Техніка безпеки під час виконання монтажних робіт

У даному розділі курсового проекту необхідно розробити заходи з безпеки експлуатації монтажних кранів, транспортних засобів, допоміжних пристроїв і механізмів, пристосувань та інвентарю, а також заходи, що стосуються безпечних методів ведення монтажних робіт [7].

Підсумкові техніко-економічні показники проекту

Для загальної оцінки ефективності прийнятих рішень в курсовому проекті визначають наступні техніко-економічні показники:

1 Загальна тривалість робіт Т, дн;

2 Загальні витрати праці на весь обсяг ∑Q, люд.-змін;

3 Питому трудомісткість на прийняту одиницю виміру q, люд.-змін/м3;

Загальна тривалість робіт в курсовому проекті визначається із графіка виконання робіт або циклограми.

Питома трудомісткість розраховується за формулою 9.1:

q = Техніка безпеки під час виконання монтажних робіт - student2.ru , (9.1)

де ∑Q – загальні витрати праці, люд.-змін;

V – обсяг робіт(збірного залізобетону в ділі), т.

Загальні витрати праці ∑Qвизначаютьсяза табл. 6.1 (колонка 9 і 14) з урахуванням кількості захваток.

4 Виробіток (В) на одного робітника за зміну в фізичному вираженні, т/люд.-дн.:

В= Техніка безпеки під час виконання монтажних робіт - student2.ru. (9.2)


Наши рекомендации