Питання до навчальної дисципліни

Семестр 6. Статистичне спостереження, зведення, групування та обробка статистичних даних. Визначення динаміки суспільних явищ, тенденції і закономірності їх розвитку, виявлення дії впливу окремих факторів їх розвитку.

1. Джерела статистики.

2. Предмет статистики.

3. Основні поняття статистиці.

4. Метод статистики

5. Суть і організаційні форми статистичного спостереження.

6. План статистичного спостереження.

7. Види і способи спостереження.

8. Помилки спостереження і контроль вірогідності даних.

9. Суть статистичного зведення та групування.

10. Основні завдання і види групування.

11. Основні питання методології статистичних групувань.

12. Ряди розподілу.

13. Статистичні таблиці.

14. Кількісна характеристика суспільних явищ

15. Види абсолютних величин

16. Види відносних величин і форми їх вираження

17. Поняття статистичного графіка.

18. Основні елементи статистичних графіків

19. Класифікація графіків.

20. Суть і умови використання середніх величин.

21. Види середніх величин.

22. Середнє арифметичне.

23. Середня гармонійна. Середня геометрична. Середня квадратична.

24. Деякі особливості середніх величин.

25. Суть і характеристики варіації.

26. Методи обчислення дисперсії.

27. Характеристики форми розподілу.

28. Криві розподілу.

29. Суть і переваги вибіркового спостереження.

30. Обчислення помилок вибірки і визначення меж інтервалу для середньої величини і частки.

31. Різновиди вибірок.

32. Багатоступеневі і багатофазні вибірки.

33. Визначення обсягу вибірки і способи поширення вибіркових даних.

34. Динамічний ряд –– основа аналізу і прогнозування соціально – економічного розвитку.

35. Характеристики динамічних рядів.

36. Аналіз структурних зрушень.

37. Визначення тенденції розвитку.

38. Аналіз коливань і сталості динамічних рядів.

39. Особливості вимірювання взаємозв'язків за даними динамічних рядів.

40. Суть індексів і їх роль у статистико – економічному аналізі.

41. Методологічні принципи побудови індексів

42. Середньозважені індекси.

43. Індекси із змінними і постійними вагами.

44. Системи співзалежних індексів і визначення впливу окремих факторів.

45. Територіальні індекси.

46. Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника

47. Суть індексів і їх роль у статистико – економічному аналізі.

48. Методологічні принципи побудови індексів

49. Середньозважені індекси.

50. Індекси із змінними і постійними вагами.

51. Системи співзалежних індексів і визначення впливу окремих факторів.

52. Територіальні індекси.

53. Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника.

54. Види зв’язку в статистиці.

55. Методи аналізу взаємозвязків

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

1. Збір і обробка статистичної інформації для контролю виконання плану вантажних перевезень.

2. Збір і обробка статистичної інформації з метою контролю виконання плану автобусних перевезень.

3. Збір і обробка статистичної інформації для контролю виконання плану таксомоторних перевезень.

4. Збір і обробка статистичної інформації з метою оцінки ефективності використання основних фондів автотранспортного підприємства.

5. Збір і обробка статистичної інформації для оцінки ефективності використання рухомого складу (вантажного, автобусного, таксомоторного).

6. Збір і обробка статистичної інформації з метою оцінки трудових ресурсів і їхнє використання на АТП.

7. Збір і обробка статистичної інформації для оцінки ступеню використання робочого часу на АТП.

8. Збір і обробка статистичної інформації з метою оцінки рівня продуктивності праці на АТП.

9. Збір і обробка статистичної інформації для оцінки використання палива і матеріалів у виробничому процесі АТП.

10. Збір і обробка статистичної інформації з метою оцінки виконання плану по зниженню собівартості перевезень.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Наши рекомендации