РОЗДІЛ 2. Утворення порядкових числівників

РОЗДІЛ 1. Утворення кількісних числівників.

Кількісні числівники першого десятка, як і в російській мові, являють собою непохідні слова.

 
Римські цифри Арабські цифри Назви числівників  
І Unus, una, unum  
ІІ Duo, duae, duo  
ІІІ Tres, tria  
IV Qattuor  
V Quinque  
VI Sex  
VII Septem  
ІІХ Octo  
ІХ Nover  
Х Decem  
       

Кількісні числівники другого десятка, крім "вісімнадцять" і "дев'ятнадцять", утворяться шляхом додатка елемента -decim (від decem - десять) до усіченої основи числівників першого десятка: septem - сім, sep-decim - сімнадцять.

Складні числівники (тобто складаються з двох і більш слів), що включають у свій склад 8 і 9, тобто останні два числа в десятку: 18 і 19, 28 і 29 і т.д., являють собою наступне сполучення: duo- (чи un-) + de + назва наступного десятка: duodeviginti вісімнадцять (букв. "два з двадцяти", тобто "двадцять мінус два"); undeviginti дев'ятнадцять (букв. "один із двадцяти") і т.д.

Назви десятків від 30 до 90 утворяться за допомогою елемента -ginta від кілька видозмінених назв чисел першого десятка: tri-ginta - тридцять, quadra-ginta - сорок і т.д. (NB: "двадцять" - viginti).

Сотні утворюються від назв чисел першого десятка (змінених, але не так, як у назвах десятків) у сполученні з елементом -centi (після дзвінкого n -genti), що відбувається від centum - сто: tri-centi - триста, quadrin-genti - чотириста.

Складні числівники з двох слів (тобто складні числівники першої сотні) утворяться, як у російській мові, з'єднанням назв десятка й одиниць: viginti unus - двадцять один, чи ж сполученням назв одиниць і десятків, з'єднаних союзом et і: unus et viginti - двадцять один.

Назви тисяч складаються зі слова mili- "тисячі" і кількісного числівника, що показує, скільки їх. Duo і tria, що у цьому випадку вживаються при mili, являють собою форми порівн. роду від duo і tres (за узгодженням у числі і роді зі словом milia): duo mili - дві тисячі, tria mili - три тисячі і т.д. (NB: "тисяча" - mille).

Мільйон позначається decies centena milia: decies - прислівник, centena - розділовий числівник, тобто буквально "десять разів по ста тисяч".

Складні кількісні числівники утворяться, як і в російській мові, простим перерахуванням розрядів (тисяч, сотень, десятків, одиниць): tria mili octingenti viginti unus - три тисячі вісімсот двадцять один.

З кількісних числівників відмінюються тільки:

Unus, a, um - один, одна, одне - як займенниковий прикметник.

· duo, ae - два, дві:

 
  m f n  
N duo duae duo  
G duorum duarum duorum  
D duobus duabus duobus  
Acc duos duas duo  
Abl duobus duabus duobus  
         

· tres, tria три змінюється як прикметник двох закінчень і має тільки форми множини:

 
  m f n  
N tres tria    
G trium      
D tribus      
Acc tres tria    
Abl tribus      
         

усі сотні (крім centum сто) - як прикметники I - II відмінювань тільки множини:

Ducenti, ae, a - двісті

 
  m f n  
N G D Acc Abl ducenti ducentrum ducentis ducenti ducentis ducentae ducentrum ducentis ducentae ducentis ducent ducentrum ducentis ducent ducentis  
         

іменник mille тисяча змінюється по типу порівняння роду множини III голосного відмінювання:

 
  pl  
N G D Acc Abl milit milium milbus mili milbus  
     

NB: слово tres, tria, назви сотень і слово mille не відміняється у однині.

В українській мові іменник при кількісних числівниках 1 - 4 ставиться у називному відмінку, а починаючи від 5 - у родовому відмінку множини. У латинській мові числівники, які відмінюються, узгоджуються з іменниками в роді, числі й відмінку, наприклад: duo libri - дві книги, tria oppida - три міста, quattuor digiti - чотири пальці, quinqne equi - п'ять коней.

РОЗДІЛ 2. Утворення порядкових числівників.

Порядкові числівники першого десятка (крім "перший" і "другий"), а також "одинадцятий" undecimus, "дванадцятий" duodecimus (тобто від "третього" до "дванадцятого" включно) утворяться від основ відповідних кількісних числівників:

Наши рекомендации