Для різних діапазонів частот

Діапазон частот Мінімальне значення напруженості поля корисного сигналу Emin
МГц дБ/мкВ/м мкВ/м
30…50 2,5
100…200
300…350
350…450

Звичайно вважається, що розповсюдження радіохвиль здійснюється над середньопересіченою місцевістю. Середньопересіченою місцевістю вважається така, на якій середнє коливання висот на відстані від 10 до 50 км від стаціонарної радіостанції Δh (рис. 3) не перевищує 50 м.

для різних діапазонів частот - student2.ru

Рис. 3. Нерівність рельєфу місцевості

Встановлено, що на відстані менше 10 км від центральної радіостанції рельєф місцевості на дальність зв’язку істотно не впливає. У багатьох випадках досить припустимою можна вважати нерівномірність рельєфу Δh= 50 м.

У загальному випадку, коли Δh у зоні визначення відрізняється від 50 м, необхідно вносити поправки. Поправка, що враховує відхилення реального рельєфу місцевості від значення Δh = 50 м, визначається за даними таблиці 2, у якій наведена залежність додаткового коефіцієнту ослаблення Восл від величини Δh нерівномірності рельєфу. Для значень нерівномірностей Δh, що відрізняються від заданих, у таблиці, застосовується лінійна апроксимація:

Восл (Δh)= Восл(Δhmin)+(Восл(Δhmax)-Восл (Δhmin))∙ (Δh-Δhmin)/(Δh max-Δhmin), (5)

де Δhmin, Δhmax - мінімальне і максимальне наявні у таблиці значення інтервалу, якому належить величина Δh,

Восл (Δhmin), Восл (Δhmax) - наявні у таблиці значення ослаблення, які відповідають Δhmin, Δhmax.

Таблиця 2.2.Визначення коефіцієнту ослаблення Восл від величини Δh нерівномірності рельєфу місцевості

Δh (м)
Восл (дБ) -2 -1

Для зменшення напруженості сигналу у фідерних трактах передавача та приймача необхідно знати добутки β1l1 та β2l2. Для фідерних трактів радіостанцій, що застосовуються у пожежній охороні, приймають β1 = β2 = 0,15 дБ/м.

У пожежній охороні в основному застосовуються ненапрямлені антени з круговою (у горизонтальній площині) діаграмою спрямованості (штирьова антена та антена типу “стакан”). Коефіцієнти підсилення для таких антен звичайно мають приблизно рівні значення G1= G2= 1,5 дБ.

Після визначення за формулою (4) напруженості електричного поля з графіка рис.1 для заданого значення висоти антени передавача h1 можна визначити дальність радіозв’язку. Для значень висот h1, що відрізняються від заданих для графіків, застосовується лінійна апроксимація або інтерполяція.

Приклад виконання розрахунку дальності радіозв’язку графічним методом

Вихідні дані включаємо у таблицю 1*.

Таблиця 2.1*. Вихідні дані

Наши рекомендации