадем Ахмед , 05.05.11 «Машини і засоби механізації

сільськогосподарського виробництва»

Д 26.004.07

Загородній Роман Іванович, 05.09.03 «Електpотехнічні комплекси та системи»

Національний університет водного господарства та природокористування

К 47.104.06

Сасовський Тарас Анатолійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Степасюк Юрій Олександрович, 05.23.05 «Будівельні матеpіали та виpоби»

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Д 38.060.01

Бабкін Георгій Володимирович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Кошкін Володимир Костянтинович, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Проскурін Аркадій Юрійович, 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Д 38.060.02

Дун Сіньшо (громадянин Китайської Народної Республіки), 05.08.03 «Конструювання та будування суден»

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.04

Боярчук Ярослав Андрійович, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів

бродіння»

Тринкаль Ольга Валентинівна, 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів

бродіння»

Д 26.058.06

Рубанка Катерина Володимирівна, 05.18.01 «Технологія хлібопекаpських продуктів,

кондитерських виробів та харчових концентратів»

Стрілець Ірина Петрівна, 05.18.01 «Технологія хлібопекаpських продуктів,

кондитерських виробів та харчових концентратів»

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Д 41.085.01

Панова Ірина Миколаївна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Д 41.085.03

Лобакова Лілія Вячеславівна, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та

цивільного будівництва»

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

Д 41.113.01

Ганєва Таїсія Іванівна, 05.11.01 «Пpилади та методи вимірювання механічних величин»

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова

Д 41.816.01

Аль-Анссарі Алі Іхсан Абдулсахіб (громадянин Республіки Ірак), 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Аль-Джанабі Хайдер Дхея Каміль (громадянин Республіки Ірак), 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Аль-Дулаймі Аймен Мохаммед Ходаєр (громадянин Республіки Ірак), 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Бабіч Юрій Олегович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Касім Намір Хашім (громадянин Республіки Ірак), 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Одеська національна академія харчових технологій

Д 41.088.01

Паламарчук Владислав Ігорович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових,

мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Д 41.088.03

Грич Артем Вікторович, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка,

системи кондиціонування»

Остапенко Олексій Валерійович, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна

техніка, системи кондиціонування»

Тимошевська Любов Вікторівна, 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна

техніка, системи кондиціонування»

Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.01

Абдуллах Омар Муаяд Абдуллах (громадянин Республіки Ірак), 05.13.06 «Інформаційні технології»

Попов Афанасій Сергійович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Сугак Ганна Сергіївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Ужеловський Андрій Валентинович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Д 41.052.09

Антоненко Тетяна Сергіївна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне

забезпечення»

Гловацька Світлана Миколаївна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.02

Іванченко Володимир Григорович, 05.23.02 «Основи і фундаменти»

Юрко Павло Анатолійович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Сумський державний університет

К 55.051.03

Мілтих Вікторія Станіславівна, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»

Оверко Михайло Валентинович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»

Ольштинський Павло Леонідович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»

К 55.051.04

Настенко Ольга Вікторівна, 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Д 58.052.02

Бабій Марія Василівна, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського

виробництва»

Українська академія друкарства

Д 35.101.01

Білан Віталій Петрович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Кляп Михайло Михайлович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Петрик Павло Богданович, 05.05.01 «Машини і пpоцеси полігpафічного виpобництва»

Український державний університет залізничного транспорту

Д 64.820.01

Кальченко Анастасія Сергіївна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Нікітін Сергій Олександрович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Д 64.820.04

Дьомін Андрій Юрійович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Ковальова Оксана Володимирівна, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України

Д 26.232.01

Калюжний Павло Борисович, 05.16.04 «Ливаpне виpобництво»

Нестерук Олена Петрівна, 05.16.04 «Ливаpне виpобництво»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Д 64.059.01

Дорожко Євген Вікторович, 05.22.11 «Автомобільні шляхи та аеpодpоми»

Д 64.059.02

Черепаха Олександр Сергійович, 05.22.01 «Тpанспоpтні системи»

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Д 64.832.01

Мироненко Анатолій Прохорович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації

сільськогосподарського виробництва»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.29

Аулов Іван Федорович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»

Янко Аліна Сергіївна, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

К 64.089.05

Пілічева Марина Олегівна, 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.02

Валід Ахмед Махмуд Альрефаі (громадянин Йорданії), 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Д 64.052.09

Алалі Абдулла (громадянин Республіки Ірак), 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Вовк Олеся Олегівна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Здоренко Юрій Миколайович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Іссам Саад (громадянин Республіки Ірак), 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Херсонський національний технічний університет

Д 67.052.02

Поліщук Лариса Миколаївна, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп'яних

продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур»

Черкаський державний технологічний університет

К 73.052.04

Заїка Василь Михайлович, 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»

Коваленко Анна Степанівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Наджі Абду Ахмад Алі (громадянин Республіки Ємен), 05.13.06 «Інформаційні технології»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України

Д 08.353.01

Вологдіна Галина Борисівна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»

Д 67.830.01

Гож Олександр Анатолійович, 06.01.09 «Рослинництво»

Максимов Максим Валерійович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Д 08.804.02

Папка Оксана Сергіївна, 03.00.16 «Екологія»

Шапка Віктор Петрович, 06.01.01 «Загальне землеробство»

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Д 26.360.01

Бузинний Микола Володимирович, 06.01.09 «Рослинництво»

Мандровська Світлана Миколаївна, 06.01.09 «Рослинництво»

Мошківська Сніжана Валентинівна, 06.01.13 «Гербологія»

Токарчук Максим Михайлович, 06.01.13 «Гербологія»

Інститут захисту рослин НААН України

Д 26.376.01

Сікура Олександр Олександрович, 16.00.10 «Ентомологія»

Чепернатий Євген Володимирович, 16.00.10 «Ентомологія»

Інститут рибного господарства НААН України

К 26.364.01

Воліченко Юрій Миколайович, 06.02.03 «Рибництво»

Куріненко Ганна Анатоліївна, 06.02.03 «Рибництво»

Лошкова Юлія Миколаївна, 06.02.03 «Рибництво»

Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України

Д 27.355.01

Бойко Олександр Васильович, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України

Д 64.366.01

Змієвська Олена Анатоліївна, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Усов Олексій Семенович, 06.01.09 «Рослинництво»

Шакалій Світлана Миколаївна, 06.01.09 «Рослинництво»

Львівський національний аграрний університет

К 36.814.04

Багдай Тетяна Володимирівна, 03.00.16 «Екологія»

Самчук Жанна Сергіївна, 03.00.16 «Екологія»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.05

Голубєва Тетяна Анатоліївна, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

Крук Ольга Павлівна, 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

Нечай Надія Миколаївна, 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

Ушакова Світлана Валеріївна, 06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

Д 26.004.09

Сошенський Олександр Михайлович, 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»

Д 26.004.10

Карпенко Людмила Дмитрівна, 06.01.09 «Рослинництво»

Токар Богдан Юрійович, 06.01.09 «Рослинництво»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Запорізький національний університет

Д 17.051.01

Задесенець Яна Миколаївна, 07.00.01 «Історія України»

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

К 20.051.05

Грушецька Вікторія Олександрівна, 07.00.05 «Етнологія»

Маслій Ольга Данківна, 07.00.01 «Історія України»

Одинець Світлана Владиславівна, 07.00.05 «Етнологія»

Федорак Володимир Васильович, 07.00.01 «Історія України»

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

Д 61.051.04

Зубанич Ласлов Ласлович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Купар Діана Миколаївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Худіш Павло Миколайович, 07.00.01 «Історія України»

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

К 29.053.06

Пилипенко Вікторія Вікторівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України

Д 26.728.01

Вдовиченко Вікторія Андріївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Інститут археології НАН України

Д 26.234.01

Козюба Віталій Костянтинович, 07.00.04 «Археологія»

Шелехань Олександр Володимирович, 07.00.04 «Археологія»

Інститут історії України НАН України

Д 26.235.01

Борщик Ярослав Вікторович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні

історичні дисципліни»

Моця Катерина Олександрівна, 07.00.01 «Історія України»

Перга Юрій Миколайович, 07.00.01 «Історія України»

Юга Олександр Анатолійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Д 26.227.01

Іванчишен Віталій Романович, 07.00.05 «Етнологія»

Семенова Оксана Володимирівна, 07.00.05 «Етнологія»

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН

України

Д 35.222.01

Стасюк Андрій Євгенович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Чорненький Роман Васильович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Яковишина Яна Миколаївна, 07.00.04 «Археологія»

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

К 71.053.01

Бернацький Віктор Русланович, 07.00.01 «Історія України»

Білецький Павло Миколайович, 07.00.01 «Історія України»

Щур Сергій Анатолійович, 07.00.01 «Історія України»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.01

Охріменко Олександр Святославович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Татаринов Іван Євгенович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Антоненко Вікторія Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

Заплетнюк Максим Андрійович, 07.00.01 «Історія України»

Кучернюк Ірина Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

Шкабко Сергій Іванович, 07.00.01 «Історія України»

Київський університет імені Бориса Грінченка

К 26.133.02

Будз Катерина Миколаївна, 07.00.01 «Історія України»

Шимкевич Катерина Олександрівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

К 38.134.01

Шостак Андрій Васильович, 07.00.01 «Історія України»

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

Д 26.165.01

Лямець Артем Михайлович, 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство,

бібліографознавство»

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України

Д 26.373.01

Чернова Наталія Федорівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії

К 26.126.01

Адамський Віктор Романович, 07.00.01 «Історія України»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.10

Борисенко Наталія Миколаївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Вітринська Олена Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

Єремєєва Катерина Андріївна, 07.00.01 «Історія України»

Піткевич Валерій Валерійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Д 73.053.01

Гава Петро Михайлович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні

історичні дисципліни»

Селіванова-Зеркаль Ірина Олександрівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.06

Валявська Катерина Володимирівна, 07.00.01 «Історія України»

Глібіщук Микола Васильович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Левіна Юлія Сергіївна, 07.00.01 «Історія України»

Прокоп Тарас Ігорович, 07.00.01 «Історія України»

Яновський Ярослав Михайлович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Академія муніципального управління

Д 26.129.03

Кириченко Сергій Олександрович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна

економіка»

Білоцерківський національний аграрний університет

Д 27.821.03

Яшина Ірина Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами

економічної діяльності)»

Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»

Д 26.889.01

Подік Іванна Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»

Д 26.130.01

Цюцюпа Світлана Віталіївна, 21.04.02 «Економічна безпека суб'єктів господарської

діяльності»

К 26.130.04

Панасюк Олеся Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Д 44.877.01

Апопій Геннадій Вікторович, 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

Скриль Олеся Костянтинівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Шовкова Олена Аркадіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Д 35.154.01

Бас-Юрчишин Мар’яна Андріївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна

економіка»

Василюк Дмитро Ярославович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна

економіка і політика»

Запорізький національний університет

К 17.051.08

Кайнара Дмитро Олегович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені

Вадима Гетьмана»

Д 26.006.01

Брановицький Віктор Володимирович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія

економічної думки»

Погоріла Лідія Михайлівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Д 26.006.03

Вострякова Валентина Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Свинчук Анастасія Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Смирнова Надія Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Д 26.006.06

Андрощук Ірина Іванівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами

економічної діяльності)»

Кравченко Юлія Петрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами

економічної діяльності)»

Марків Марія Михайлівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами

економічної діяльності)»

Д 26.006.07

Бондаренко Олена Олександрівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та

інформаційні технології в економіці»

Гафич Олег Іванович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології

в економіці»

Мірошниченко Ігор Вікторович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні

технології в економіці»

Помазун Оксана Миколаївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні

технології в економіці»

Тищенко Олена Віталіївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні

технології в економіці»

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

К 08.085.04

Гетьман Ольга Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Каширнікова Ірина Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

К 08.804.01

Амеліна Юлія Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами

економічної діяльності)»

Воловик Дмитро Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Коваль Ольга Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Куделя Лариса Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Маховський Дмитро Валерійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Сокол Поліна Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.03

Гончарук Валентина Віталіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

Донбаська державна машинобудівна академія

Д 12.105.03

Ахунзянов Олександр Валерійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

Козлова Вікторія Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Саєнко Ольга Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Д 11.051.03

Андронік Олена Леонідівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка

і політика»

Пархоменко Юрій Миколайович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна

економіка і політика»

Житомирський державний технологічний університет

Д 14.052.01

Левіна Марія Вікторівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами

економічної діяльності)»

Якименко Марія Володимирівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за

видами економічної діяльності)»

Інститут агроекології і природокористування НААН України

Д 26.371.02

Ступень Наталія Романівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони

навколишнього середовища»

Швець Ольга Григорівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони

навколишнього середовища»

Інститут економіки промисловості НАН України

Д 11.151.01

Олійник Євгенія Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Петрова Ірина Павлівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Д 41.177.01

Любченко Вікторія Олегівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Судник Надія Віталіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами

економічної діяльності)»

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

К 26.110.02

Байрактар Юрій Панасович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.03

Макогон Іван Іванович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.02

Джалілов Азар (громадянин Азербайджанської республіки), 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Зикова Ольга Ігорівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

відносини»

Д 26.001.12

Шимків Світлана Анатоліївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Д 26.001.48

Савушкін Дмитро Ігорович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні

технології в економіці»

Класичний приватний університет

Д 17.127.01

Розумчук Олександр Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)»

Соболев Вадим Григорович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Ястребова Олена Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Д 17.127.10

Васильченко Кирило Геннадійович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та

інформаційні технології в економіці»

Глазова Яна Василівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні

технології в економіці»

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.03

Гоманюк Олена Костянтинівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна

економіка»

Львівський торговельно-економічний університет

Д 35.840.01

Кіржецька Марія Сергіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

К 35.725.04

Левко Марія Миколаївна, 21.04.01 «Економічна безпека держави»

Львівський національний аграрний університет

Д 36.814.02

Горогоцька Наталія Ігорівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Якубів Роман Дмитрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами

економічної діяльності)»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.22

Гнатюк Ростислав Андрійович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної

думки»

Ярема Олег Романович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

К 35.051.21

Васильків Мар’яна Володимирівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні

економічні відносини»

Линник Олександра Олександрівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні

економічні відносини»

Струк Олександра Ігорівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні

відносини»

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Д 64.251.01

Малишко Юлія Михайлівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

Сєніна Анастасія Олександрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України

Д 26.870.01

Пашковська Анна Юріївна, 08.00.10 «Статистика»

Юнацький Мар’ян Олегович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами

економічної діяльності)»

Національний інститут стратегічних досліджень

Д 26.718.01

Авраменко Олександр Олександрович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Д 26.350.01

Давиденко Валерій Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Камінська Анна Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Миколайчук Ярослав Леонідович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.03

Бодарецька Ольга Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Добрянська Мар’яна Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)»

Дрималовська Христина Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)»

Косцик Романа Степанівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Мороз Наталія Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

Нагірна Мар’яна Ярославівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Федевич Людмила Станіславівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

Федорчак Олексій Євстахійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за

видами економічної діяльності)»

Холявка Лілія Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами

економічної діяльності)»

Національний університет водного господарства та природокористування

К 47.104.03

Мазярко Ірина Сергіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

Мощич Світлана Зеновіївна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони

навколишнього середовища»

Пивоварчук Лілія Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

Пляшко Ольга Степанівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним

господарством»

Трохлюк Тетяна Миколаївна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони

навколишнього середовища»

Федина Катерина Миколаївна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони

навколишнього середовища»

Хомюк Наталія Леонідівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони

навколишнього середовища»

К 47.104.07

Бляхарчук Марія Олександрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за

видами економічної діяльності)»

Карпій Олена Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами

Наши рекомендации