Організація об’єктивного контролю, контроль, облік та зберігання матеріалів об’єктивного контролю.

Організація об’єктивного контролю включає:

постановку завдань щодо об’єктивного контролю польотів;

планування ОК польотів;

підготовку та обслуговування бортових і наземних ЗОК та засобів обробки інформації;

використання бортових і наземних ЗОК у процесі польотів та тренувань на тренажері;

збір та доставку матеріалів ОК в групу об’єктивного контролю;

обробку матеріалів ОК (фото обробку, відтворення параметрів з магнітних носіїв);

дешифрування плівок (стрічок) сигналограм, складання графіків, протоколів, карток та заповнення необхідної документації;

аналіз даних ОК та інженерно-технічним складом;

підготовку даних ОК до повного розбору польотів;

використання даних ОК на повному розборі польотів, у ході розробки заходів щодо вдосконалення методики навчання особового складу та забезпечення безпеки польотів.

Командир військової частини під час постановки завдань керівному складу щодо підготовки та проведення польотів визначає порядок використання бортових і наземних ЗОК з урахуванням польотів попередніх льотних змін.

Заступник командира частини та командири АЕ під час складання планової таблиці польотів визначають 5-7 польотів, за матеріалами яких необхідно в міжпольотний період провести аналіз якості виконання польотного завдання, відводячи для цього між вильотами не менше 20 хвилин додаткового часу.

Заступник командира з озброєння – начальник озброєння визначає ЛА, що підлягають контролю, для включення до планової таблиці.

Об’єктивний контроль польотів поділяється на міжпольотний, повний та спеціальний.

Міжпольотний контроль проводиться в ході льотної зміни безпосередньо на аеродромі після кожного польоту (вимкнення двигуна) за матеріалами БЗОК:спеціалістами ГОК з метою –

виявлення порушень режиму польоту та експлуатаційних обмежень;

перевірки послідовності і повноти виконання польотних завдань;

спеціалістами служби озброєння з метою –

виявлення відмов та відхилень, що реєструються у роботі авіаційної техніки;

виявлення порушень в експлуатації авіаційної техніки льотним та інженерно-технічним складом;

виявлення відмов авіаційної техніки за разовими сигналами.

Керівним льотним складом з метою аналізу якості виконання польотних завдань.

Повнийконтроль здійснюється після завершення льотної зміни з метою:

аналізу та оцінки безпосередніми командирами і начальниками служб виконання польотних завдань за нормативами КБП, виявлення та обґрунтування передумов до авіаційних подій та розробки заходів щодо їх усунення;

оцінки керівним складом служби озброєння стану авіаційної техніки та додержання правил експлуатації в обсязі, встановленому заступником командира військової частини з озброєння (начальником АРЗ), а також прогнозування її працездатності;

виявлення та аналізу начальником штабу, начальником зв’язку та РТЗ польотів військових частин, керівником польотів та начальником КП недоліків у керуванні польотами та розробки заходів щодо їх усунення;

підготовки командирами АЕ (в ОАЕ командирами ланок, загонів), начальниками служб та заступниками командира частини (на АРЗ начальниками ЛВС і ВТК) даних ОК до розбору польотів з характерними недоліками та повчальними прикладами.

Спеціальнийконтроль здійснюється:

в разі необхідності поглибленого аналізу роботи авіатехніки або виконання польотного завдання;

у ході підготовки та проведення спеціальних польотів;

після ремонту авіаційної техніки на АРЗ;

за наявності зауважень льотного складу до роботи АТ;

у разі виявлення відхилень у роботі авіатехніки;

у разі надходження ЛА в ТЕЧ військової частини за даними останнього польоту;

під час випробування авіаційних двигунів технічним складом в строки, встановлені Регламентом технічного обслуговування ЛА;

після обльоту ЛА;

у ході розслідування авіаційних подій та передумов до них.

Під час авіаційних подій дозвіл на розкриття контейнера з носієм інформації та обробку матеріалів ОК здійснює голова комісії, яка проводить розслідування, а за передумов до авіаційних подій – командир військової частини

Спеціальний контроль здійснюється також під час проведення передпольотного обльоту радіотехнічних систем з метою перевірки справності та якості фотографування бортових і наземних фотоконтрольних приладів, а також перевірки справності та якості запису магнітофонів (диктофонів), встановлених на пунктах управління польотами і на окремих засобах зв’язку та РТЗ.

Об’єктивному контролю підлягають на КП і ПНА:

повітряна обстановка і дії своєї авіації, що відображаються на планшетах, табло і екранах ІКО РЛС, які забезпечують наведення літаків (вертольотів), фотографуванням за порядком, зазначеним у пункті 1.9. цієї Інструкції. Фотографування екранів ІКО РЛС здійснюється з моменту одночасного спостерігання відміток літаків-винищувачів (вертольотів) і цілі;

команди управління та доповіді у наземних мережах управління, радіообмін із екіпажами у повітряних радіомережах управління та наведення записом на магнітну стрічку;

інформація про застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на борту літака (вертольота):

екран індикатора бортової радіолокаційної станції (БРЛС);

параметри польоту, робота бортових систем озброєння;

радіообмін у повітряних радіомережах;

інформація про застосування засобів РЕБ.

На КП і ПНА запису на магнітну стрічку підлягають усі команди, доповіді та інша інформація щодо управління, що передається (приймається) усно радіо- і проводовими засобами зв’язку на старші, підпорядковані і взаємодіючі КП (ПНА), внутрішнім ГМЗ між особами групи бойового управління КП (ПНА), а також між особами групи керівництва польотами і групи бойового управління.

На КП і ПНА, обладнаних цифровими обчислювальними комплексами, об’єктивний контроль та документування бойової роботи забезпечується вмонтованим комплектом апаратури технічного та бойового документування.

Об’єктивний контроль радіообміну у повітряних радіомережах управління та наведення здійснюється постійно протягом усього часу проведення польотів (перельотів) записом на магнітну стрічку. Запис переговорів здійснюється у радіомережах, за допомогою яких здійснюється управління та наведення екіпажів літаків (вертольотів), а також у чергових радіомережах.

Організація ОК включає:

постановку завдань щодо ОК польотів;

планування ОК польотів;

підготовку та обслуговування бортових і наземних засобів об`єктивного контролю (ЗОК) та засобів обробки інформації;

використання бортових і наземних ЗОК у процесі польотів та тренувань на тренажері;

збір та доставку матеріалів ОК у групу об`єктивного контролю (ГОК);

обробку матеріалів ОК (фотообробку, відтворення параметрів з магнітних носіїв);

дешифрування плівок (стрічок) сигналограм, складання графіків, протоколів, карток та заповнення необхідної документації;

аналіз даних ОК льотним та інженерно-технічним складом;

підготовку даних ОК до повного розбору польотів;

використання даних ОК на повному розборі польотів, при розробці заходів щодо удосконалення методики навчання особового складу та забезпечення безпеки польотів.

На об`єктах і засобах зв`язку та РТЗ об`єктивному контролю підлягають:

режими польоту і параметри маневрів ЛА – фотоконтрольними приладами КП (КДП), РСП;

витримування заданого маршруту польоту – фотографуванням екранів наземних засобів радіолокаційного контролю на КП та у районному центрі обслуговування повітряного руху (РЦ ОПР);

радіообмін у повітряних радіомережах (у тому числі і при використанні аварійних радіостанцій КП, КДП (СКП), переговори по гучномовному зв`язку (ГМЗ) або телефонах ГКП та обслуг КП, а також усі переговори, що ведуться між особами ГКП у зонах керування на КДП, - штатними магнітофонами, встановленими на КП, КДП (СКП) та інших пунктах управління польотами або безпосередньо на радіолокаційних системах посадки і радіостанціях;

ефективність застосування засобів радіоелектронної боротьби – фотографуванням екранів наземних РЛС (у радіомережах управління авіацією – магнітофонним записом радіообміну);

заходи літаків та вертольотів на посадку (зльоти) – фотографуванням екранів системи РСП одночасно на ВІСП КДП і на самій системі;

постановка завдань на польоти і передпольотні вказівки – записом на магнітофон (диктофон).

Відповідальність за обслуговування та утримання у постійній готовності ЗОК, встановлених на КП, КДП (СКП), РСП, РЛС і окремих засобах зв`язку та РТЗ, покладається на командира частини зв`язку та РТЗ. Відповідальність за своєчасне вмикання (вимикання) апаратури ОК, встановленої на борту ЛА, покладається на командира екіпажу, а встановлених на КП, КДП (СКП), РСП – відповідно на старшого обслуги КП, керівника польотів, керівника посадки.

Відповідальність за своєчасне вмикання (вимикання) та контроль за роботою магнітофонів, встановлених на КП і окремих засобах зв`язку та РТЗ, покладається на чергового по зв`язку та РТЗ.

Старші обслуг КП і черговий по зв`язку та РТЗ за 30 хвилин до вильоту ЛА на розвідування погоди доповідають керівнику польотів (черговому по прийому та випуску ЛА) про готовність та вмикання ЗОК.

Відповідальність за правильність та повноту використання ЗОК КП, КДП (СКП), РСП, зв`язку та РТЗ покладається на керівника польотів.

Наши рекомендации