Вихідні дані для розрахунку максимальної ширини захвату МТА Вmax, м

Параметр Значення параметру Примітка
Ргак   Тягове зусилля трактора, кН
Rзч   Тяговий опір зчіпки, кН
f   Коефіцієнт опору кочення
i   Величина підйому _____%
Gзч   Сила тяжіння зчіпки, кН
Ko   Питомий опір грунту при швидкості 5 км/год
  1,0 Conts
П   Коефіцієнт приросту питомого опору грунту
Vp   Робоча швидкість руху МТА, км/год
Vo 5,0 Const, км/год
Kv   Питомий опір грунту з поправкою на швидкість
Ri   Додатковий опір при рухові на підйом, кН/м2
Gм   Сила тяжіння від маси машини, КН
Вк   Конструктивна ширина захвату машини, м

7. Визначити тяговий опір зчіпки:

Rзч=________________________=____________кН

(записати формулу) (результат)

8. Визначити питомий опір грунту окремо кожної машини, що входить до складу комплексного агрегата:

Kv1=________________________=_____________кН

(записити формулу) (результат)

Kv2=________________________=_____________кН

(записати формулу) (результат)

Kvn=________________________=_____________кН

(записати формулу) (результат)

9. Визначити додатковий опір виникає при русі агрегату на підьом:

Ri1 =________________________=_____________кН/м

(записати формулу) (результат)

Ri2 =________________________=_____________кН/м

(записати формулу) (результат)

Rin =________________________=_____________кН/м

(записати формулу) (результат)

10. Визначити всі необхідні величини, підставивши у формулу ширини захвату Вmax на вибраних для розрахунку, передачі трактора:

Вmax =________________________=___________м

(записати формулу) (результат)

Вmax =________________________=___________ м

(записати формулу) (результат)

11. Визначити кількість машин в агрегаті:

nк =________________________=___________шт.

(записати формулу) (результат)

nк =________________________=___________шт.

(записати формулу) (результат)

12. Визначити тяговий опір агрегата на вибраних для розрахунку передачах трактора:

Rагр =______________________=___________кН

(записати формулу) (результат)

Rагр =______________________=___________кН

(записати формулу) (результат)

13. Визначити коефіцієнт використання тягового зусилля трактора на вибраних для розрахунку передачах трактора:

Вихідні дані для розрахунку максимальної ширини захвату МТА Вmax, м - student2.ru ___________________ %

14. Зробити висновок про раціональність комплектування та раціональність експлуатації скомплектованого МТА для виконання технологічноїоперації___________ __________

__________________________________________________

Розрахунок орних агрегатів_________________________________________________

назва орного агрегату

Розрахунок виконати послідовно.

1. Визначити тягове зусилля трактора з урахуванням підйому [5, с. 42-43].

Ргак = Р н. гак – Gтр(f+i) = кН

2. Визначити питомий опір грунту з поправкою на швидкість, кН/м2:

Кv=Ko[1+0,006(V2p-V2o)]

3. Визначити додатковий опір, що виникає при русі МТА на підйом:

Rпід=(Gплк) · і

4. Визначити максимальну ширину захвату агрегата на передачах:

Вихідні дані для розрахунку максимальної ширини захвату МТА Вmax, м - student2.ru м

5. Визначити кількість корпусів в агрегаті

Вихідні дані для розрахунку максимальної ширини захвату МТА Вmax, м - student2.ru шт.

6. Визначити робочу ширину захвату

Вр= Вк · nк м

7. Визначити тяговий опір агрегата

Rагр= (Kv · a + Rпід ) Вр кН

8. Визначити коефіцієнт використання тягового зусилля трактора

Вихідні дані для розрахунку максимальної ширини захвату МТА Вmax, м - student2.ru

Розрахунок тягово-привідних агрегатів ____

назва тягово- привідного агрегату

Обґрунтування складу агрегата виконати в послідовності

1. Для роботи агрегата потрібно забезпечити таку умову [5, c. 65…67]

Nпр < Nввп кВт с/кг

· секундна подача маси в машину

g = Bp ·Vp ·U = кг/с

· з урахування буксування

Vp = Vт (1- δ:100) = км/год _____м/с

2. Визначити потужність, яка може передаватись через ВВП , при русі агрегата

Вихідні дані для розрахунку максимальної ширини захвату МТА Вmax, м - student2.ru кВт

· опір на пересування трактора

Rкоч тр = Qтр (f + i ) = кН

Rкоч м = Gм ( f + i ) = кН

Умова Nпр < Nввп задовольняється. Отже, скомплектований агрегат буде працювати нормально.

3. Визначити додатковий опір, який чинять робочі органи, що приводяться в дію ВВП:

Rд= 3,6 ·Nпр· ηтр : Vp · ηб , кН

4. Визначити загальний опір агрегата:

Rагр= Rкоч + Rпід + Rд кН

5. Для оцінки раціонального комплектування агрегата необхідно визначити коефіцієнт використання тягового зусилля трактора

Вихідні дані для розрахунку максимальної ширини захвату МТА Вmax, м - student2.ru %

Розрахунок тракторного транспортного агрегата _____________

Наши рекомендации