Jak vznikají a jak se dělí a měří přeslechy v metalických kabelech. Vysvětlete na náčrtku.

Vznik- vzájemnými kapacitními a induktivními vazbami párů vodičů

Dělení- NEXT (Near End Cross Talk), FEXT (Far End Cross Talk)

Měření- NEXT na stejném konci, FEXT na opačném konci kabelu

NEXT

FEXT

Jakými funkcemi lze zjednodušeně modelovat frekvenční závislost přeslechů NEXT? Uveďte jednotky a načrtněte průběhy.

Přenosová funkce výkonu NEXT

Jakými funkcemi lze zjednodušeně modelovat frekvenční závislost přeslechů FEXT? Uveďte jednotky a načrtněte průběhy.

Přenosová funkce výkonu FEXT

Uveďte modifikaci Shannonova vzorce pro kapacitu kanálu pro kmitočtově závislý kanál s dominantními přeslechy NEXT. Uveďte jednotky a význam veličin.

Uveďte modifikaci Shannonova vzorce pro kapacitu kanálu pro kmitočtově závislý kanál s přeslechy FEXT a s AWGN. Uveďte jednotky a význam veličin.

14. Nakreslete příklady časových průběhů základních linkových kódů NRZ, RZ, AMI, uveďte vztah mezi přenosovou a symbolovou (modulační) rychlostí.

Vysvětlete význam víceúrovňových kódů, nakreslete časový průběh pro linkový kód 2B1Q, uveďte vztah mezi přenosovou a symbolovou (modulační) rychlostí.

Snižují šířku kmitočtového pásma, zvyšují přenosovou rychlost

Jak probíhá regenerace digitálního signálu při přenosu v základním pásmu, uveďte základní funkční bloky a jejich význam.

Způsob obnovy digitálního signálu – tvarovač

- tvarovač s integrátorem

- 3R repeater – Re – amplifying

- Re – timing

- Re – shaping

Vysvětlete význam korekce v časové oblasti při regeneraci digitálního signálu, co je jejím cílem - načrtněte.

Obnova taktu – nelineární obvod (usměrňovač), NRZ – derivátor

- generátor taktu (úzkopásmový filtr (RO), fázový závěs PLL(VCO, PD, LPF)

- Zpožďovací článek

Časová korekce – potlačení ISI (filtrace šumu)

typy korektorů FEQ, TEQ – pevný kompromisní, nastavitelný,

- Automaticky adaptivní

Musíme zajistit, aby v rozhodující okamžiky signál procházel nulovou hodnotou napětí, pokud má být nulový => nedochází k ovlivňování vedlejších impulzů.

Наши рекомендации