Представлені окремо, контейнери класифікуються у відповідних товарних позиціях!!!

Значення Основних правил інтерпретації класифікації товарів

2. Сутність основних правил інтерпретації (першого- шостого). Приклади застосування правил.

Узагальнений алгоритм визначення коду товару згідно з УКТЗЕД.

4. Пояснення до УКТЗЕД та їх значення при класифікації товарів.

5. Основні нормативні засади ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

При класифікації товару необхідно мати відповіді на наступні запитання:

1. Що це?

2. Із якого матеріалу (чи речовини) виготовлено?

3. Для чого використовується?

4. В якому вигляді використовується?

5. Чи єдине товарне угруповання, в якому товар описаний?

У першу чергу слід пам'ятати, що кожен конкретний товар повинен бути однозначно визначеним лише одним кодом УКТЗЕД. Але на практиці товари досить часто можуть класифікуватися одночасно за кількома кри­теріями. Деякі товари можуть бути класифіковані відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені, інші – в залежності від функції, для якої ці товари призначені і виконують. Це призводить до ситуації, коли один і той самий товар потрапляє одразу до декількох позицій УКЗЕД. Зрозуміло, що положення, при якому залишається свобода вибору між матеріалом та функцією, несумісне з вимогами товарної номенклатури.

Для того, щоб правильно визначити єдину з кількох позицій, розроблені Основні правила інтерпретації УКТЗЕД. Ці Правила подаються в передмові до товарної номенклатури УКТЗЕД, тобто вони затверджуються Законом України «Про Митний тариф України».

Оскільки УКТЗЕД по­будована на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів, тому вона використовує ті ж самі Основні правила інтерпретації, які викладені в ГС.

Основних правил інтерпретації УКТЗЕД є шість:

перші чотири регламентують порядок визначення товарної позиції (перші чотири знаки коду), визначають порядок віднесення товару до певної товарної позиції.

п'яте правило стосується класифікації упаковки, футлярів, тари тощо.

шосте правило застосовується після того, як визначено товарну позицію.

Вказані правила застосовуються послідовно.

Сутність основного правила інтерпретації 1

Назви розділів, груп та підгруп наводяться лише для зручності користування. Для юридичних цілей класифікація товарів проводить­ся виходячи з найменувань товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо такі тексти найменування та примітки не вимагають іншого, відповідно до таких положень.

Отже, класифікація повинна здійснюватися, в першу чергу, відповідно до текстів найменувань товарних позицій або приміток до розділів та груп. Найменування товарних позицій і примітки мають однаковий статус, тому пріоритет надається текстам з найбільш точним описмом товарів. Тільки якщо в найменуваннях товарних позицій або в примітках немає спеціальних вказівок на те, який товар входить до цих розділів, груп чи позицій або, навпаки, виключається з них, необхідно переходити до ви­користання Основних правил інтерпретації УКЗЕД.

Приклади.

1. Шампуні будуть класифікуватися у товарній позиції 3305 «Засоби для догляду за волоссям», оскільки текстовий опис цієї товарної позиціяї найбільш точно описує товар.

2. Звірі (напрклад, живий леопард чи ведмідь) з пересувного звіринця будуть класифікуватися не у товарній позиції 0106 «Інші тварини живі» групи 01 «Живі тварини», а у товарній позиції 9508 «Каруселі, гойдалки, тири та інші атракціони; пересувні цирки, звіринці та театри». Ця класифікація відбувається відповідно до примітки 1(в) до групи 01, згідно з якою до цієїгрупи не включаються тварини товарної позиції 9508 «Каруселі, гойдалки, тири та інші атракціони; пересувні цирки, звіринці та театри».

Сутність основного правила інтерпретації 2

Правило 2 складається з двох частин: 2а та 26.

Правило 2а:

Будь-яке посилання в найменуванні товарної позиції на будь-який товар стосується також некомплектного чи незавершеного виробу за умови, що він має основні характеристики комплектного чи завершеного виробу. Це правило стосується також комплектного чи завершеного виробу (або такого, що класифікується як комплектний чи завершений згідно з цим правилом), поданого незібраним чи розібраним.

Це правило використовується для класифікації товарів у некомплект­ному, незавершеному, нескладеному або розібраному вигляді.

Некомплектні товари – це товари, у яких відсутні певні частини, відсутність яких не позбавляє товар готового виробу.

Незавершені товари – це неповністю виготовлені товари, які потребують технологічної обробки для того, щоб цей товар був готовим для використання.

Товари, які представлені незібраними та розібранимиозначають вироби, компоненти яких повинні складатися за допомогою простого кріпильного матеріалу (гвинтів, гайок, болтів тощо) або ж, наприклад, клепками чи зварюванням, тобто мається на увазі, що для складання потрібні лише прості складальні операції. Незібрані компоненти виробу, кількість яких перевищує потрібну для складання цього виробу, повинні класифікуватися окремо.Товари надаються до митного оформлення у незібраному або розібраному стані для зручності пакування, траспортування тощо.

Приклади.

1. Трактор, у якого відсутня кабіна, класифікується у товарній позиції відповідного готового трактора.

2. Шафа, у якій не встановлено дверцята, для цілей класифікації вважається готовою шафою.

3. Диван без ніжок при класифікації вважається готовим виробом.

4. Комплект завершених обробкою дерев’яних деталей, з яких монтується кухонний стіл, класифікується як готовий виріб товарної позиції 9403 «Інші меблі та їх частини».

5. Комплект деталей, з яких складається пилосос, але без шнура електроживлення та коліщат, класифікується як готовий виріб товарної позиції 8508 «Пилососи», оскільки відсутність зазначених комплектуючих не змінює основної характеристики готового виробу – пилососу.

Правило 2б

Будь-яке посилання в найменуванні товарної позиції на будь-який матеріал чи речовину стосується також сумішей або сполук цьо­го матеріалу чи речовини з іншими матеріалами або речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу чи сировини розгля­дається як посилання на товари, які повністю або частково склада­ються з цього матеріалу чи речовини. Класифікація товарів, які скла­даються більше ніж з одного матеріалу чи речовини, проводиться від­повідно до правила 3.

Правило 26 стосується сумішей або сполук матеріалів або речовин та товарів, що виготовлені з двох чи більше матеріалів або речовин. Воно стосується товарних позицій, в яких вказується матеріал або речовина, а також до товарних по­зицій, де вказаний товар з конкретного матеріалу чи речовини. Це правило застосову­ється лише в тому випадку, якщо назви позицій та примітки до розділів і груп не вимагають іншого.

Приклади.

1. Шкіряна куртка зазначена в найменуванні товарної позиції 4203 «Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з натуральної або композиційної шкіри». При цьому певна шкіряна куртка може містити елементи, які виготовлені з інших матеріалів – пластмасові гудзики, металеві застібки-блискавки, підкладку з текстильної тканини. Правило 2б дозволяє класифікувати цю куртку як таку, що виготовлена зі шкіри.

2. Апельсиновий чай, який складається з чорного чаю (99%) та апельсинової шкуринки (1%), класифікується у товарній позиції 0902 «Чай, ароматизований чи не ароматизований».

Сутність основного правила інтерпретації 3

Умовою його застосування є можливість класифікації товару, як мінімум, у двох товарних позиціях.

Правило 3 складається з преамбули та трьох частин – 3а, 3б, 3в.

Правило 3 (преамбула):

У разі коли згідно з правилом 2б або з будь-яких інших причин товар на перший погляд можна віднести до двох або більше товар­них позицій, його класифікація здійснюється в такому порядку: 3а, 3б, 3в.

При застосуванні правила 3 треба виконувати певну послідовність: спочатку використовується правило За; якщо його не можна застосувати, то - правило 3б; якщо і це правило не вирішує питання класифікації, то вже тоді застосовується правило Зв. Тобто, не можна класифікувати товар, зразу застосовуючи правило 3в, не застосувавши попередньо правило 3а та правило 3б.

Правило За:

Перевага надається тій товарній позиції, в якій товар описується конретніше порівняно з товарними позиціями, де дається більш загальний його опис. Однак, коли кожна з двох або більше то­варних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, які входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише частини товарів, що надходять у продаж у наборі для роздрібної торгівлі, тоді ці товарні позиції вважаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо в одній з них подається повні­ший або точніший опис цього товару.

Отже, згідно з правилом 3а товар класифікується у тій товарній позиції, в текстовому описі якої товар описано більш конкретно по відношенню до інших товарних позицій, що розглядаються.

Приклад.

Пластмасовий стілець (часто використовується в ресторанах та кафе на літніх площадках) може бути класифікований як у товарній позиції 3926 «Інші вироби з пластмас…», так і в товарній позиції 9401 «Меблі для сидіння…». Відповідно до правила 3а зазначений стілець класифікується у товарній позиції 9401, він більш детально описаний в найменуванні цієї товарної позиції.

У випадку, коли кожна з двох або більше то­варних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, які входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише частини товарів, що надходять у продаж у наборі для роздрібної торгівлі, тоді ці товарні позиції вважаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо в одній з них подається повні­ший або точніший описцього товару. Переходимо до застовування правила 3б.

Правило 3б:

Суміші, багатокомпонентні товари, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, і товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може здійснюватися згідно з правилом 3а, повинні класифікуватися за тим матеріалом чи компонентом, який визначає основні властивості цих товарів, за умови, що цей критерій можна застосувати.

Отже, це правило застосовується лише у випадках класифікації:

- сумішей;

- багатокомпонетних товарів (комбінованих товарів), які виготовлені з декількох різних компонентів або декількох різних матеріалів;

- товарів у наборах для роздрібного продажу.

Приклади класифікації сумішей.

1. М’ясний фарш без кісток складається з охолодженої яловичини (70% об’єму) товарної позиції 0201 «М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене» та охолодженої свинини (30% об’єму) товарної позиції 0203 «Свинина свіжа, охолоджена або морожена». У цій суміші об’єм яловичини значно перевищує об’єм свинини. Яловичина надає цій суміші (фаршу) основні розпізнавальні ознаки. Відповідно цей фарш буде класифікуватись у товарній позиції 0201.

При застосуванні правила 3б термін «товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі», сто­сується товарів, які:

• складаються щонайменше з двох окремих виробів, які, на перший
погляд, класифікуються за різними товарними позиціями. Тому, напри­клад, шість виделок не можуть розглядатися як набір з точки зору цього правила;

• складається з продуктів чи виробів, які зібрані разом для задоволення конкретної потреби або виконання певної роботи. Сюди відносяться набори, які складаються із різноманітних харчових продуктів, призначених рахом для використання при приготуванні певної страви;

• в цьому наборі упаковані таким чином (у коробках, ящиках тощо), що вони не потребують перепакування при продажу покупцеві.

Згідно з правилом 3б товари у наборі повинні класифікуватись за кодом того товару, який надає набору основну характерну ознаку (об’єм, кількість, маса, вартість, функція).

Приклади.

1. Набір для перукаря, який складається з електричної машинки для стрижки (товарна позиція 8510), гребінця (товарна позиція 9615). Пари ножниць 9товарна позиція 8213), щітки (товарна позиція 9603), укладених у шкіряний чохол (товарна позиція 4202) – класифікується у товарній позиції 8510, оскільки електрична машинка надає набору основну ознаку (вартість).

2. Набір, компоненти якого призначені для сумісного використання при приготуванні страви «спагетті», містить пакет макаронів вагою 500 г (товарна позиція 1902), пакетик тертого сиру вагою 50 г (товарна позиція 0406) та маленьку консервну баночку томатного соусу вагою нетто 50 г (товарна позиція 2103), спакований у картонну коробку, класифікується у товарній позиції 1902, оскільки основну ознаку цьому набору надають макарони.

Правило Зв:

Товар, класифікацію якого не можна здійснити відповідно до пра­вила За або 3б, повинен класифікуватися у товарній позиції з найбільшим по­рядковим номером серед товарних позицій, які розглядаються.

Це край­ній вихід для розв'язання складних випадків, коли жодна товарна позиція не дає більш чіткого визначення і не вдається виокремити матеріал або компонент, який надає товару його специфічного характеру.

Значна частина подібних товарів, до яких застосовується правило 3в, складається з двох або більше матеріалів, що мають однакове значення (за ваговими або вартісними характеристиками).

Наприклад, чоловіча куртка виготовлена зі шкіри (товарна позиція 4203) та трикотажної вовняної тканини (товарна позиція 6103). Обидва матеріали мають одну вартість та займають однаковий об’єм. У такому випадку потрібно звернутися до правила Зв і відповід­но до нього класифікувати куртку за останньою з двох товарних позицій, що розглядаються, а саме має бути обрана товарна позиція за в’язаною тканиною.


Сутність основного правила інтерпретації 4

Товар, який не може бути класифікований згідно з вищенаведеними правилами, класифікується у товарній позиції, яка відповідає товарам, що найбільше подібні до тих, що розглядаються.

Тобто правило 4 розповсюджується на товари, які не можуть бути класифікованими за правилами 1 - 3. За цим правилом товари, що класи­фікуються, необхідно зіставити зі схожими товарами, щоб визначити това­ри, які найбільш близькі до них. Звичайно, що схожість може залежати від багатьох факторів.

Оскільки товарна номенклатура включає всі матеріали та майже всі функції, до недавнього часу важко було навести практичний приклад ви­користання правила 4.

Слід зазначити, що загальне правило інтерпретації 4 застосовується досить рідко.

Сутність основного правила інтерпретації 5

Правило 5 складається з двох частин: правила 5а та правила 5б.

Правило 5а:

А) футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, крес­лярського приладдя, прикрас, а також подібна тара (упаковка), яка має особливу форму і призначена для зберігання відповідних виробів або набору виробів, придатні для тривалого використання разом з виробами, для яких вони призначені, класифікуються разом з упакованими в них виробами. Однак це правило не поширю­ється на тару (упаковку), яка становить разом з виробом одне ціле і надає останньому іншої властивості.

Це правило розповсюджується лише на такі футляри, контейнери та подібні вироби, які:

- мають форму або підігнані таким чином, щоб містити конкретний
виріб чи набір виробів, тобто вони сконструйовані спеціально під конкрет­ний вид виробу. Деякі з контейнерів повторюють форму виробів, які вони містять;

- придатні для тривалого використання, тобто вони мають довговіч­ність таку ж саму, як і вироби, для яких вони призначені. Ці контейнери також служать для забезпечення збереження виробів у той час, коли остан­ні не використовуються (наприклад, під час перевезень чи зберігання). Ці ознаки відрізняють їх від звичайної упаковки;

- подаються до митного оформлення разом з виробамим, для яких вони призначені. Для зручності їх транс­портування футляри і вироби, для збеоігання яких ці футляри призначені, можуть бути упаковані окремо;

- продаються, як правило, разом з виробом;

- не розкривають в цілому основної ознаки товару.

Представлені окремо, контейнери класифікуються у відповідних товарних позиціях!!!

Приклади.

1. Золота обручка разом з пластмасовою коробочкою класифікується у товарній позиції 7113. Подана до митного оформлення коробочка класифікується у товарній позиції 3923.

2. Електробритва для гоління з футляром зі штучної шкіри класифікуються у товарній позиції 8510. Поданий до митного оформлення окремо від бритви футляр класифікується у товарній позиції 4202.

Правило 5б:

Відповідно до правила 5а, тару (упаковку) разом з товарами, які в ній містяться, слід кла­сифікувати разом з цими товарами, якщо вона належить до такого типу тари (упаковки), яка зазвичай використовується для упакування цих товарів. Однак, це положення є необов'язковим, якщо ця тара (упаковка) придатна для повторного використання.

Отже, згідно з цим правилом упаковка, яка придатна для повторного використання, класифікується не за товарним кодом товару, який знаходиться в цій упаковці, а у відповідній товарній позиції, в найменуванні якої зазначена ця упаковка. Правило 5б застосовується при класифікації упаковки, яка не підпадає під дію правила 5а.

Приклад.

Дерев’яний піддон, на якому спаковано керамічну глазуровану плитку (товарна позиція 6908), класифікується не у товарній позиції 6908, а у товарній позиції 4415, оскільки такий піддіон придатний для повторного використання і чітко зазначений у найменуванні (текстовому описі) товарної позиції 4415.

Правило 5б вторинне стосовно правила 5а, і тому класифікація чохлів, футлярів і подібних до них контейнерів, які згадані у правилі 5а, має здійс­нюватися відповідно до правила 5а.


Сутність основного правила інтерпретації 6

Правило 6:

Для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях і товарних підкатегоріях здійснюється відповідно до назви останніх, а також приміток, які їх стосуються, з урахуванням певних застережень, положень вищенаведених правил за умови за умови, що порівнювати можна лише назви одного рівня деталізації. Для цілей цього правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів та груп, якщо не обумовлене інше.

Якщо при класифікації товару визначено товарну позицію, то при подальшій детальній класифікації на рівні підпозицій, категорій чи підкатегорій необхідно застосовувати Правило 6. Воно дозволяє використовувати попередні п’ять правил при здійсненні класифікації в межах уже визначеної товарної позиції , При цьому порівнюватись можуть лише угрупованнятоварної позиції одного рівня (підпозиції – шість знаків товарного коду, категорії – вісім знаків товарного коду, підкатегорії – десять знаків товарного коду). Підпозиції, які мають перед найменуванням (текстовим описом) один дефіс (-), це перший рівень підпозиції; підпозиції, які мають перед найменуванням (текстовим описом) два дефіси (--) – це другий рівень і т.п. Не можна порівнювати підпозицію та категорію, або категорію та підкатегорію. Для того, щоб визначити правильну дводефісну підпозицію, необхідно спочатку визначитись чітко з відповідною однодефісною.

Таким чином, алгоритм визначення коду товару в УКТЗЕД можна представити в такому вигляді:

Етап 1.

Застосовується правило 1. Аналізуються назви розділів та груп. Визначається товарна позиція, текстовий опис якої конкретно описує товар. При цьому враховуються примітки до розділів і груп.

Еиап 2.

В межах визначеної товарної позиції послідовно визначається товарна підпозиція, товарна категорія та товарна підкатегорія, текстовий опис яких відповідає товару.

Етап 3.

Якщо не існує товарної позиції, текстовий опис якої конкретно описує товар, виключно послідовно застосовуються Основні правила інтерпретації класифікації товарів - від другого до четвертого (лише у випадку неможливості застосування попереднього правила допускається застосування наступного).

Етап 4.

Для класифікації особливої тари (упаковки), в якій представлений товар, використовується Правило 5. У разі відсутності такої тари етап 4 пропускається.

Етап 5.

Для визначення товарного угруповання (товарної підпозиції, товарної категорії, товарної підкатегорії) в рамках визначеної товарної позиції застосовується Правило 6.

Наши рекомендации