Значення транспорту в технології виробництва підприємств

Вступ

Промисловий транспорт безпосередньо приймає участь у виробництві продукції, переміщень предметів праці, а потім, разом з транспортом загального користування, продовжує процес виробництва в галузі обертання, доставляє продукцію споживачеві.

В залежності від призначення промисловий транспорт поділяється на внутрішній і зовнішній.

Внутнішній транспорт забезпечує внутрішньо-цехові і міжцехові перевезення в межах одного підприємства.

Зовнішній транспорт знаходиться на стику з транспортом загального користування. Його основна функція складається з доставки сировини, палива, матеріалів з магістрального транспорту на підприємства та готової продукції в зворотному напрямку.

В якості промислового транспорту використовують залізничний, автомобільний, річковий, морський, повітряний та трубопровідний транспорт або сполучення цих видів транспорту.

Основу зовнішнього промислового транспорту складають залізничний і автомобільний транспорт, на долю яких припадає більш ніж 80% усіх внутрішньо-виробничих перевезень. В забезпеченні взаємодії підприємств різних галузей промисловості і транспорту сфери обертання головну роль грають залізничні під'їздні шляхи не загального користування, які не входять до загальної сітки залізниці, але пов'язані з нею рельсовою колією.

Забезпечення раціонального обслуговування транспорту промислових підприємств - дуже складна задача. При її розв'язанні необхідно забезпечити максимальне скорочення часу знаходження рухомого составу на підприємстві, їх пробігу по шляхах загального користування та по шляхах промислових підприємств, а також можливу концентрацію переробки вантажів, відповідаючих потребам технології виробництва, найкращому використанню транспортних засобів та капіталовкладень.

Використовуються два способи транспортного обслуговування промислових підприємств. Перший спосіб предлагає взаємозв'язану єдиним технологічним процесом роботу зовнішнього та внутрішнього транспорту, кожний з яких має власні локомотиви, шляховий розвиток, вагони, лунки стику у вигляді так званого обмінного парку. Другий спосіб - це транспортне обслуговування підприємств засобами залізниці загального користування, до обов'язків промислових підприємств в даному випадку входить лише виконання вантажно-розвантажувальних операцій.

Важливим резервом підвищення ефективності роботи промислового залізничного транспорту є вдосконалення технологічних процесів під'їзних шляхів.

Все це створює сприятливі умови для формування відправних маршрутів. Розвитку відправної маршрутизації сприяє збільшення вантажних перевезень і пов'язане з ними створення на під'їзних шляхах високопродуктивного вантажно-розвантажувального комплексу.

Технічна та експлуатаційна характеристика під’їзних колій і станції примикання

Значення транспорту в технології виробництва підприємств

До станції примикаються дві під’їзні колії. Під’їзна колія №1 належить нафтопереробному заводу, а під’їзна колія №2 належить будівельному управлінню, також станція має вантажний район де безпосередньо відбуваються навантажувально-розвантажувальні роботи.

Основна робота Нафтопереробного заводу це переробка нафти у твердий бітум і мазут 95% якої відправляється Укрзалізницею, а 5% вивозиться самовивозом.

Для виготовлення продукції на завод прибуває:

· Нафта, яка перевозиться в універсальних вагонах-цистернах які належать УЗ;

· Пісок, глина, ліс, які перевозяться в універсальних чотиривісних піввагонах УЗ;

· Цемент та обладнання, які перевозяться в універсальних критих вагонах УЗ;

З даної сировини виробляють таку продукцію як:

· Мазут, під завантаження якого використовують вагони-цистерни з під нафти;

· Твердий бітум, під завантаження якого використовують піввагони з під піску

На під’їзну колію №2 будівельного управління для внутрішніх потреб на під’їзній колії щодобово прибуває залізо – бетонні вироби і металовироби, які перевозяться в універсальних піввагонах, які є власністю УЗ. На підприємстві вантажні операції по відправленню вантажів не відбуваються.

Вантажна станція відіграє важливу роль в технологічному процесі роботи двох підприємств, так як на дану станцію прибуває сировина для підприємств і здійснюється відправлення готової продукції споживачам.

Наши рекомендации