Розрахунок витрат тепла на технологічні потреби

Проектом передбачено потребу у тепловій енергії для підігрівання сировини під час проведення рідинних обробок визначають за формулою:

Розрахунок витрат тепла на технологічні потреби - student2.ru (1.11)

P*A – добуток маси партії на добову кількість партій сировини, кг

m –

C – питома теплоємність сировини, ккал/кг*град (0,9)

Розрахунок витрат тепла на технологічні потреби - student2.ru температура сировини на початку і наприкінці процесу, Розрахунок витрат тепла на технологічні потреби - student2.ru

Потребу у тепловій енергії на підігрівання води (робочого розчину) визначають за формулою: Розрахунок витрат тепла на технологічні потреби - student2.ru (1.12) B – витрата води на данному процесі C – питома теплоємність води, ккал/кг*град (1) Розрахунок витрат тепла на технологічні потреби - student2.ru температура води чи робочого розчину на початку і наприкінці процесу, Розрахунок витрат тепла на технологічні потреби - student2.ru [6]. В таблиці 1.16 вказана потреба у тепловій енергії Таблиця 1.16 - Потреба у тепловій енергії для підігрівання сировини для рідинних обробок
Процес Маса сировини Температура сировини, Розрахунок витрат тепла на технологічні потреби - student2.ru Потреба у тепловій енергії, ккал/добу
Розрахунок витрат тепла на технологічні потреби - student2.ru Розрахунок витрат тепла на технологічні потреби - student2.ru Розрахунок витрат тепла на технологічні потреби - student2.ru
Промивка
Зоління
Промивка
Пікелювання
Промивка
Додублювання 19180,8
Жирування
Разом: 451414,8

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  
В таблиці 1.17 наведені розрахунки потреби теплоти для випаровування

Таблиця 1.17 - Потреба у теплоті для випаровування

Операція Тип обладнання Маса н/ф до випаровування вологи Вологість н/ф Кількість води,що випаровується,кг Потреба у тепловій енергії, кКал/добу
поч. кін.
Сушіння «Дінатерм 2000»
Досушування «Scirocco S0700/2»
Разом :

В таблиці 1.18 вказані розрахунки потреби теплоти технологогічного обладнання

Таблиця 1.18 - Розрахунок потреби в теплоті

Операція Тип обладнання Розрахункова кількість машин, шт. Тривалість роботи машини, год/добу Витрати теплової енергії, кКал Потреба у тепловій енергії, кКал/добу
Сушіння «Дінатерм2000» 2,39 0,1053 4,02
Досушування «SciroccoS0700/2 0,98 0,263 2,01
Зволожування «Демар 1800» 0,895 0,80 11,456

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  
В таблиці 1.19 вказані розрахунки потребі у тепловій енергії на підігрівання води

Таблиця 1.19 - Потреба у тепловій енергії на підігрівання води

  Процес Потреба у воді (робочому розчині), л/добу Температура води (роб. р-ну), Розрахунок витрат тепла на технологічні потреби - student2.ru Потреба у тепловій енергії, ккал/добу Розрахунок витрат тепла на технологічні потреби - student2.ru Розрахунок витрат тепла на технологічні потреби - student2.ru Розрахунок витрат тепла на технологічні потреби - student2.ru влітк. взимку влітку Взимку влітку Взимку Промивка Відмочування Зоління Промивка Промивка Знезолювання Промивка Пікелювання - дублення Промивка Нейтралізація Промивка Промивка Додублюваня Наповнюваня Жирування Разом:      

Загальні витрати теплоти на технологічні потреби складає:

Qcер = 73085640 = 7308 м³

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  
В таблиці 1.21 представлені розрахунки силового навантаження

Таблиця 1.21 – Розрахунок силового навантаження

 
Підрозділ виробництва Тип машини (обладнання) Розрахована кількість машин (обладнання) Тривалість роботи, год Встановлена загальна потужність, кВт Силове навантаження, кВт/добу
Відмочувально - зольний цех "Валеро 3253"Італія 10,6
«Дескармат 0,746
Переддубильно - дубильний цех «Ріцці» 0,895
«Валеро33»
"КЕЛА Інтапрес Л" 0,84 17,25 231,84
«Світ»Чехія 1,98 51,5 1631,52
Фарбувально - жирувальний цех «Олсіна» 5,3 2798,4
  «АОРУ – 1800 К» 0,54 293,76
Оздоблювальний цех «Dinaterm2000» 2,39 114,72
«Scirocco S0700/2»   0,98 6,0 94,08
«Demar1800» 3,8 25,0
«Polwara» 0,89 4,7 66,928
«Світ» 0,28 42,4 189,952
«Світ» 0,119 23,5 44,744
«Демар 1800» 0,89 1,5 20,88

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  

Наши рекомендации