Класифікація систем розробки вугільних пластів

За способом виймання пласта по потужності усі системи розробки поділяють на два класи: одношарові (відробка ведеться зразу на усю потужність) і багатошарові (пласт поділяється на шари і відробка кожного шару ведеться окремо). В залежності від орієнтування шарів у пласті група багатошарових систем підрозділяється на підгрупи з вийманням похилими, горизонтальними та поперечно-похилими шарами.

За напрямом виймання пласта відносно елементів залягання системи розробки поділяють на види: з вийманням попростяганню, попадінню, поповстанню, подіагоналі.

По довжині очисного вибою усі системи розробки поділяють на два види: довговибійні (довжина вибою більше 20м) і коротковибійні (довжина вибою менш 20м).

Довговибійні системи розробки поділяють на три основних класи:

Класифікація систем розробки вугільних пластів - student2.ru Суцільні системи розробки

Класифікація систем розробки вугільних пластів - student2.ru Стовпові системи розробки

Класифікація систем розробки вугільних пластів - student2.ru Комбіновані системи розробки

Відмітні ознаки цих класів наведені у таблиці 7.1.

Додатковими класифікаційними ознаками систем розробки є:

Класифікація систем розробки вугільних пластів - student2.ru принцип розподілу поверху (ярусу, смуги) на виїмкові поля;

Класифікація систем розробки вугільних пластів - student2.ru характер компонування очисних вибоїв у поверсі (ярусі, смузі);

Класифікація систем розробки вугільних пластів - student2.ru напрямок транспортування вугілля у виїмковому полі;

Класифікація систем розробки вугільних пластів - student2.ru порядок провітрювання виїмкової ділянки;

Класифікація систем розробки вугільних пластів - student2.ru спосіб охорони виймальних виробок.

За допомогою цих ознак класи систем розробки підрозділяються на підкласи, види, підвиди, типи, підтипи, та модифікації.

Таблиця 7‑1 - Відмітні ознаки систем розробки

Ознаки систем розробки Клас системи розробки
Суцільна Стовпова Комбінована
загальні Порядок ведення очисних та підготовчих робіт у межах поверху, ярусу та у часі Одночасно Розрізнені у просторі та часі Комбіновані
Вплив очисних робіт на виїмкові виробки та умови їх підтримання Проводяться у зоні впливу очисних робіт, знаходяться у виробленому просторі Підтримуються у масиві та гасяться по ходу просування очисного вибою Підтримуються у масиві та у виробленому просторі
допоміжні Напрям просування лінії очисного вибою та транспорту вугілля Протилежно Збігаються Збігається або не збігається
Напрям просування лінії очисного вибою та напрямку вихідного струменю повітря Протилежно Збігаються Збігається або не збігається

Наши рекомендации