Д) правильна відповідь відсутня.

10. Який науковець, на Вашу думку, дає наступне визначення інфраструктурі - це комплекс специфічних трудових процесів по виробництву послуг, що забезпечують обмін діяльністю в суспільному виробництві і житгі людини?

Б) В.Н.Стаханов;

11.Який науковець, на Вашу думку, дає наступне визначення інфраструктурі ринку - це сукупність видів

діяльності, що забезпечує ефективне функціонування об'єктів ринкової економіки і їх єдність у визначеному реальному ринковому просторі?

Г) В.П. Федько;

12. Який науковець, на Вашу думку, дає наступне визначення інфраструктурі ринку - це сукупність елементів, які забезпечують безперебійне багаторівневе функціонування господарських взаємозв'язків, взаємодію суб'єктів ринкової економіки і регулюють рух товзро-грошових потоків?

Д) А. Гриценко, В. Соболев.

13. Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку прн виконанні функції обслуговування обігу у матеріально-речовій формі.

Д) відповіді А, Б, В вірні.

14. Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку при виконанні функції обслуговування обігу у матеріально-речовій формі.

Д) всі відповіді вірні.

15. Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються при виконанні функції обслуговування обігу у матеріально-речовій формі.

Г) укладання угод купівлі-продажу:

16.Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються при виконанні функції обслуговування обігу у матеріально-речовій формі.

Д) правильна відповідь відсутня.

17.Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку при виконанні функції обслуговування загального товарного обігу.

Д) відповіді А, Б, В вірні.

18. Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку при виконанні функції обслуговування загального товарного обігу.

Д) всі відповіді вірні.

19.Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються при

виконанні функції обслуговування загального товарного обігу

Б) складське обслуговування;

20. Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються при

виконанні функції обслуговування загального товарного обігу.

Д) правильна відповідь відсутня.

21Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку при виконанні функції

обслуговування загального товарного обігу.

Д) відповіді А, Б, В вірні.

22. Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку при виконанні функції обслу говування загального товарного обігу

Д) всі відповіді вірні.

23.Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються при виконанні функції обслуговування загального товарного обігу.

Б)складське обслуговування;

24. Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються при виконанні функції обслуговування загального товарного обігу.

Д) правильна відповідь відсутня.

25.Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку при виконанні функції обслуговування обігу товарів у вартісній формі.

В)інвестування,

26. Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку при виконанні функції обслуговування обігу товарів у вартісній формі.

Д) всі відповіді вірні.

27.Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються при виконанні функції обслуговування обігу товарів у вартісній формі.

Б) консультування;

28Вкажіть види діяльності елементів інфраструктури національного ринку, які не здійснюються при

виконанні функції обслуговування обігу товарів у вартісній формі.

Наши рекомендации