Прибутки банківської системи України ,млн. грн.

Рік
Прибутки банківської системи України, млн. грн. -30
Чисельність МП, шт.

Прибутки банківської системи України ,млн. грн. - student2.ru

Рис. 3 Залежність кількості МП від прибутків банківської системи.

Отримані результати свідчать про щільний зв’язок між банківською активністю і кількістю МП (коефіцієнти детермінації - 0,74), що підтверджує висловлене припущення. Таким чином, доки банки будуть займатися розрахунками готівкою, статистика чисельності працюючих на одному підприємстві буде скорочуватись, а більшість підприємств буде займатися фінансовою діяльністю хоч декларувати діяльність у торгівлі, посередництві інколи сільському господарству, або будівництву. Чому в цих галузях, бо в них простіш приховувати доходи від оподаткування.

Друге питання, навіщо збільшувати кількість підприємств, коли нема результатів їхньої діяльності: рентабельність відсутня, а частка продукції МП у обсязі реалізованої промислової продукції має тенденцію до зменшення (рис.4).

 
  Прибутки банківської системи України ,млн. грн. - student2.ru

Рис.4Частка продукції МП в обсязі реалізованої продукції

Аналізуючи кількість МП за видами економічної діяльності, можна констатувати, що в основному вони займаються торговою діяльністю. Також слід відзначити суттєвий ріст МП які займаються операціями з нерухомістю та здаванням її під найм ( Рис. 5).

Прибутки банківської системи України ,млн. грн. - student2.ru


1.Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
2.Промисловість
3.Будівництво
4.Торгівля
5.Транспорт і зв язок
6.Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

Рис. 5 Кількість МП за основними видами економічної діяльності у Дніпропетровській області.

Оцінка виконання програм розвитку МП веде до самозаспокоєння і формального підходу до цієї проблеми. Такий формальний підхід часто мав місце при соціалізмі – компанії по впровадженню: управління якістю, бригадних форм, атестації робочих місць. Регіональні програми Дніпропетровської області 2003-2004 до 2007 -2008рр розроблені формально; відсутня чітка і зрозуміла мета, завдання, бюджетна підтримка, відповідальні за її виконання. В програмах плануються тільки кількісні показники: кількість діючих МП, кількість МП на 10 тис населення, чисельність працюючих на МП, надходження до всіх рівнів бюджетів тощо. Планування базується на вже досягнутому рівні. Так, наприклад, показник “надходження до всіх рівнів бюджетів” за 2007-2008 рр. Планується збільшити близько 20%. Враховуючи річний рівень підвищення цін( а він не менший ніж 15% річних), можна з впевнено казати, що ніякого стимулюючого ефекту це мати не буде. Регіональні програми Західних областей України суттєво відрізняються в кращу сторону. В програмах чітко встановлюється мета, завдання, проводиться детальний аналіз виконання показників попереднього періоду.

Метою програми повинно бути - підвищення ефективності розвитку МП у регіоні. При подальшій деталізації мети враховувались найбільш ефективні програми розвитку МП розвинених країн світу і окремих регіонів України. Зроблено аналіз недоліків розвитку МП. Після чого були сформульовані наступні завдання:

1. удосконалення організації започаткування підприємницької діяльності;

2. розвиток малого інноваційного бізнесу;

3. забезпечення МП фінансово – кредитною підтримкою

Оцінку ефективності МП потрібно здійснювати по показникам ,що використовуються при виконанні ПЦМ управління місцевими бюджетами. Розробниками ПЦМ рекомендуються чотири види показників це:

- витрат( необхідних ресурсів);

- продукту;

- ефективності;

- якості.

Розроблені на основі приведеної класифікації показники по яким пропонується оцінювати впровадження регіональних програм розвитку МП наведені у табл. 10.

Таблиця 10

Наши рекомендации