Індивідуальне завдання 10

ДЕЛАЕТЕ 10 ТЕСТОВ!!!!!!

1) 5 одиничного вибору;

2) 5 множинного вибору;

И ответы на вопросы

Індивідуальне завдання №1

Для студентів денної форми навчання

за дисципліною „Основи менеджменту”

Індивідуальне завдання 1.

І. Розробіть 15 тестів до теми:

1) 5 одиничного вибору;

2) 5 множинного вибору;

3) 5 альтернативного вибору.

2. Практична частина:

1) Обґрунтуйте свій вибір майбутньої професії – менеджера.

2) Розкрийте фактори, які вплинули на Ваш вибір.

3) Яка сфера менеджменту найбільш притаманна Вам?

Індивідуальне завдання 2.

І. Розробіть 15 тестів до теми:

1) 5 одиничного вибору;

2) 5 множинного вибору;

3) 5 альтернативного вибору.

2. Практична частина:

1) Обґрунтуйте які на Вашу думку закони й закономірності менеджменту найбільш значущі для нашого університету (групи).

2) Як на вашу думку реалізуються принципи менеджменту в досягненні мети університету (групи).

Індивідуальне завдання 3.

І. Розробіть 15 тестів до теми:

1) 5 одиничного вибору;

2) 5 множинного вибору;

3) 5 альтернативного вибору.

2. Практична частина:

1) Яка на Вашу думку з шкіл має найбільшу актуальність для українських організацій.

2) Які принципи різних шкіл сьогодні найбільш актуальні для українських організацій.

Індивідуальне завдання 4.

І. Розробіть 15 тестів до теми:

1) 5 одиничного вибору;

2) 5 множинного вибору;

3) 5 альтернативного вибору.

2. Практична частина:

1) Складіть список параметрів, на основі яких можна провести оцінку діяльності університету (групи).

2) Яка на вашу думку організаційно-правова форма найбільш притаманна для університетів сьогодні?

3) Проаналізуйте потенціал та зовнішнє середовище університету (групи).

Індивідуальне завдання 5.

І. Розробіть 15 тестів до теми:

1) 5 одиничного вибору;

2) 5 множинного вибору;

3) 5 альтернативного вибору.

2. Практична частина:

1) Опишіть управлінський цикл на прикладі ОДЕУ: його учасники, предмет, засоби здійснення.

2) Поясніть роль управлінських процедур та особливості проблеми управління університетом.

Індивідуальне завдання 6.

І. Розробіть 15 тестів до теми:

1) 5 одиничного вибору;

2) 5 множинного вибору;

3) 5 альтернативного вибору.

2. Практична частина:

Завдання 1. Керівництво дало Вам завдання схарактеризувати зовнішнє ринкове середовище, у якому працює Ваша фірма (університет). Проаналізуйте які чинники зовнішнього середовища можуть мати найбільший вплив на стан Вашої фірми (університету)?

Завдання 2. Розробіть місію та систему цілей фірми (університету).

Завдання 3. Ви очолюєте фірму, яка виробляє меблі. Фірма має великі труднощі у виробництві, роботі з пер­соналом і збуті. Для виходу із кризової ситуації необхідно побудувати "дерево цілей".

Індивідуальне завдання 7.

І. Розробіть 15 тестів до теми:

1) 5 одиничного вибору;

2) 5 множинного вибору;

3) 5 альтернативного вибору.

2. Практична частина:

1) Розкрийте особливості становлення менеджменту в Україні.

2) Охарактеризуйте сучасного менеджера в умовах глобалізації.

Індивідуальне завдання 8.

І. Розробіть 15 тестів до теми:

1) 5 одиничного вибору;

2) 5 множинного вибору;

3) 5 альтернативного вибору.

2. Практична частина:

1) Обгрунтуйте, які на вашу думку закони та закономірності менеджементу найбільш актуальні для вітчизняних підприємств.

2) Як, на вашу думку, реалізуються принципи менеджементу в досягненні економічних та соціальних цілей українськими підприємствами.

Індивідуальне завдання 9.

І. Розробіть 15 тестів до теми:

1) 5 одиничного вибору;

2) 5 множинного вибору;

3) 5 альтернативного вибору.

2. Практична частина:

1) Охарактеризуйте управлінську працю і її специфіку.

2) Наведіть існуючі рівні управління.

3) Охарактеризуйте вимоги до професійних і особистих якостей ефективного менеджера.

Індивідуальне завдання 10.

І. Розробіть 15 тестів до теми:

1) 5 одиничного вибору;

2) 5 множинного вибору;

3) 5 альтернативного вибору.

2. Практична частина:

1) Визначте тип структури управління, що склалася у вашому університеті і дайте оцінку з точки зори її привабливості та недоліків.

2) Дайте оцінку доцільності введення змін у структуру управління університету.

3) Запропонуйте заходи щодо організаційного розвитку вашого університету.

Наши рекомендации