Назвiть хребцi, якi мають атипову будову?

І варіант

Яку з нижченаведених тканин можна назвати покривною?

А. Епiтелiальну

В. М’язову

С. Сполучну

Д. Нервову

Е. Серозну

Кiсткова тканина є рiзновидом?

А. сполучної

В. епiтелiальної

С. м’язової

Д. нервової

Е. хрящової

Яка з тканин утворює, так зване, внутрiшнє середовище органiзму?

А. М’язова

В. Сполучна

С. Нервова

Д. Епiтелiальна

Е. Залозиста

Як називаються клiтини нервової танини?

А. Аксони

В. Дендрити

С. Нейрони

Д. Глiоцити

Е. Фiбробласти

До якого виду тканин вiдноситься очеревина?

А. Серозної

В. Сполучної

С. М’язової

Д. Нервової

Е. Хрящової

Що являється скорочувальним апаратом м’язової тканини?

А. Мiофiбрили

В. Тонофiбрили

С. Нейрофiбрили

Д. Фiбропласти

Е. Сарколемма

До якого виду тканин вiдносяться залози?

А. Нервової

В. М’язової

С. Сполучної

Д. Хрящової

Е. Епiтелiальної

8. Назвіть кістки черепа, що мають повітроносні пазухи, які відкриваються у порожнину носа:

А. Скронева, решітчаста, потилична, носова.

В. Лобова, верхня щелепа, нижня щелепа, решітчаста.

С. Лобова, клиноподібна, потилична.

Д. Лобова,клиноподібна, верхня щелепа, решітчаста.

Е. Носова, потилична, нижня щелепа, лобова.

9. Середня частина (тіло) трубчастої кістки називається:

А. Епіфізом.

В. Діафізом.

С. Метафізом.

Д. Базісом.

Е. Хрящом.

10. Найбільшим об’ємом руху володіє:

А. Гомілковостопний суглоб.

В. Променево-зап’ястковий суглоб.

С. Колінний суглоб.

Д. Ліктьовий суглоб.

Е. Зап’ястково-п’ястковий великого пальця.

11. Найменьшим об’ємом руху володіє:

А. Променево-зап’ястковий суглоб.

В. Плечовий суглоб.

С. Колінний суглоб.

Д. Тазостегновий суглоб.

Е. Гомілковостопний суглоб.

12. Активною частиною опорно-рухового апарату є:

А. Зв’язки.

В. Фасції.

С. Кістки.

Д. М’язи.

Е. Сухожилля.

13. На дистальному епіфізі стегнової кістки є анатомічні утворення:

А. Головка, обмежена анатомічною шийкою.

В. Великий і малий бугорок.

С. Великий і малий вертлюг.

Д. Медіальний та латеральний виростки.

Е. Хірургічна шийка.

14. Кулястим по формі є суглоб:

А. Променево-зап’ястковий.

В. Зап’ястково-п’ястковий великого пальця.

С. Плечовий.

Д. Колінний.

Е. Ліктьовий.

15. Блокоподібним є суглоб:

А. Тазо-стегновий.

В. Гомілковостопний.

С. Променево-зап’ястковий.

Д. Колінний.

Е. Плечовий.

16. Вертлюжна западина утворюється внаслідок зрощення кісток:

А. Крижі з клубовою кісткою.

В. Крижі з п’ятим поперековим хребцем.

С. Стегнової кістки з крижем.

Д. Сідничною, лобковою та клубовою кістками.

Е. Лобкової кістки з клубовою.

17. Пальці ніг є прикладом кісток:

А. Коротких трубчастих;

В. Довгих трубчастих;

С. Плоских ;

Д. Змішаних;

Е. Сесамоподібних.

18. Коли долоня повернута вниз,то цей рух називаеться:

А. Згинання;

В. Розгинання;

С. Пронація;

Д. Супінація;

Е. Стискання.

Скільки у людини хребців?

А. 34-35;

В. 10-12;

С. 20-26;

Д. 40-43;

Е. 15–25.

20. Трубчасті кістки - це:

А.Кістки мозкового черепа;

В. Кістки лицевого черепа;

С. Ребра;

Д. Хребці.

Е. Гомілка ,стегно;

21. До скількох років у людини ростуть кістки:

А. До 5;

В. До 15;

С. До 25;

Д. До 40

Е. Все життя.

22. Як називається рухомі з’єднання кісток:

А. Шви(волокнисті);

В. Вколочування(волокнисті);

С. Синхондроз(хрящові);

Д. Зв’язки(волокнисті).

Е. Суглоби(синовіальні);

23. Кістки ,що утворюють суглоб, з’єднуються між собою за допомогою:

А. Окістя;

В. Швів;

С. Хрящів.

Д. Суглобової сумки;

Е. Фасцій

24. Плоскі кістки –це:

А. Ребра;

В. Гомілка;

С. Ключиця;

Д. Фаланги пальців;

Е. Хребці.

25. Шийні хребці латиною:

А. Vertebrae thoracica;

В.Vertebrae lumbalis;

С. Vertebrae sacralis.

Д. Vertebrae coccygis;

Е. Vertebrae cervicalis;

26. Навколо фронтальної вісі можливі такі рухи:

А. Відведення, приведення;

В. Згинання ,розгинання;

С. Супінація ,пронація;

Д. Циркумдукція , приведення;

Е. Згинання ,відведення.

27. Навколо сагітальної вісі можливі такі рухи:

А. Згинання ,розгинання;

В. Супінація ,пронація;

С. Відведення ,приведення;

Д. Циркумдукція , приведення;

Е. Згинання ,відведення.

Назвiть хребцi, якi мають атипову будову?

А. 1шийний, 2шийний, 7шийний

В. 1шийний, 7шийний, 12грудний

С. 1шийний, 7шийний, 2грудний

Д. 2шийний, 7шийний, 1грудний

Е. 2шийний, 1грудний, 7грудний

29. Навколо вертикальної вісі можливі такі рухи:

А. Обертання

В. Згинання

С. Розгинання

Д. Приведення

Е. Відведення

30. Обертання у середину називається:

А. Супінація

В. Аддукція

С. Абдукція

Д. Пронація

Е. Флексіо

31. Обертання назовні називається:

А. Пронація

В. Супінація

С. Флексіо

Д. Абдукція

Е. Аддукція

32. Від дуг кожного хребця відходять:

А. 7 відростків

В. 5 відростків

С. 6 відростків

Д. 4 відростки

Е. 3 відростки

33. Ребра з’єднуються з грудиною за допомогою:

А. З’їднувальної тканини

В. Кісток

С. Суглобів

Д. Хрящів

Е. Синхондроза

34. Які з названих кісток мають тільки червоний кістковий мозок:

А. Довгі трубчасті

В. Короткі трубчасті

С. Змішані

Д. Повітроносні

Е. Плоскі

35. Скількі пар ребер з’єднуються своїми хрящовими частинами безпосередньо з грудиною:

А. 6

В. 5

С. 7

Д. 9

Е. 12

36. Яка частина кістки являється кровотворним органом:

А. Жовтий кістковий мозок

В. Окістя

С. Хрящ

Д. Сухожилок

Е. Червоний кістковий мозок

37. Грудна клітка латинню:

А. Thorax

В. Compages thoracis

С. Columna vertebralis

Д. Vertebrae thoracicae

Е. Sternum

38. Череп латинню:

А. Cranium

В. Caput

С. Cerebrum

Д. Coxae

Е. Clavicula

39. Трапецієподібний та найширший м’яз відносяться до:

А. Глибоких м’язів спини.

В. Поверхневих м’язів грудей.

С. Поверхневих м’язів спини.

Д. М’язів передньої черевної стінки.

Е. Дихальних м’язів.

40. Пахвинний канал є частиною апоневроза:

А. Внутрішнього косого м’яза живота.

В. Поперечного м’яза живота.

С. Прямого м’яза живота.

Д. Зовнішнього косого м’яза живота.

Е. Переднього зубчастого м’яза.

41. Основним розгиначем гомілки є м’яз:

А. Двоголовий м’яз стегна.

В. Півсухожилковий м’яз.

С. Чотириголовий м’яз стегна

Д. Півперетинчастий м’яз.

Е. Кравецький м’яз.

42. До мімічних м’язів належать:

А. надчерепний м’яз, коловий м’яз ока, скроневий м’яз

В. коловий м’яз ока, коловий м’яз рота, щічний м’яз, скроневий м’яз

С. надчерепний м’яз, коловий м’яз ока, щічний м’яз

Д. надчерепний м’яз, коловий м’яз ока, коловий м’яз рота, щічний м’яз, скроневий м’яз

Е. надчерепний м’яз, коловий м’яз рота, щічний м’яз, скроневий м’яз

43. До середньої групи м’язів шиї, розташованих вище під’язикової кістки і прикріплених одним кінцем до неї, належать:

А. шилопід’язиковий м’яз, щелепно-під’язиковий м’яз, щито-під’язиковий м’яз, підборідно-під’язиковий м’яз

В. двочеревцевий м’яз, щелепно-під’язиковий м’яз, щито-під’язиковий м’яз, підборідно-під’язиковий м’яз

С. двочеревцевий м’яз, шилопід’язиковий м’яз, щелепно-під’язиковий м’яз, щито-під’язиковий м’яз, підборідно-під’язиковий м’яз

Д. двочеревцевий м’яз, шилопід’язиковий м’яз, щелепно-під’язиковий м’яз, щито-під’язиковий м’яз

Е. двочеревцевий м’яз, шилопід’язиковий м’яз, щелепно-під’язиковий м’яз, підборідно-під’язиковий м’яз.

44. Назвіть тільки ті м’язи спини, що прикріплені до лопатки:

А. верхній задній зубчастий м’яз, трапецієподібний м’яз, м’яз – підіймач лопатки, великий ромбоподібний м’яз

В. верхній задній зубчастий м’яз, м’яз – підіймач лопатки, малий ромбоподібний м’яз

С. верхній задній зубчастий м’яз, трапецієподібний м’яз, великий ромбоподібний м’яз, малий ромбоподібний м’яз

Д. трапецієподібний м’яз, м’яз – підіймач лопатки, великий ромбоподібний м’яз

Е. верхній задній зубчастий м’яз, трапецієподібний м’яз, м’яз – підіймач лопатки, великий ромбоподібний м’яз, малий ромбоподібний м’яз.

45. Назвіть м’язи живота:

А. квадратний м’яз попереку, поперечний м’яз живота, зовнішній косий м’яз живота, внутрішній косий м’яз живота

В. прямий м’яз живота, квадратний м’яз попереку, поперечний м’яз живота, зовнішній косий м’яз живота

С. прямий м’яз живота, поперечний м’яз живота, зовнішній косий м’яз живота, внутрішній косий м’яз живота

Д. прямий м’яз живота, квадратний м’яз попереку, поперечний м’яз живота, внутрішній косий м’яз живота

Е. прямий м’яз живота, квадратний м’яз попереку, поперечний м’яз живота, зовнішній косий м’яз живота, внутрішній косий м’яз живота

46. В акті вдиху та видиху приймають участь:

А. зовнішні межреберні м’язи, внутрішні межреберні м’язи, діафрагма

В. зовнішні межреберні м’язи, внутрішні межреберні м’язи, передній зубчастий м’яз

С. зовнішні межреберні м’язи, передній зубчастий м’яз, діафрагма

Д. внутрішні межреберні м’язи, передній зубчастий м’яз, діафрагма

Е. зовнішні межреберні м’язи, внутрішні межреберні м’язи

47. До м’язів, які підіймають нижню щелепу відносяться:

А. скроневий м’яз, власно жувальний м’яз

В. скроневий м’яз, внутрішній крилоподібний м’яз

С. скроневий м’яз, зовнішній крилоподібний м’яз

Д. внутрішній крилоподібний м’яз, власно жувальний м’яз

Е. внутрішній крилоподібний м’яз, зовнішній крилоподібний м’яз

48. Особливості мімічних м’язів:

А. мають початок у кісток, скорочуються швидко, свавільно, вільно вплетаються в шкіру

В. мають початок у кісток, прикріплюються до кісток, скорочуються повільно, мимовільно

С. мають початок у кісток, прикріплюються до кісток, скорочуються швидко, свавільно

Д. прикріплюються до кісток, скорочуються повільно, мимовільно, скорочуються швидко, свавільно

Е. мають початок у кісток, прикріплюються до кісток, вільно вплетаються в шкіру

49. До допоміжного апарату м’язів відносяться:

А. фасції, сиовіальні і фіброзні піхви, синовіальні сумки

В. адвентиції, сиовіальні і фіброзні піхви, синовіальні сумки

С. фасції, адвентиції, синовіальні сумки

Д. сиовіальні і фіброзні піхви, синовіальні сумки, синовіальна рідина

Е. фасції, синовіальні сумки, синовіальна рідина

50. Кожен м’яз має:

А. черевце – його скорочувальна частина, сухожилкову частину, початок, кінець

В. черевце – його скорочувальна частина, початок, кінець, веретеноподібну форму

С. сухожилкову частину, початок, кінець, веретеноподібну форму

Д. початок, кінець, веретеноподібну форму, паховий канал

Е. черевце – його скорочувальна частина, кінець, веретеноподібну форму, паховий канал.

ІІ варіант

Наши рекомендации