Визначення і аналіз рівня готельних послуг

До особливостей готельних послуг належать:

- неодночасність процесів виробництва і вжитку;

- обмежена можливість збереження;

- терміновий характер;

- широка участь персоналу у виробничому процесі;

- сезонний характер попиту;

- взаємозалежність готельних послуг і мети подорожі (поїздки).

Рівень готельних послуг, перш за все, визначається класифікацією готелю. Готель мае 2 зірки. Рівень послуг відповідае визначеним вимогам, про це свідчить висока зайнятість готеля.(Таб. 2)

Технологія експлуатації житлових приміщеньТаб. 2

Назва статті Характеристика  
Кількість типових поверхів 6 поверхів, архітектурно-планувальні рішення поверху – класичний стиль  
Кількість номерів 160 номерів  
Місткість поверху 25 номерів  
Загальна чисельність обслуг.персоналу на поверсі 2 чоловіки  
Форма організації праці Індивідуальна: по 2покоївки, одна – старша  
Технологічні процеси Основний – «надання даху», допоміжні - забезпечують умови, необхідні для здійснення основних процесів: контроль за технологічним і естетичним станом устаткування і помешкань, їхнє обслуговування і ремонт, обслуговуючі - пов’язані з експлуатацією устаткування і приміщень (прибирання, чищення), збереження і переміщення сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції
Технологічний цикл ведення господарства Основні технологічні цикли (підготовка житлових приміщень до розміщення) – замкнутий і розімкнутий техноцикл, технологія гостинності, допоміжні: технологічний цикл контролю за технічним та естетичним станом приміщень і технологічний цикл контролю за технічним станом устаткування, механізмів і автоматики, обслуговуючі: клінінгові технологічні цикли житлових і не житлових приміщень, технологічний цикл ведення білизняного господарства, технологічний цикл використання засобів для миття і чищення, інформаційні технології, технології бронювання і резервування. Технологічний цикл ведення господарства: прибирання в номерах, прибирання не житлових приміщень, ведення білизняного господарства, експлуатація прибиральник механізмів та інвентарю, ведення документації.
Нормативна кількість номерів на 1 покоївку 12,7 номерів
Структура служби на поверсі Чергова на поверсі і 1 закріплена покоївка
Автоматизація і механізація технологічних процесів на поверсі Повна автоматизація і механізація (пилососи)
Хронометраж затрат на одну технологічну операцію Генеральне прибирання – 40 хв., Прибирання після виїзду споживача – 30 хв., Поточне прибирання – 15 хв., Проміжне прибирання – 10 хв.
Експлуатаційні документи на поверсі План евакуації, правила поведінки при пожежі
Шляхи евакуації (наявність) 2 виходи: головний і запасний
Ремонтна служба 1поверх
Якість надання послуг Нормативні документи, методи перевірки згідно Держстандарту України
         

ВИСНОВКИ


Індустрія гостинності - це індустрія, що працює на благо людей. Це - потужниймеханізм, що активно функціонує та розвивається, вимагаючи при цьому

максимальної підтримки з боку держави та великих інвестицій.

У першому розділі курсової роботи описано готель «Зірка». Тут розкриваються особливості надання послуг гостинності. Зокрема приводиться опис та класифікація готелю.

У другому розділі описано організацію гостинності в готелі. Була проведенахарактеристика основних служб та послуг готелю. Згідно опису готель відповідае вимогам якості надання послуг.

Працюючи над темою курсової роботи, я намагалася дослідити якнайбільше літературних джерел. Глибокі теоретичні знання дають більші результати при проведенні практичного дослідження, пошуку первинних даних на конкретному прикладі.

Теоретичні і практичні дослідження дали змогу зрозуміти всі особливості сучасної індустрії гостинності.

На сучасному етапі готель знаходиться на стадії розвитку. Підприємство має ряд переваг перед конкурентами: нозькі ціни, ефективна система менеджменту (високопрофесійні керівники з великим досвідом роботи), висока кваліфікація персоналу, жорстка дисципліна (висока ефективність виконання кожним співробітником своїх посадових функцій), використання передових технологій в готелі.

Дуже важливо правильно організувати діяльність всіх ланок управління у сфері індустрії гостинності, щоб туристам було затишно і комфортно, і щоб їм знову і знову хотілося прийти і відпочити саме в цьому готелі.Отже, тема даної курсової роботи є актуальною на сьогодні, так як на основі розвитку сучасної індустрії гостинності визначено нами проблеми організації гостинності та перспективи розвитку.

Підсумовуючи вище зазначене, необхідно сказати, що лише розвиток туризму, рекреації, освіти в галузі готельно-ресторанного бізнесу, мінімальне втручання держави (лише у проблемних питаннях тарифів, стандартів, готельного збору), налагодження системи постачання, транспорту та сфери послуг матиме результатом розвиток готельно-ресторанної галузі.

Наши рекомендации