Вимоги до оформлення тез доповідей

Концепція

ІКТМ'2016 представляє і обговорює основні науково-технічні досягнення, впровадження і досвід використання інтегрованих комп'ютерних технологій в галузях машинобудування.

Наукова проблематика конференції

q Сучасні технології в проектуванні та виробництві літальних апаратів і двигунів.

q Конструкція, аеродинаміка, міцність і надійність літальних апаратів та їх систем.

q Інформаційні технології в проектуванні автоматичних і автоматизованих систем керування.

q Радіотехнічні, навігаційні та комп’ютерні системи.

q Економіка і управління сучасними підприємствами та проектами.

q Математичне моделювання об’єктів і систем.

q Гуманітарні проблеми в сучасних технологіях.

Місце проведення м. Харків

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Час проведення

15 – 17 листопада 2016р.

15.11.16 Реєстрація учасників;

15.11.16 Пленарне засідання, робота секцій;

16.11.16 – 17.11.16 Робота секцій.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

О. В. Гайдачук – д-р техн. наук, професор,

проректор з НДР.

Секретар оргкомітету:

А. Г. Михайлов – канд. техн. наук, доцент.

Члени оргкомітету:

С.І. Планковський – д-р. техн. наук, професор, декан факультету №1;

С.Є. Маркович – канд. техн. наук, доцент, декан факультету №2;

О.В. Заболотний – канд. техн. наук, доцент, декан факультету №3;

С.С. Куреннов – д-р. техн. наук, доцент, декан факультету №4;

А.В. Горбенко – д-р техн. наук, професор, декан факультету №5;

Ю.Л. Прончаков – канд. техн. наук, доцент, декан факультету №6;

В.О. Копилов – д-р філос. наук, професор, декан факультету №7.

Умови участі

Для участі у конференції необхідно:

q до _01.10.2016 надіслати електронною поштою тези доповідей, копію акту експертизи висновку, матеріали в форматі .rtf, заявку в форматі .rtf копію платіжного доручення про сплату оргвнеску.

Колективні заявки від підрозділів: всі тези приймаються тільки однимфайлом.

Кращі доповіді за рішенням редакційних колегій можуть бути опублікуванні у збірниках наукових праць університету, які входять до Переліку наукових фахових видань України.

ЗАЯВКА

На участь в конференції

ІКТМ-2016

Прізвище________________________

Ім’я_____________________________

По батькові______________________

Посада__________________________

Назва доповіді ___________________

________________________________

________________________________

________________________________

Виступ з пленарною доповіддю ð

Номер секції ____________________

Установа _______________________

________________________________

________________________________

Адреса __________________________

________________________________

Контактна адреса, на яку треба

вислати запрошення_______________

________________________________

Телефон_________________________

Факс____________________________

E-mail___________________________

Підпис учасника _______________

Відомості про співавторів

Прізвище________________________

Ім’я_____________________________

По батькові______________________

Посада__________________________

Назва доповіді ___________________

________________________________

________________________________

________________________________

Виступ з пленарною доповіддю ð

Номер секції ____________________

Установа _______________________

________________________________

________________________________

Адреса __________________________

________________________________

Контактна адреса, на яку треба

вислати запрошення_______________

________________________________

Телефон_________________________

Факс____________________________

E-mail___________________________

Підпис учасника _______________

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг - одна-три сторінка формату А4; шрифт Times New Roman Cyr 14, щільність тексту - 38 рядків на сторінку; відступи 25 мм з усіх боків;

Тези можуть бути надруковані українською, російською або англійською мовами; перший рядок, прописними - УДК; другий рядок, прописними - назва тез; третій, курсивом - ініціали і прізвище авторів, наукова ступінь, звання, посада; четвертий, курсивом - назва установи; через рядок, звичайним - розміщується текст. Знизу курсивом - ініціали і прізвище наукового керівника, наукова ступінь, звання, посада. Малюнки інтегрувати з зовнішнього редактора.

Внесок за тиражування тез становитиме 150 грн. за кожного учасника. Внесок містить вартість організаційних витрат за участь у конференції, та витрат на підготовку збірника тез.

Внесок за тиражування тез сплачується на рахунок видавця збірнику тез доповідей: ФОП Лисенко Ігор Борисович код ЄДРПОУ 2392000854, Р/р №26005000075082 в Харківський обл. філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, з вказуванням шифру:

Х-2016-ііііі, де ііііі - поштовий індекс адреси учасника. В не передбачений.

Адреса 61070 м. Харків, вул. Чкалова 17

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Оргкомітет ІКТМ-2016

Проїзд від ст. метро «Університет» тролейбусом №2 до зупинки «Литвинівка» (Спорткомплекс «ХАІ» )

За довідками звертатися на

E-mail: nirskhai@mai.ru

http://www.khai.edu

к.т. 8 095 6516701 (10:00-13:00)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО

«ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»

Інформаційне повідомлення

Всеукраїнська науково-технічна конференція

молодих вчених

Наши рекомендации