Приклад виконання розділу згідно методики спільного наказу № 73/82/64/122

ЗАВДАННЯ

На хімічно небезпечному об'єкті в м. Донецьк сталася аварія, в результаті якої були зруйновані ємності, що містили хлорпікрин (131 т, висота обвалування 1,2 м) і етилмеркаптан (87 т). Відстань від місця аварії до об'єкту складає 2,4 км. Шлях прямування хмари зараженого повітря до об'єкту цивільного захисту такий: 0,5 км - рівнинна місцевість; 0,5 км - лісосмуга; 1 км - малоповерхова забудова; 0,4 км багатоповерхова забудова і далі рівнинна місцевість (умовно).

Вважати, що надзвичайна ситуація сталася 8 лютого в 5.30 (UTC +2). Погодні умови наступні: мінлива хмарність; швидкість вітру 2 м/с; температура довкілля (-20 0С), сніговий покрив.

Оцінити оперативну і аварійну хімічну обстановку (глибину зони зараження, ширину зони зараження, площу зони можливого зараження, площу зони прогнозованого зараження, час підходу хмари до об'єкту, час дії джерела зараження) через 4 години після аварії. Розрахувати людські втрати (з розрахунку 120 чоловік) на об'єкті цивільного захисту, якщо 30 % від загальної кількості людей знаходилися на відкритій місцевості без протигазів, а інші усередині будівлі також без засобів індивідуального захисту.

РІШЕННЯ

Оперативне прогнозування

Для хлорпікрину

Кількість речовини Q = 91,7 т

Визначення глибини зони зараження

Приклад виконання розділу згідно методики спільного наказу № 73/82/64/122 - student2.ru

Г′′ = 125,25/5,3 - (0,5 + 0,5 х 1,8 + 1 х 3 + 0,4 х 3,5) = 23,63 – 5,8 = 17,83км

Г1 = 0,5 + 0,5 + 1 + 0,4 + 17,83 = 20,23 км

Г2 = 5*4 = 20 км

Визначення площі зараження

площа зони можливого хімічного зараження (ЗМХЗ)

S(ЗМХЗ) = 3,14Г2 = 3,14 х 202 = 1256 км2

площа прогнозованої зони хімічного зараження (ПЗХЗ)

S(ПЗХЗ) = 0,11Г2 = 0,11 х 202 = 44 км2

Для етилмеркаптану

Кількість речовини Q = 60,9 т

Визначення глибини зони зараження

Приклад виконання розділу згідно методики спільного наказу № 73/82/64/122 - student2.ru

Г′′ = 13,16 – 5,8 = 7,36 км

Г1 = 0,5 + 0,5 + 1 + 0,4 + 7,36 = 9,76 км

Г2 = 4*5 = 20 км

Визначення площі зараження

площа зони можливого хімічного зараження (ЗМХЗ)

S(ЗМХЗ) = 3,14Г2 = 3,14 х 9,762 = 299,18 км2

площа прогнозованої зони хімічного зараження (ПЗХЗ)

S(ПЗХЗ) = 0,11Г2 = 0,11 х 9,762 = 10,48 км2

Аварійне прогнозування

Визначаємо міру вертикальної стійкості атмосфери

8 лютого в Донецьку у 5.30 – ніч

міра вертикальної стійкості атмосфери - інверсія.

Для хлорпікрину

Кількість речовини Q = 131 т

Приклад виконання розділу згідно методики спільного наказу № 73/82/64/122 - student2.ru

Г′′ = 23,77/5,3 – 5,8 = - 1,32 км

тобто необхідно рахувати окремо

Потенційна глибина – 4,48 км

Поширення на рівнинній місцевості – 0,5 км

Еквівалентна відстань поширення в лісовому масиві 0,5 х 1,8 = 0,9 км

Еквівалентна відстань поширення в малоповерховій забудові 1 х 3 = 3 км

4,48 – (0,5 + 0,9 + 3) = 0,02 км

0,02/3,5 = 0,01 км

Г1 = 0,5 + 0,5 + 1 + 0,01 = 2,01 км

Г2 = 4*10 = 40 км

Визначення площі зараження

площа зони можливого хімічного зараження (ЗМХЗ)

SЗМХЗ = 8,72∙10-3 х 2,012 х 90 = 3,17 км2

площа прогнозованої зони хімічного зараження (ПЗХЗ)

SПЗХЗ = 0,081 х 2,012 х 40,2= 0,43 км2

Визначення ширини зони зараження

Ш=0,3·Г0, 6 = 0,3*2,010,6 = 0,46 км.

Час випару складає 4987 годин

Для етилмеркаптану

Кількість речовини Q = 87 т.

Визначення глибини зони зараження

Приклад виконання розділу згідно методики спільного наказу № 73/82/64/122 - student2.ru

Г′′ = 8,44 – 5,8 = 2,64 км

Г1 = 2,4 + 2,64 = 5,04 км

Г2 = 4*10 = 40 км

Наши рекомендации