Осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Торап участіктері үшін, яғни желі үшін, есеп жүргізейік. Алдымен тізбек басындағы және аяғындағы жүктемені осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru , осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru деп алайық.

Қосалқы станцияға жіберілген жүктеме шамасы

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

«12» участігінің желісі үшін есептеулер жүргізу

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

«01» участігінің желісі үшін есептеулер жүргізу

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

«03» участігінің желісі үшін есептеулер жүргізу

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

«04» участігінің желісі үшін есептеулер жүргізу

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Қорек көзіндегі қуат

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Енді әр түйіндегі кернеу шамасын анықтаймық. Қорек көзіндегі кернеу шамасын 1,05Uном = 115 кВ деп аламыз

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru Есептеулерімізді RatrWin3 программасы арқылы тексереміз.

Минималды режимді есептеу

Режимге сәйкес қосалқы станциядағы жүктеме максимал режимнің 60%-ін құрайды. Алдымен қосалқы станцияның шығыны анықтайық

Осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Торап участіктері үшін, яғни желі үшін, есеп жүргізейік. Алдымен тізбек басындағы және аяғындағы жүктемені осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru , осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru деп алайық.

Қосалқы станцияға жіберілген жүктеме шамасы

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

«12» участігінің желісі үшін есептеулер жүргізу

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

«01» участігінің желісі үшін есептеулер жүргізу

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

«03» участігінің желісі үшін есептеулер жүргізу

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

«04» участігінің желісі үшін есептеулер жүргізу

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Қорек көзіндегі қуат

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru Енді әр түйіндегі кернеу шамасын анықтаймық. Қорек көзіндегі кернеу шамасын 1,05Uном = 115 кВ деп аламыз

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Есептеулерімізді RatrWin3 программасы арқылы тексереміз.

Апаттан кейінгі режимді есептеу

Электр торабының «01» участігі ең жүктелген, сондықтан оның бір тізбегі істен шықты деп есептейік. Ондай болса сол участіктегі желінің параметрлері өзгереді

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Қалған «3» және «2»,«4» қосалқы станциясында мәндер өзгермейді.

Қосалқы станцияға жіберілген жүктеме шамасы

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

«03» участігінің желісі үшін есептеулер жүргізу

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Қорек көзіндегі қуат

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Енді әр түйіндегі кернеу шамасын анықтаймыз. Қорек көзіндегі кернеу шамасын 1,05Uном = 115 кВ деп аламыз

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Есептеулерімізді RatrWin3 программасы арқылы тексереміз.

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Максималды жүктеме кезіндегі режим

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Минималды жүктеме кезіндегі режим

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Апаттан кейінгі орныққан режим

Тұйық контуры бар торабыүшін режимдерді есептеу

Максималды режимді есептеу

Осалқы станциясындағы трансформатор шығыны

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Осалқы станциясындағы трансформатор шығыны

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Осалқы станциясындағы трансформатор шығыны

осалқыстанциясындағы трансформатор шығыны - student2.ru

Наши рекомендации