Фактори, що впливають на спосіб розкриття. вимоги до способів розкриття

На вибір способу розкриття впливають гірничо-геологічні, гірничотехнічні та економічні фактори. До гірничо-геологічних факторів належать кількість пластів, що підлягає розкриттю, та кут їх падіння, глибина залягання, відстань між пластами, властивості бокових порід, водоносність, порушеність родовища, рельєф поверхні.

До гірничотехнічних факторів відносять виробничу потужність шахти та термін її служби, розміри шахтного поля, спосіб його підготовки, рівень розвитку гірничодобувної техніки.

Обраний спосіб розкриття має бути економічно вигідним та відповідати наступним вимогам:

фактори, що впливають на спосіб розкриття. вимоги до способів розкриття - student2.ru мати мінімальну протяжність розкриваючих виробок;

фактори, що впливають на спосіб розкриття. вимоги до способів розкриття - student2.ru мати мінімальні первісні капітальні витрати;

фактори, що впливають на спосіб розкриття. вимоги до способів розкриття - student2.ru малий термін будівництва шахти;

фактори, що впливають на спосіб розкриття. вимоги до способів розкриття - student2.ru однотипність транспорту;

фактори, що впливають на спосіб розкриття. вимоги до способів розкриття - student2.ru забезпечення надійного та ефективного провітрювання шахти та ін.

Розрізняють три головних розкривальних виробки шахти: вертикальні стволи, похилі стволи та штольні. Виходячи з того, що головних розкривальних виробок на шахті має бути не менше за дві, можливі їх комбінації.

Наши рекомендации