Тест №6.2Тема: “ Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія

Тема № 6 Техногенні небезпеки та їхні наслідки.

Тест №6.2(гр301 Краснящих)

Правильною є одна відповідь

1.Небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті; території або акваторії загрозу для життя і здоров 'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого процесу чи завдає шкоди довкіллю,це :

2.Призводить до важких наслідків для людини, тваринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування:

3. На час­тку теплових електростанційприпадає забруднення :

4.Автомобільний транспорт призводить до забруднень у містах:

5. За об'ємомзабруднених стоків посідає перше місце:

6. Найбільшу небезпеку в стічних водах становлять :

7. Найбільших збитків в процесі сільськогосподарської діяльності завдає застосування:

8. Щорічно в світі стається … випадків отруєння пестицидами :

9. Щорічно в світі на поля вноситься 400-500 млн т …

10.Аварія в Уїндскейлі (Північна Англія) на заводі по виробниц­тву плутонію (зона радіоактивного забруднення становила 500 кв.км) сталася:

11. Найбільшою за масштаба­ми забруднення навколишнього се­редовища є аварія, яка сталася 26 квітня 1986 р. на:

12. Аварія на АЕС «Тримайл-Айленд» у Гарисберзі, США сталася:

13.Довгострокове опромінення малими дозами іонізуючого випромінювання за рахунок надходження в організм радіоактивних речовин, які містяться в:

14.Гострою променевою хворобою під час гасіння пожежі тааварійних робіт на Чорнобильській АЕС захворіло:

15.Листя чаю, виноград, чорна смородина, чор­ноплідна горобина, обліпиха, банани, лимони, фініки, грейпфрути, гранати – це природні « захисники» від :

16. Щоб радіо­нукліди не засвоювались організмом, потрібно постійно вживати продукти, які містять :

17.До групи радіо­захисних продуктів належить :

18.За рекомендаціями американського вченого доктора Р.Гейла щодо збереження здоров’я в умовах довгострокової дії малих доз випромінювання з фруктів потрібно знімати верхній шар до …

19. Головною особливістю хімічних аварій (на відміну від інших промислових катастроф) є їх здатність:

20.Від небезпечних хімічних речовин, які можуть по­трапити в навколишнє середовище внаслідок аварії, встановлено … рівні впливу :

21.Хімічні спо­луки, які в певних кількостях, що перевищують ГДК, негативно впли­вають на людей, сільськогосподарських тварин, рослини та викли­кають у них ураження різного ступеня-це:

22. У світі щорічно внаслідок ДТП гине:

23. У середньому щорі­чно в світі стається близько … авіаційних катастроф:

24. Ризик потрапити під колеса ма­шин в … разів вищий від ризику загинути в авіакатастрофі:

25. При русі вздовж залізничної колії не дозволяється підходити ближче ніж на … до крайньої рейки:

26.Під час проходження потяга без зупинки не стояти ближче … метрів від краю платформи:

27.Можливий ризик для життя людини на морських транспортних засобах нижчий ніж на…

28.У світовому морському транспорті щорічно зазнають аварій понад … кораблів:

29.Найтяжча в історії мореплавства катастрофа пасажирського судна:

30. Щоб уповільнити переохолодження організму і збільшити шанси на виживання при низьких температурах води, необхідно голову тримати якомога …

Тест №6.2Тема: “ Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія

аварій на потенційно-небезпечних об’єктах (ПНО) ”

Правильна відповідь - одна

1.Аварія це -

2.Види аварій:

3. Особливо важкі аварії можуть призвести до:

4.Катастрофа це -:

5.Рік вибуху на ЧАЕС:

6.ГДК:

7.Найнебезпечнішими наслідками є аварії на АЕС з викидом в атмосферу радіоактивних речовин, внаслідок яких має місце:

8. Найбільше кількість аварій відбувається на:

9. Чому найбільшу небезпеку становлять пожежі у вагонах:

10. Найбільш можливий ризик для життя людини займає транспорт:

11. При русі вздовж залізничної колії не дозволяється підходити до крайньої рейки ближче ніж на:

12. Три рівні впливу небезпечних хімічних речовин, які потрапляють в навколишнє середовище внаслідок аварії:

3) виникає загроза здоров’ю; з’являється погане самопочуття; людина перестає бачити

13. Рік вибуху на АЕС “Фукусіма-1” Японія:

14. Що дає 70-90% забруднень у містах:

15. Найбільшу забрудненість наносять:

16. Тваринницькі комплекси несуть таку загрозу:

17. Ядерні бомби, що скинуті США на Хіросіму, завдали великої шкоди і знищенню населення своєю радіоактивною дією ?:

18. Яке ураження триває тривалий час і завдає великої шкоди:

19. Сучасна концепція радіозахисного харчування базується на ... принципах:

20. Більше 63% пожеж у промисловості обумовлено помилками:

21. Будь-який транспортний засіб це :

22. Безпосередніми причинами аварій:

Тест №7.1Лекція № 7«Пожежна безпека»

Правильна відповідь-одна

1. Закон України « Про пожежну безпеку » прийнято:

2. Перша дія при виникненні пожежі з електрообладнанням :

3. Пожежа – це:

4. Небезпечні та шкідливі чинники пожежі:

5. Основними причинами пожеж в Україні є:

6. Забезпечення пожежної безпеки підприємства, установ та організацій покладають на:

7. Горіння – це:

8. Тління – це:

9. Показником ефективної евакуації є:

10.Число евакуаційних виходів повинно бути не менше:

11.Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися у напрямку:

12.Основною умовою виникнення пожежі є:

13.Порядок дій у разі пожежі:

14. Система запобігання пожежі – це:

15. Евакуація – це:

16. Спалахування – це:

17. Види горіння:

18. Вибух – це:

19. Під пожежною безпекою об’єкта розуміють:

20. Рекомендації щодо поведінки при займанні одягу:

21. В пожежній аптечці повинно бути:

Наши рекомендации