Форма і зміст заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України

Порядок розгляду справ судами касаційної інстанції у господарських справах.

Стаття 111-5.Порядок розгляду касаційної скарги.

У касаційній інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов’язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням.

Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду.

Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.

Стаття355 ЦПК.Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень.

Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав:

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною,порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

стаття 111-16 ГПК.Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів.

Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно на таких підставах:

1) неоднакового застосування судом(судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах;

2) встановлення міжнародною судовою установою,юрисдикція якої визнана Україною,порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

Форма і зміст заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України.

Стаття 357 ЦПК. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень

Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі

У заяві про перегляд судових рішень зазначаютья:

1) найменування суду,до якого подається заява;

2) імя ( найменування), поштова адреса особи,яка подає заяву, та осіб,які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом( судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв’язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі.встановленій п.2 ч.1 ст.355( зміст цього пункту є в питанні 51 вище);

5) вимоги особи, яка подає заяву;

6) у разі необхідності – клопотання;

7) перелік матеріалів,які додаються.

Заява підписується особою,яка її подає, або її представником,який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.

Стаття 111—-18 ГПК. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень господарських судів

Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається у письмовій формі.

У заяві про перегляд судових рішень господарських судів зазначаються:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), а також їхні номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, якщо такі є;

3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 111-16( зміст пункту є в питанні 51 вище)

5) вимоги особи, яка подає заяву;

6) у разі необхідності - клопотання;

7) перелік матеріалів, які додаються до заяви.

Заява про перегляд судових рішень господарських судів підписується особою, яка подає заяву, або її уповноваженим представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.

Наши рекомендации