Техніка вилучення документів в процесі ревізії

Вибірковий контроль якості первинних документи, законності і доцільності господарських операцій

Здійснити аналіз достовірності документації в бухгалтерському обліку підприємства Неважко, якщо мова йде про 200-400 документів. Для цього тільки на пошук помилок в документах та порівняння облікових даних з реальними ревізор витрачає приблизно тиждень робочого часу. Але, коли мова йде про 1000 та більше документів, то їх аналіз займає значний час відповідно зростають фінансові витрати на його проведення та ймовірність появи можливих помилок ревізора. Ефективніше при великій кількості документів здійснювати їх вивчення на підставі вибіркового способу дослідження документів. При значній економії робочого часу можна отримати інформацію, математично обґрунтовану на базі теорії Імовірності, що не буде поступатись за значенням одержаній при дослідженні всіх документів суцільним способом.

Таким чином, вибірковий метод є найбільш важливим способом сучасної техніки ревізії.

Ревізійна вибірка є способом проведення ревізійної перевірки, при якому ревізор вивчає бухгалтерську документацію економічного суб'єкта не суцільним способом, а вибірково, дотримуючись відповідних правил проведення ревізії.

Ревізійна вибірка - це перелік елементів сукупності, що перевіряється, відібраних певним чином для того, щоб на підставі їх вивчення зробити висновок про всю сукупність, що перевіряється.

Таким чином вибірка проводиться з метою застосування процедур ревізії у відношенні менше ніж 100 % об'єктів сукупності, що перевіряється, для збирання ревізійних доказів, які дають можливість скласти думку про всю сукупність.

Сукупність, що перевіряється (генеральна сукупність) - сукупність всіх елементів бухгалтерського обліку або об'єктів ревізії, що перевіряються на даній ділянці.

Одиницями генеральної сукупності можуть бути документи (первинні та зведені), господарські операції, матеріальні цінності тощо.

Вибірковою сукупністю називають сукупність одиниць випадково відібраних із генеральної сукупності. Число одиниць, що міститься в сукупності, називають обсягом сукупності.

Техніка вилучення документів в процесі ревізії

Процедура вилучення документів. Факти порушень, відображені в акті ревізії, повинні бути підтверджені документально. Неправильні дані, підроблені документи або документи, що мають ознаки підробки і виправлення з корисних цілей, повинні додаватися до акту ревізії.

Ревізорам дозволено вилучати необхідні оригінали документів в тих випадках, коли збереження їх на підприємстві, що ревізується, не гарантується чи в процесі їх зберігання можливі підробки в документах.

Вилучений документ замінюється ксерокопією із зазначенням на обороті підстави та дати вилучення оригіналу документу. До акту ревізії можна додати і ксерокопію документа, якщо вона достатньо зрозуміла. Ксерокопію роблять тільки всього документу. Не можна робити копію окремих фрагментів декількох документів.

На копії кожного документа повинен бути наступний надпис:

Зразок

Цю копію знято з оригіналу документа (вказати якого)" " 200_ р. (посада ревізора). Оригінал копії зберігається у справі № (вказати назву підприємства), бухгалтерський запис № від " " 200_ р.

Підпис головного бухгалтера

(вказати назву підприємства)

На вилучених оригіналах документів забороняється робити виправлення, помітки та надписи.

Процедура вилучення документів є наступною:

Техніка вилучення документів в процесі ревізії - student2.ru


Наши рекомендации