Суть підготовчої стадії процесу судово-бухгалтерської експертизи

ЗМІСТ

ВСТУП  
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.1. Суть підготовчої стадії процесу судово-бухгалтерської експертизи
1.2. Завдання та методика судово-бухгалтерської експертизи обліку розрахунків з працівниками
1.3. Інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи розрахунків з працівниками
1.4. Порядок допиту експерта
1.5. Тестові завдання
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
2.1. Ситуаційне завдання 1
2.2. Ситуаційне завдання 2
ВИСНОВОК  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  
         

ВСТУП

З розвитком ринкових відносин все більшого значення набуває судова бухгалтерія в практиці кримінального, цивільного й арбітражного процесу. Останнім часом особливо часто потрібне застосування судової бухгалтерії в податкових спорах і спорах про виконання зобов'язань сторонами цивільно-правових угод. Відповідно до процесуального законодавства всі питання економічного характеру, необхідність дозволу яких стоять перед слідчими або судовими органами, дозволяються шляхом проведення судово-бухгалтерської експертизи відповідно до Інструкція про призначення та проведення судових експертиз.

Метою контрольної роботи є дослідження актуальних питань судово-бухгалтерської експертизи в області атестації спеціалістів в даній галузі, ролі судово-бухгалтерської експертизи у виявлення правопорушень та у вирішені цивільних справ.

Завданнями контрольної роботи є:

- визначити порядок атестації судових експертів;

- охарактеризувати проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків;

- вказати механізм порушень в операціях з грошовими коштами;

- дати характеристику призначення і порядку проведення судово-бухгалтерської експертизи по цивільним справам.

- відповісти на тестові запитання;

- визначити порядок дій в ситуаційних завданнях.

Контрольна робота складається з теоретичної і практичної частин, висновків і списку використаної літератури.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Суть підготовчої стадії процесу судово-бухгалтерської експертизи

Підготовча стадія складається з чотирьох підстадій:

- Призначення фахівця: експерта-бухгалтера. На даній стадії призначається кваліфікований у даній галузі фахівець-експерт. Права й обов'язки експерта визначені у другому розділі Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. №4038-ХІІ [1]. Судовими експертами з бухгалтерського обліку можуть бути фахівці державних спеціалізованих установ і відомчих служб, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Експерти повинні мати вищу освіту, пройти відповідну підготовку та атестацію як судові експерти бухгалтерського обліку. Не можуть залучатися до судово-бухгалтерської експертизи особи, визнані згідно законодавства недієздатними, або також особи, які мають судимість.

Крім того, враховуються, насамперед його неупередженість і незацікавленість у результатах експертизи, навики практичної діяльності, досвід та термін роботи на цій посаді, відгуки про нього інших юридичних осіб, у яких фахівець проводив експертизу [2].

- Складання завдання на проведення експертизи керівником експертної установи. Завдання повинно передбачати причини та мету експертизи. Ставляться цілком конкретне завдання та конкретні питання, що мають бути вирішені під час проведення експертизи.

- Вивчення призначеним експертом-бухгалтером змісту завдання та постанови правоохоронних органів. Коли правоохоронні органи виносять завдання та постанову, експерт повинен конкретно та точно розібратися по суті справи, знати, що від нього вимагають.

- Підбір нормативно-правових актів з питань, які мають бути досліджені. Зрозуміло, що фахівець має опиратися лише на ті нормативно-правові акти, які регулюють дане питання і відкидати все неважливе.

Судово-бухгалтерська експертиза може бути призначена і в суді, оскільки згідно з чинним законодавством суд має обґрунтовувати свій вирок тільки на підставі тих доказів, які були розглянуті на судовому засіданні. Вирішення питання про виклик експерта до суду здійснюється в процесі підготовки справи до розгляду. Причому виклик експерта до суду не є обов'язковим, а здійснюється лише за необхідності, а саме:

- якщо висновок експерта є особливо важливим як доказ у розслідуваній справі;

- на судовому засіданні необхідно провести додаткову судово-бухгалтерську експертизу;

- висновок експерта, зроблений на стадії попереднього (досудового) розслідування, має недоліки, що викликають сумніви в його правильності;

- з даної справи для встановлення одних і тих самих фактів уже були проведені дві експертизи, висновки яких суперечать один одному;

- між експертами, що проводили комісійну експертизу, виникли суперечності, і кожен з них склав свій висновок;

- зацікавлені учасники процесу не згодні з висновками експертизи та порушили клопотання про виклик експерта до суду;

- висновок складений на даних, отриманих зі свідчень обвинувачуваного, потерпілого чи свідка, а є підстави вважати, що вони можуть бути змінені на судовому засіданні. Експерт, який проводив експертизу на стадії попереднього слідства, може бути викликаний для проведення цієї самої експертизи на судовому засіданні, якщо суду й учасникам процесу важко розібратися в матеріалах експертизи без допомоги самого експерта.

Якщо отримані матеріали оформлені з порушеннями, які виключають можливість організації проведення експертизи (не надійшла постанова або ухвала про призначення експертизи, не надійшли об'єкти досліджень і т. ін.), керівник установи негайно повідомляє про це особу або орган, які призначили експертизу. Якщо особа або орган, які призначили експертизу, не вживають належних заходів для усунення цих перешкод, керівник установи після закінчення одного місяця з дня відправлення зазначеного повідомлення повертає їм матеріали.

Відповідно до процесуального законодавства експерт не може самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, але він має право знайомитися з матеріалами справи, які стосуються експертизи, та порушувати клопотання про надання додаткових та нових матеріалів, необхідних для розв'язання поставлених питань.

Якщо експерт порушив клопотання про надання йому додаткових матеріалів, але протягом місяця не отримав відповіді, він має право письмово повідомити особу або орган, які призначили експертизу, про неможливість її проведення.

Наши рекомендации