В)отримано кошти від покупця

5)Чи необхідно провести переоцінку визначених в завданні 4 активів (зобов’язань) у зв’язку зі зміною курсу ін.валюти на звітну дату:

А) так, необхідно

б) ні, не потрібно.

Білет№22

1)Де в бухгалтерському обліку відображаються позитивна курсова різниця від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті:

а)в складі доходів

б)в складі витрат

В)в складі прибутків

г)в складі збитків

2)Які з перерахованих активів є іноземною валютою:

а) акції підприємства, виражені в інозеиномній валюті

Б) банкноти іноземної держави

в) дорогоцінне каміння

г) тратти, деноміновані в іноземній валюті.

3)Якою проводкою відображається господарська операція зі сплати мита за отримані товари:

а)Дт281 – Кт632

б)Дт641 – Кт644

в) Дт281 – Кт377

Г) Дт377 – Кт311

4)Визначити зміст операції Дт632 – Кт334

а)виставлене документальне інкасо на користь іноземного постачальника

Б)банком проведена оплата за рахунок виставленого документального інкасо представлених документів

в)перерахована комісія банку

5)Чи необхідно провести переоцінку визначених в завданні 4 активів (зобов’язань) у зв’язку зі зміною курсу ін.валюти на звітну дату:

а) так, необхідно

Б) ні, не потрібно.

Білет№23

1)Які види діяльності не належать до міжнародної:

а)експорт товарів

Б)бартерна операція з юридичною особою України

в)імпорт товарів

г)консигнаційна торгівля на території України за іноземну валюту

2)Чи проводиться визначення курсових різниць на дату балансу від перерахунку грошових коштів, отриманих у вигляді авансу в іноземній валюті за поставку готову продукцію( роботи, послуги):

А) так

б) ні

в) частково

г) тільки на дату здійснення розрахунку

3)Якою проводкою відображається господарська операція з нарахування курсової різниці за отриманим від іноземного покупця векселем:

а)Дт362 – Кт702

б)Дт342 – Кт362

В) Дт342 – Кт714

4)Визначити зміст операції Дт312 – Кт681

А)надійшла попередня оплата від іноземного покупця

б)відвантажено товар за фактичною собівартістю

в)перераховане та сплачено митні збори, податок на додану вартість

5)Чи необхідно провести переоцінку визначених в завданні 4 активів (зобов’язань) у зв’язку зі зміною курсу ін.валюти на звітну дату:

А) так, необхідно

б) ні, не потрібно.

№24

1.Яка міра покарання передбачена за порушення строків розрахунку за товари(роботи, послуги) при проведенні ЕХ-ІМ операцій:

а) штраф;

б) пеня;

в) вилучення виручки до бюджету;

г) визначення договору недійсним.

2. Який документ необхідно мати для відкриття та ведення валютного рахунку за межами України:

а) дозвіл податкової адміністрації;

б) ліцензія Національного банку;

в) дозвіл Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків;

г) дозвіл іноземного банку.

3. Якою проводкою відображається госп операція з отримання векселя від іноземного покупця:

а)Д-т362-Кт702;

б)Д-т342 -К-т362;

в)Д-т342 - К-т 714.

4.Визначити зміст госп операції за проведенням Дт 28 - Кт 371:

а) здійснена попередня оплата шляхом банківського переказу іноземному постачальнику;

б) сплачена винагорода банку за здійснення банківського переказу;

в) отримано товар від іноземного постачальника.

5. Чи необхідно провести переоцінку визначених у завданні 4 активів (зобов'язань), у зв'язку зі зміною курсу інвалюти на звітну дату

а) так, необхідно;

б) ні, не потрібно.

№ 25

1. Яким шляхом здійснюються розрахунки резидентами України за ІМ та ЕХ товарів (робіт, послуг):

а) тільки готівкою;

б) готівкою або в безготівковому порядку;

В) тільки в безготівковому порядку через уповноважені банки.

2. Які строки розрахунку за товари (роботи, прологи) при Проведені ЕХ-ІМ операцій:

а) 30 календарних днів;

б) 60 календарних днів;

в) 90 календарних днів;

г) 180 календарних днів.

3. Якою проводкою відображається госп операція з нарахуванням % валютним кредитом: 951-601

а)Дт312- Кт 602;

Б) Дт95- Кт 684;???

в)Дт684- Кт 312;

г) Дт 602-Кт 744

4.Визначити зміст госп операції за проведенням Дт 641 - Кт 311:

а) іноземним контрагентом надані рекламні послуги;

б) нарахований митним органам податок на додану вартість;

в) перерахований митним органам податок на додану вартість.

Курс НБУ на дату виконання послуг 600-00 грн. за 100 Євро.

5. Чи необхідно провести переоцінку визначених у завданні 4 активів (зобов'язань), у зв'язку зі зміною курсу ін валюти на звітну дату

а) так, необхідно;

б) ні, не потрібно.

№26

1. Яким док-м визначаються базисні умови постачання:

а) ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств";

б) ЗУ „Про зовнішньоекономічну діяльність";

в) „Міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів";

г) ЗУ „Про режим іноземного інвестування".

2. Який первинний док-т складається при ІМ чи ЕХ товарів у момент перетину кордону:

а) видаткова накладна;

б) вантажно-митна декларація;

в) прибуткова накладна;

г) рахунок-фактура.

3. Якою проводкою відображається госп операція з відображення курсових різниць:

а)Д-т314 -Кт312;

Б)Дт314 -Кт714

4. Визначити зміст госп операції за проведенням Дт 28 - Кт 744:

а) від іноземного постачальника отримані безоплатно товари;

б) сплачено транспортні витрати;

в) нараховано податок на додану вартість.

5. Чи необхідно провести переоцінку визначених у завданні 4 активів (зобов'язань), у зв'язку зі зміною курсу інвалюти на звітну дату

а) так, необхідно;

б) ні, не потрібно.

№27

1. Який строк звітування підзвітної особи по відрядженню за кордон:

а) один робочий день;

б) три робочі дні;

в) 6 робочих днів;

г) 30 робочих днів.

2. Яке ПСБО визначає методологічні засади формування в БО інформації про операції в інвалютах:

а)№ 16;

б)№ 15;

в) №21;

г)№ 10.

3. Якою проводкою відображається госп операція з нарахування митного збору:

а)Д-т 362 -К-т702;

б)Дт 377 -К-тЗ11;

в)Дт92 -К-т377

4.Визначити зміст госп операції за проведенням Дт 201 - К-т 632:

а) від іноземного постачальника надійшла сировина;

б) сплачено ввізне мито, митний збір;

в) нараховано податок на додану вартість.

Курс НБУ на дату перетину митного кордону України 605-00 грн. за 100 Євро, на дату сплати транспортних витрат - 600-00 грн. за 100 Євро.

5. Чи необхідно провести переоцінку визначених у завданні 4 активів (зобов'язань), у зв'язку зі зміною курсу інвалюти на звітну дату

а) так, необхідно;

б) ні, не потрібно.

№28

1.Який документ необхідно мати для відкриття та ведення валютного рахунку за межами України:

а) дозвіл податкової адміністрації;

б) ліцензія Національного банку;

в) дозвіл Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків;

г) дозвіл іноземного банку.

2. Згідно з яким законодавчим документом визначається митна вартість товарів, увезених на територію України:

а) ЗУ „Про зовнішньоекономічну діяльність";

б) ЗУ „Про єдиний митний тариф";

в) Міжнародні правила «Інкотермс»

г) ЗУ „Про режим іноземного інвестування".

3. Якою проводкою відображається госп операція з перерахування інвалюти на продаж:

а) Д-т 334 -К-т312;

б) Д-т 311 -К-т711;

в) Д-т 685 -К-тЗ11;

г) Д-т 942 -К-т685;

д) Д-т 942 -К-т334

4. Визначити зміст госп операції за проведенням Дт 377 - К-т 311:

а) від іноземного постачальника надійшла сировина;

б)сплачено мито та митний збір(давальницька сировина);

в) сплачено податок на додану вартість.

5. Чи необхідно провести переоцінку визначених у завданні 4 активів (зобов'язань), у зв'язку зі зміною курсу інвалюти на звітну дату

а) так, необхідно;

Б) ні, не потрібно.

Варіант 12

1. Згідно з яким закон-м док-м визнач митна вар-ть товарів, увезених на територію Укр:

а) ЗУ «Про ЗЕД»;

б) ЗУ «Про єдиний митний тариф»;

в) Міжнародні правила «Інкотермс»;

г) ЗУ «Про режим іноземного інвестування».

2. Датою вин-ня ПК з ПДВпри ім. тов-в є:

а) дата складання ВМД;

б) дата оплати постач вартості ім. тов-в;

в) дата відвантаж. постач-ком тов-в;

Г) дата сплати ПЗ з ПДВ.

3. Якою проводкою відображ. госп. операція із здійсн попередньої оплати іноз продавцю:

а) Д-т371 -К-т312;

б) Д-т371 -К-т714;

в) Д-т945 -К-т371?

4. Визн. зміст господ. операції за проведенням Д-т 601 - К-т 312:

а) на пот. рах-к п-ва зарах. короткост. позику банку;

Наши рекомендации