Розробка функціонально – технологічної схеми автоматизації дробарки

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

2.1.1 Основні вимоги

Основною складовою частиною кормоцеху є потокова технологічна лінія (ПТЛ). Число ПТЛ, як правило, визначається кількістю та видами кормів, що переробляються: грубих та концентрованих кормів; коренеплодів; жому; меляси, карбаміду; живильних розчинів, мінеральних добавок; збору компонентів і змішування; видачі готової кормової суміші.

Набір ПТЛ для даного поголів'я і зони визначає технологічну схему кормоцеху. ПТЛ різних типів кормоцехів комплектуються як серійними робочими машинами, так і машинами спеціальної розробки, що і визначають відмінності кормоцехів. За комплексною оцінкою визначені раціональні ознаки і обґрунтовано удосконалену конструктивно-функціональну схему комбікормового агрегату. Продуктивність молоткового подрібнювача-змішувача в разі приготування комбікормів повинна бути не менше 4 - 6 т/год.

Стабільна і високоефективна робота комбікормового агрегату безперервної дії забезпечується дотриманням умови, згідно якої пропускна здатність як окремих його технологічних ланок, так і всього агрегату зростає від входу до виходу.

Електричні схеми керування потоковими лініями складають з урахуванням таких технологічних і електротехнічних вимог:

- для запобігання завалу машин кормами - пускають двигуни в послідовності, оберненій напрямку руху, а зупиняють в послідовності, що збігається з напрямком руху кормів;

- при аварійній зупинці будь-якої машини потокової лінії всі машини, які працюють на її завантаження, зупиняються, а розвантажувальні — працюють;

- при налагодженні і ремонті схема повинна забезпечувати незалежне керування кожною машиною технологічної лінії (деблокувальний режим);

- за вимогами техніки безпеки застосована передпускова звукова та світлова сигналізації роботи електродвигунів;

- після перерви в електропостачанні не повинен відбуватись самозапуск двигунів. Повторний пуск потокової лінії виконує обслуговуючий персонал.

2.1.2 Розробка функціонально-технологічної схеми дробарки

Дробарка ДБ-5-1 складається з дробарки, завантажувального і вивантажувального шнеків та шафи керування. Основними вузлами дробарки є ротор, корпус, бункер, роздільна камера, рама, електродвигун і автоматичний регулятор (рис.2.1).

Розробка функціонально – технологічної схеми автоматизації дробарки - student2.ru

Рис.2. 1 Функціонально-технологічна схема дробарки ДБ-5-1

1 — електродвигун (Р=30 кВт, n =2940 об/хв);

2 — вивантажувальний шнек (Р=1,1кВт, n = 920 об/хв);

3 — кормопровід;

4 — сепаратор;

5 — регулювальна заслінка;

6 — фільтр;

7 — камера;

8 — шнек;

9 — завантажувальний транспортер (Р=1,1 кВт, n = 920 об/хв);

10 — бункер;

11 — дозувальна заслінка;

12 — дека;

13 — молотковий ротор;

14 — рама;

Завантажувальний шнек має додатковий шнек, який сприяє самозануренню в зерновий бурт.

Ротор складається з вала з набором дисків і молотків, які шарнірно коливаються на осях. Корпус має дві горловини для встановлення роздільної камери і кормоприводу та відкидну кришку. Для запобігання випадковому вмиканню дробарки при відкритій кришці на корпусі встановлений кінцевий вимикач. В бункері розміщені привод заслінки, магнітний вловлювач металевих предметів і магнітокеровані датчики рівнів зерна. Роздільна камера відділяє помел заданої фракції до вивантажувального шнека, а крупні фракції спрямовуються на повторне подрібнення в дробильну камеру.

Привод заслінки складається з електродвигуна РД-0,9, зубчастої передачі і вала. На валу закріплена заслінка і встановлена електромагнітна муфта, яка з'єднує вал з електродвигуном. При вимиканні електромагнітної муфти вал заслінки роз'єднується з валом двигуна, і під дією власної ваги заслінка швидко перекриває доступ зерна в дробильну камеру.

Наши рекомендации