Ознайомлення з виробництвом

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ

ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

по спеціальності:

5.05160104

„Виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів”

Виконала студентка: 4 курсу групи НМ

Рудика Н.В

Керівник практики: Корнюша-Шварц Н.М.

Качанов М.З.

Рівне 2015

Ознайомлення з виробництвом

Будівництво підприємства розпочалося в 1967 році, а першу продукцію фабрика випускала у червні 1970 року. В цей період фабрика носила назву “зразково-показова, експериментальна фабрика нетканих матеріалів”. Це була єдина фабрика в Європі, де були зібрані всі способи виготовлення нетканих матеріалів. Фабрика була філіалом всесоюзного науково-дослідного інституту нетканих матеріалів, який знаходився в Москві.

На підприємстві велику увагу приділяють висуненню на керівні посади молодих перспективних працівників, які мають відповідну освіту і можуть працювати на керівних посадах, мають певний досвід роботи з людьми.

Це одне і найбільших підприємств по виготовленню нетканих полотен а Україні і країнах СНД єдине підприємство, де застосовуються основні способи виробництва нетканих матеріалів в повному обсязі:

— в'язальнопрошивний;

— ниткопрошивиий;

— голкопробивний;

— клейовий;

— термоскріплювання;

— тсрмофіксуваиня

Технологія дозволяє використовувати натуральні та хімічні волокна, відходи та вторинну сировину текстильних виробництв.

В даний час на фабриці випускається більше 80 артикулів нетканих полотен для народного господарства:

1. швейно-об'ємні утеплювачі для пошиття верхнього одягу та ковдр; прикладні полотна для швейних виробів, тсрмоскріплені з крапковим нанесенням для всіх видів одягу;

2. меблеві - полотна об'ємні, термофіксовані і голкопробивні для виготовлення меблів;

3. шкіргалантерейні - для виготовлення сумок, валіз, футлярів для музичних інструментів;

4. взуттєвi - полотна настилопрошивні і голкопробивні для верху і підкладки взугтя;

5. будівельні – полотно геотекстильне для укріплення доріг при будівництві автомагістралей полотна, прикладні для ремонту покрівель.

Наша фабрика-єдиний виробник всіх видів голкопробивних фільтрувальних матеріалів.

ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» виготовляє неткані полотна, які можна використовувати як основу для клейонки, штучної шкіри, абразивних матеріалів, а також у медицині - пошиття одноразових халатів, ковпаків, комплектів постільної білизни.

Колектив фабрики неодноразово визнаний переможцем і був удостоєний міжнародних нагород в різннх номінаціях.

· 1996 р. отримали міжнародний приз у Мадриді за кращу торгову марку.

· 2001 р. - Комітет з міжнародного призу «3а якість» разом із клубом «лідерів торгівлі» визнав колектив ПАТ „Рівненська фабрика нетканих матеріалів" як такий, що найбільше відзначився на протязі року якістю своєї продукції та послуг і нагородив призом “Золотий приз» за якість (Мадрид).

За підсумками роботи в 2001р. колектив нагороджено грамотою "За колективну участь в інноваційному форумі "Перспектива - 21 століття", а Генеральний директор Коберський В.М. - почесною грамотою Прем'єр-міністра України, за значний внесок у захист інтересів вітчизняного виробництва.

· 2002 р. - організаційним комітетом проекту "Свропейський союз - XXI столтття", керівник і підприємство за результатами досліджень, які були проведені міжнародними експертами на основі інформації, отриманої із незалежних джерел, удостоєні міжнародної нагороди ‘'Золотий лев" у номінації “Керівник і підярисмство 21 столігтя" (Люксембург)

Менеджмент Консалтинг Асоштейи, Женева (Швейцарія) і Азервейз і Консалтинг, Бейрут (Ліван) - саммітом з якості “Нове тисячоліття“ колективу присвоєна Золота нагорода Європи "За якість і бізнес-престиж”

· 2006 р. - отримала звання лауреата Всеукроїнського конкурсу «100 кращих товарів України».

На підприємстві встановлено і працює устаткування провідних фірм Німеччини, Італії, Голландії, Росії, Бельгії, Франції.

Колектив ПАТ „Рівненська фабрика нетканих матеріалів" нараховує 497 чоловік, в тому числі 83 мають вищу освіту і 133 середньо-спеціальну, 44% від загальної чисельності складають жінки.

Підприємство із року в рік нарощус та обновлює асортимент продукції, здійснює заходи по випуску конкурентоспроможної продукції.

Виготовлення продукції здійснюється у двох основних цехах:

- механічної технології виробництва нетканих матеріалів;

- клейової технології виробництва нетканих матеріалів.

У склад фабрики входять такі допоміжні цехи:

- цех вентиляції;

- електроцех;

- паросиловий;

- ремонтно – механічний;

- транспортний цех.

Такі відділи:

- планово – економічний;

- відділ кадрів;

- комерційний відділ;

- господарський відділ;

- відділ технологічного контролю;

- відділ головного механіка;

- головного енергетика;

- житлово-комунальний відділ.

Територія фабрики складає загальну площу більше 10 гектарів, 5 з яких займає технологічний корпус. На території фабрики для працівників є тренажерний зал, їдальня, медичний пункт, сауна, масажний кабінет, стоматологічний кабінет, майстерня по ремонту й підготовці спецодягу.

Крім цього на підприємстві працюють структурні підрозділи:

- бухгалтерія;

- технологічна лабораторія;

- лабораторія метрології;

- художня майстерня.

В роботі колектив ВАТ “РФНМ” користуються слідуючими документами: кодексом законів ‘‘Про працю” , Законом України “Про охорону праці” , “Про пожежну безпеку” , статутом ВАТ.

3. Характеристика відділів

Планово-економічний відділ

Планово – економічний відділ є самостійним структурним підрозділом фабрики і підпорядковується безпосередньо генеральному директору.

Задачі

Організація роботи по економічному плануванню на підприємстві, спрямованій на організацію раціональної господарської діяльності, виявленню і використанню резервів виробництва з метою досягнення найвищої економічної ефективності.

Організація комплексного економічного аналізу діяльності фабрики і участь у розробці заходів по прискоренню темпів росту продуктивності праці і середньої заробітної плати, ефективному використанню виробничих потужностей, матеріальних і трудових ресурсів, підвищенню рентабельності виробництва.

Функції

Організація і загальне керівництво розробкою проектів перспективних, річних, квартальних, місячних планів у відповідності до балансу робочого часу, а також у відповідності заключних договорів по результатах продажу нетканих матеріалів на ярмарках.

Розрахунок і доведення виробничої програми на квартал з розбивкою по місяцях основним цехам фабрики.

Планування виробничо – господарської діяльності цехів і служб на основі затвердженого плану фабрики.

Внесення відповідних корективів в плани фабрики і окремих підрозділів в випадках змін виробничо – господарської діяльності. Розробка системи показників цехів і служб в відповідності зі специфікою їх роботи. Участь в розробці положення з матеріального стимулювання Організація роботи по нормуванню і ціноутворенню на фабриці: систематизація нормативних затрат на виготовлення продукції; складання нормативних калькуляцій , контроль за внесенням до них всіх поточних змій; участь в розробці прогресивних планово – економічних норм і нормативів і їх доведення до цехів, відділів і служб фабрики; розробка разом з іншими службами фабрики у відповідності з діючим законодавством проектів оптових і вільних відпускних цін тарифів і подання їх на затвердження генеральному директору.

Організація розробки заходів по ефективному використанню виробничих потужностей, матеріальних і трудових ресурсів, по використанню всіх резервів виробництва.

Контроль за виконанням цехами, службами фабрики річних, квартальних, місячних, декадних планів і завдань.

Організація і керівництво роботою по комплексному, економічному аналізу виробничо-господарської діяльності фабрики.

Складання разом з бухгалтерією пояснювальної записки до річного звіту.

Надання необхідних узагальнюючих матеріалів і довідок по результатах аналізу виробничо-господарської діяльності фабрики.

Організація збору необхідних матеріалів, узагальнення, підготовка і подання статистичної звітності в строки і по формах, встановлених Держкомстатом України.

Облік і аналіз результатів виробничо-господарської діяльності, результатів економічної ефективності , статистичної звітності.

Вивчення і розповсюдження передового досвіду планово-економічної роботи, оперативного обліку і аналізу господарської діяльності цехів, служб фабрики.

Права

Вимагати від відповідних відділів, цехів і служб підприємства подання матеріалів (звітів по встановлених формах , довідок і т. д.) необхідних для роботи планово-економічного відділу.

Призупиняти дію розпоряджень і вказівок керівництва цехів, відділів і служб, які суперечать законодавству, інструкціям з питань планово-економічної роботи.

Залучати до участі в розробці планів і окремих завдань інші відділи, служби та їх працівників.

Подавати пропозиції про заохочення працівників відділу за досягнення високих економічних показників і накладання стягнення за допущені порушення в виконанні обов'язків і трудовій дисципліні.

Вказівки планово-економічного відділу в межах його функцій, передбачених даним Положенням, є обов'язковим для керівництва і виконання цехами, відділами і службами підприємства.

Відповідальність

Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених даним Положенням на відділ задач і функцій несе начальник відділу.

Міра відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями по займаній посаді працівником.

Відділ технічного контролю

Загальні положення

Відділ технічного контролю (ВТК) являється самостійним структурним підрозділом і підпорядковується безпосередньо директору фабрики.

Задачі

Запобігання випуску фабричної продукції, що не відповідає вимогам стандартів і технічним вимогам, що затвердженні еталоном, умовами поставки і договорів, а також закріплення виробничої дисципліни і підвищення відповідальності всіх ланок виробництва за якістю випускаємої продукції.

Функції

- контроль за якістю полотен, готових виробів, маркування прийнятої і забракованої продукції, оформлення документації на прийняту і забраковану продукцію;

- аналіз і технічний облік браку, дефектів продукції фабрики, участь в розробці і контроль у здійсненні заходів направлених на запобігання виникнення браку і вилучення дефектів і виявлення осіб, винних у виготовленні недоброякісної продукції;

- систематизація інформації по якості випускаємої продукції;

- контроль за якістю поступаючої сировини, матеріалів, хімікатів, напівфабрикатів від постачальників; складання актів на неякісну продукцію;

- контроль за комплектуванням, упаковкою і зберіганням готової продукції;

- контроль за додержанням умов зберігання на складах і в цехах готової продукції, матеріалів, хімікатів, напівфабрикатів;

- здійснення обліку і аналізу показників якості випускаємої продукції по всіх переходах виробництва;

- організація і втілення прогресивних методів контролю і оцінки якості продукції;

- участь в підготовці договорів на поставку підприємству призначених для основного виробництва сировини, матеріалів, напівфабрикатів.

Права

- припиняти прийом і відвантаження продукції, що не відповідає стандартам, еталонам, технічним умовам; негайно письмово повідомити про це директору фабрики;

- не приймати готову продукцію, якщо вона пред’являється без паспортів технічної лабораторії, не відповідає вимогам НТД;

- бракування на любій ділянці виробництва сировини, матеріалів, напівфабрикатів, полотен, що не відповідають НТД;

- контролювати роботу цехів, відділів і вилучення у виробництві причин дефектів продукції, виявлених при її виготовленні, дослідженні і забезпечення відповідної якості випускаємої продукції;

- приймати кінцеве рішення про якість продукції у випадках виникнення розбіжностей між робітниками ВТК і робітниками цехів;

- вимагати від підрозділів фабрики пред’явлення необхідних матеріалів для здійснення роботи.

Відділ головного технолога

Загальні положення

1. Відділ головного технолога є структурним підрозділом фабрики;

2. Відділ головного технолога підпорядковується безпосередньо генеральному директору фабрики;

3. Відділ головного технолога в своїй діяльності керується чинним законодавством, наказами і розпорядженнями керівника фабрики;

4. Працівники відділу несуть відповідальність за виконану ними роботу згідно законодавства.

Завдання діяльності

1. Впровадження у виробництво технологічних процесів і режимів виробництва продукції та виробів;

2. Розбраковка та впровадження нового асортименту;

3. Впровадження у виробництво нових видів сировини та матеріалів;

4. Розробка та впровадження нормативної документації.

Структура відділу

Відділом головного технолога керує начальник відділу – головний технолог, який несе повну відповідальність за реалізацію всіх функцій і обов’язків відділу. Головний технолог підпорядковується безпосередньо директору фабрики.

В структурі відділу є:

- провідний інженер – технолог;

- інженер-технолог по стандартизації та науково-технічної інструкції;

- інженер-технолог по впровадженню нової техніки і технології;

- інженер-технолог.

Функції та обов’язки

1. Організація розробки і впровадження у виробництво прогресивних технологій виготовлення нетканих матеріалів;

2. Проведення дослідних робіт по розширенню асортименту продукції фабрики;

3. Участь у проведені лабораторних іспитів і досліджень нетканих полотен;

4. Проведення аналізу нових видів нетканих полотен, повинних відповідати вимогам замовників, споживачів;

5. Розробка та впровадження у виробництво нової нормативної документації;

6. Забезпечення підрозділів фабрики технологічними режимами, заправочними розрахунками необхідними для їх роботи;

7. Аналіз причин випуску неякісної продукції, подача пропозицій щодо їх усунення;

8. Участь у проведенні робіт по реконструкції виробництва, заміні технологічного обладнання.

Права

1. Брати участь розробці проектів реконструкції підприємства;

2. При виявленні порушень технології забороняти випуск продукції з повідомленням генерального директора;

3. Вести переговори та листування з сторонніми підприємствами і організаціями з питань виробництва продукції та постачання сировини;

4. Вносити пропозиції щодо змін в технологію виробництва продукції та покращення якості нетканих матеріалів;

Відповідальність

1. Нести відповідальність за неякісне і несвоєчасне виконання обов’язків покладених даною інструкцією;

2. Проектування та розробку нових видів продукції;

3. За порушення правил внутрішнього розпорядку та дисципліни.

Посадова Інструкція

Головного технолога

Загальні положення

1. Головний технолог призначається на посаду і звільняється з посади наказом генерального директора фабрики;

2. Головний технолог підпорядковується безпосередньо генеральному директору фабрики;

3. Головний технолог керується в своїй роботі рішеннями загальна зборів акціонерів, рішенням спостережної ради, наказами по ВАТ РФНМ.

Службові обов'язки

1. Організовує розробку і впроваджує прогресивних економічно обґрунтованих технологічних процесів і режимів виробництва продукції;

2. Вживання заходів щодо освоєння у виробництві прогресивних технологічних процесів, нових матеріалів, науково-технічних досягнень;

3. Бере участь у розробці проектів реконструкції виробництва;

4. Керує проведенням дослідних і експериментальних робіт з освоєнням розробкою технологічних процесів;

5. Контролює суворе додержання встановлених технологічних режимів виробництва продукції, виявляє порушення технологічних дисциплін та вживає заходів щодо їх усунення;

6. Бере участь в роботі по вдосконаленню методів контролю якості продукції;

7. Керує працівниками відділу, координує і направляє діяльність підрозділів підприємства, які забезпечують технологію підготовки виробництва;

8. Готує пропозиції з політики і цілей системи управління.

Повинен знати

1. Накази, настанови, розпорядження вищих органів та підприємства;

2. Методичні та нормативні матеріали по технологічній підготовці підприємства;

3. Технологію виробництва продукції підприємства

4. Виробниче обладнання потужність і режими роботи, правила експлуатації;

5. Технічні вимоги до сировини, хімічних матеріалів готової продукції ,

6. Порядок приймання обладнання в експлуатацію.

Взаємовідносини

1. Фізико-технічна лабораторія;

2. Відділ технічного контролю;

3. Відділ охорони праці;

4. Бухгалтерія;

5. Фінансовий відділ;

6. Відділ головного механіка;

7, Відділ головного енергетика;

8. Комерційний відділ.

Відділ головного механіка

Загальні положення

Відділ головного механіка являється самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується заступнику генерального директора.

Задачі

1. Утримання діючого технологічного обладнання підприємства в справному стані шляхом проведення якісних ремонтів і технічного обслуговування;

2. Вдосконалення роботи служби головного механіка.

Функції

1. Підготовка пропозицій з політики управління якістю продукції;

2. Надання пропозицій з поліпшення системи управління якості, процесів і продукції;

3. Облік виконання графіків ремонту, контроль за якістю ремонту;

4. Участь в складанні і перевірці дефектно-кошторисних відомостей на обладнання яке знаходиться в ремонті;

5. Розробка і проведення заходів з попередження аварій, поломок і підвищення зносу обладнання.

6. Впровадження в практику ремонту обладнання прогресивних технологічних високоефективних ремонтних пристроїв, механізації трудоємних робіт;

7. Розробка норм витрат на основні і допоміжні матеріали, комплексні вироби для ремонту і обслуговування технологічного обладнання;

8. Контроль за правильним зберіганням запасних частин на складах;

9. Контроль за правильним приміненням мастильних матеріалів для змащування обладнання4

10. Забезпечення робіт з модернізації, реконструкції обладнання;

11. Надання заключень по раціоналізаторським пропозиціям і винаходам,

забезпечення впровадження прийняття рацпропозицій.

Права

1. Видавати інструкції і давати інструкції з ремонту, експлуатації і утримання технологічного обладнання, які обов’язкові для виконання всіма начальниками цехів і відділів підприємства;

2. Контроль дотримання правил експлуатації і догляду за обладнанням, своєчасним виконанням графіків ремонту і правильним використанням ремонтної служби підприємства;

3. Забороняти роботу на обладнанні в випадках грубого порушення правил технічної експлуатації, незадовільного стану обладнання або прямої загрози аварії чи нещасного випадку;

4. Примусово зупиняти в ремонт обладнання, яке згідно графіка знаходиться в плановому ремонті;

5. Подавати керівникам підприємства пропозиції з притягання до матеріальної відповідальності осіб, що не забезпечують збереження довіреного їм обладнання, а також винних в порушенні правил технічної експлуатації і догляду за обладнанням.

Відповідальність

1. За якість і своєчасність виконання завдань покладених даними положеннями про відділ несе керівник відділу;

2. Ступінь відповідальності інших працівників встановлений посадовими інструкціями;

3. Відповідальність за розробку та проведення коригувань і запобіжних дій системи управління якістю.

Посадова інструкція

Головного механіка

Загальні положення

1. Головний механік призначається на посаду і звільняється наказом генерального директора по клопотанню заступника генерального директора;

2. Безпосередньо підпорядковується заступнику генерального директора;

3. Головний механік у своїй практичній роботі повинен керуватись:

- "Положенням про службу головного механіка на підприємствах Міністерства економіки";

наказами, розпорядженнями та іншими керівними матеріалами вищестоящих установ;

- наказами та розпорядженнями генерального директора.

Завдання та обов'язки

1. Організація, керівництво та контроль служб які знаходяться в його підпорядкуванні:

- ремонтно-механічний відділ;

- центральні механічні майстерні.

2. Забезпечує розвиток ремонтної служби у відповідності до вимог підприємства;

3. Забезпечує систематичне підвищення технічного рівня ремонту обладнання, рівня механізації ремонтних робіт на еонові використанню передового досвіду;

4. Забезпечує розробку проектно-кошторисної документації технологічних карт по ремонту обладнання;

5. Організація виконання робіт по модернізації обладнання

6. Веде облік та аналіз аварійних поломок обладнання з виявлення причин, приймати термінові міри по ліквідації їх наслідків;

7. Веде облік витрат на капітальні та середні ремонти обладнання, своєчасно подає статистичну звітність;

8. Проводить роботу по розвитку раціоналізації та винахідництву, та оцінку раціоналізаторській пропозиції;

9. Контролює додержання правил охорони праці при проведенні ремонтних робіт;

10. Приймає участь У розробці інструкцій для підлеглих йому спеціалістів;

11.Проводить заміну кольорових металів і легованих сталей недефіцитними матеріалами при ремонті обладнання.

Транспортній цех

Загальні положення

1. Транспортний цех є самостійним структурним підрозділом фабрики, підпорядковується комерційному директорові;

2. В своїй роботі транспортний цех керується планами - об'ємами перевезення вантажів складених згідно заявок відділів і цехів, єдиними правилами ремонту і експлуатації транспорту, правилами і нормами переводу вантажів, наказами адміністрації фабрики.

Задачі

1. Забезпечення залізничним, автомобільним і електротранспортом всіх потреб фабрики для забезпечення ритмічної роботи виробництва і поставок продукції при найменших затратах;

2. Забезпечення охорони праці і пожежної безпеки при перевезені та навантажувально-розвантажувальних робіт;

3. Утримання в технічно справному стані залізничні колії.

Функції

1. Контроль за своєчасним виконанням заявок по переведення вантажів за межами фабрики, по структурних підрозділах фабрики;

2. Забезпечення необхідними механізмами всіх навантажувально-розвантажувальних робіт по навантаження і розвантаження вагонів.

3. Нагляд за технічним станом всіх видів транспорту і навантажувально-розвантажувальних засобів.

Права

1. Вимагати від начальників всіх цехів і відділів в наданні необхідних матеріалів, звітів, інформації для планування і організації роботи транспортного цеху;

2. Давати всім цехам і відлікам1 вказівки по питаннях правильної організації роботи транспорту фабрики з метою своєчасного обслуговування виробничих процесів;

3. Готовити проекти наказів і розпоряджень по фабриці зв'язаних з роботою транспорту.

Фізико-технічна лабораторія

Настанова якості

1. Головні напрямки підприємства в сфері поліпшення якості:

- створення належного рів ля вхідного контролю сировини, що надходить виробництво з метою можливості керування якістю готової продукції

- жорсткий контроль технології по переходах в процесі виробництва продукції;

- метро логічне забезпечення виробництва;

- поліпшення окремих показників в якості продукції (показників екологічної

продукції і безпечності для здоров'я людей);

- досягнення технічного рівня продукції, що перевищує рівень провідних підприємств;

- освоєння принципово нових видів продукції з метою задоволенні конкретних вимог споживачів;

- розширення та задоволення нових ринків збуту продукції.

Одним з могутніх важелів у вирішенні цих та інших пов'язаних з якістю продукції питань є акредитація лабораторії з контролю виробництва.

Акредитація - це офіційне визнання, що лабораторія мас право здійснювати технічний нагляд за стабільністю показників сировини, матеріалів продукції шляхом їх випробування і відображає технічну компетентність то об'єктивність лабораторії.

Лабораторія і її персонал не повинні піддаватися будь-якому комерційному, фінансовому чи іншому тиску, здатну впливати на їх технічні висновки й оцінки.

2. В структурі ВАТ «РФНМ» лабораторія з контролю виробництва « важливою ланкою в системі контролювання якості продукції.

Структура та штати лабораторії з контролю виробництва затверджень керівником підприємства відповідно до типових нормативів з урахуванням умов особливостей виробництва.

Лабораторія з контролю виробництва підприємства є окрема: самостійним підрозділом з адміністративною і функціональною підпорядкованістю начальника лабораторії. Начальнику лабораторії підпорядковуються всі працівники лабораторії.

3. Галузь діяльності лабораторії з контролю виробництва

Вхідний лабораторний контроль фізико-механічних показників сировини:

- поліефірних волокон;

- пряжі бавовняної;

- нитки капронової;

- полідисперсної емульсії.

Дослідження причин зниження якості продукції і впровадження заходів по підвищенню рівня якості.

Участь в проведенні випробовування нових видів продукції з представлення результатів випробування для розробки ТУ на нові види нетканих матеріалів.

Виконання експериментальних робіт по розробці нових та вдосконаленню існуючих методів лабораторного контролю.

4. В штаб лабораторії з контролю виробництва входять — начальник лабораторії (освіта повна вища), інженер-лаборант (освіта повна вища), і 6 лаборантів 3 розряду (середня спеціальна освіта).

Всі працівники лабораторії мають посадові інструкції. В разі відсутності начальника лабораторії, його обов'язки виконує інженер-лаборант, згідно заяви, якою відділ кадрів видає наказ на заміщення.

У випадку порушень у сфері якості робіт працівники лабораторії несун відповідальність в адміністративному порядку.

5. Лабораторія з контролю виробництва розміщена в адміністративному корпусі на 2 поверсі і складається з 4 основних приміщень, де проводяться фізико-механічні, хімічні та фізико-хімічні випробування.

Площа основних приміщень:

І-53,1м2ІІ-55,2 м2ІІ1 -53,2 м2IV- 47,5 м2

В приміщені створено умови для роботи спеціальної лабораторії, гарантують техніку безпеки роботи та протипожежну безпеку. Основі приміщення мають систему регулювання та стабілізації мікроклімату, витяжну систему в приміщені ІІІ, де проводяться хімічні і фізико-хімічні випробувані .

В кожного працівника є робочі халати, профілактичне взуття.

Відповідальність за підтримання рівня шуму, вологості, температури, освітленості в межах вимог покладено на відділ головного енергетика.

6.Матеріально технічне забезпечення технічної лабораторії здійснює комерційний відділ підприємству згідно заявок.

Контроль за метрологічним забезпеченням методів лабораторного аналізу і випробування, дотримання метрологічних правил, вимог і норм здійснення служби метрології підприємства. Обладнання вводиться в експлуатацію тільки після досконалого його вивчення, освоєння методики випробувань і атестації.

7. Потребу лабораторії в державних галузевих стандартах, технічних умовах задовольняє технічний відділ підприємства Результати випробувань фіксуються в лабораторних журналах. .

Оперативний контроль якості аналізу здійснюється інженерним лаборантом та начальником лабораторії.

8. Лабораторія зберігає документ» у власному архіві 3 роки після цього передає для подальшого зберігання в архіві підприємства.

9. Працівники лабораторії підприємства несуть відповідальність за розголошення і конфіденційність відомостей про дані результатів аналіз сировини і готової продукції, а також про роботу підприємства в цілому.

Положення

Про лабораторію з контролю виробництва

Загальні положення

Лабораторія з контролю виробництва з структурним підрозділом ВАТ "РФНМ" і підпорядковується директорові виробництва.

Завдання

Підвищення якості та надійності продукції, що випускається, покращення використання сировини, підвищення продуктивності праці за рахунок нової техніки.

Систематичне узагальнення та аналіз результатів контролю та відповідних досліджень та дослідних робіт.

Основні функції

Проведення робіт у галузях, визначених атестатом акредитації. Виконання дослідницьких робіт, які допомагають виконанню планів технічного розвитку фабрики та застосування нових матеріалів в проектних видах продукції.

Обов'язки

Проведення аналізу причин зміни якості продукції.

Проведення вибіркових перевірок якості готової продукції, сировини, технологічних режимів.

Розроблення сумісно з керівництвом відповідних цехів проектів нових ТУ, перегляд старих по завданню директора.

Участь по розробці і введенню нової техніки та технології виробництва. Узагальнення та аналіз матеріалів досліджень, які характеризують якість сировини та готової продукції по переходах технологічного процесу.

Права

Контролювати виконання рішень по результатах проведених досліджень. Підтримувати зв'язки з науково-дослідними інститутами, закладами, які беруть участь в розробці нового.

Відповідальність

Відповідальність за якість І своєчасність виконання ' Положення ' несе начальник лабораторії.

Відомості про випробовуване обладнання

1. Розривна машина РТ-250
2. Прилад для визначення тканини на витирання ДЛТ-М
3. Прилад для визначення тканини після замочування УТШ-1
4. Прилад для вимірювання товщини тканини ЕЕ-27
5. Прилад для визначення незминаємості тканини СШТ
6. Мотовило для пряжі ЕУ-38
7. Круткомір для пряжі КУ-500М
8. Прилад для визначення жорсткості ПЖУ-12М
9. Пристрій для термосклеювання НК4/6,5
10.Прилад для визначення повітря-провідності ВПТМ-2
11.Сушильна шафа «МЕМЕРТ»

Комерційний відділ

Загальні положення

Комерційний відділ є самостійнимструктурним підрозділом фабрики і підпорядковується безпосередньо заступнику генерального директора.

Задачі

1. Забезпечення реалізації готової продукції підприємства згідно з плановими завданнями та укладеними договорами.

2. Організація своєчасного і комплектного забезпечення підприємства
необхідними матеріалами згідно заявок виробничих підрозділів;

3. Зменшення витрат, пов’язаних з придбанням, доставкою і зберіганням матеріальних цінностей;

4. Ведення складського господарства у відповідності з вимогами, які пред’являються до складів, правилами зберігання і обліку матеріалів.

Функції

1. Участь у плануванні асортименту продукції, що випускається підприємством;

2. Оформлення договорів на збут готовоїпродукції та закупівлю
сировини та допоміжних матеріалів;

3. Визначення стратегії і тактики збуту продукції, отримання сировини
та допоміжних матеріалів;

4. Організація приймання, зберігання, комплектування готової
продукції, сировини та допоміжних матеріалів;

5. Організація відвантаження готової продукції, приймання сировини, допоміжних матеріалів, виписка розпоряджень;

6. Облік виконання замовлень по споживачах;

7. Участь в організації виставок, ярмарок, рекламуванні продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках;

8. Участь відділу у підготовці проектів перспективних і річних планів виробництва та реалізації продукції, забезпеченні сировиною,
допоміжними матеріалами, виконання робіт щодо вивчення попиту на
продукцію підприємства, розрахунках нормативних запасів готової
продукції, сировини, планування постачання готової продукції і
закупівлі сировини;

9. Участь у розгляданні претензій замовників і постачальників, які надходять на підприємство, підготовці відповідей на заявлені позови, а
також претензій постачальникам, замовникам за порушення ними умов
договору;

10. Підготовка і подання статистичної звітності в строки і по формах,
встановлених Держстандартом України;

11. Організація приймання готової продукції від виробничих підрозділів на склади, раціонального зберігання і підготовка до відправлення
споживачам;

12. Організація приймання сировини та матеріальних цінностей від постачальників та зберігання їх на складах.

13. Підготовка пропозицій по управлінню якістю продукції;

14. Надавати пропозиції з поліпшення системи управління якості.

Права

1. Вимагати від відповідних відділів, цехів і служб підприємства подання матеріалів необхідних для роботи комерційного відділу;

2. Представляти підприємство у всіх регіонах і підприємствах, на ярмарках, виставках, в межах своєї компетентності, вести відповідну
переписку;

3. Вносить пропозиції про накладання стягнень на відповідних керівників підрозділів за порушення термінів виготовлення і здачі на склад
готової продукції;

4. Вказівки комерційного відділу в межах його функцій, передбачених даним Положенням, є обов'язковими для керівництва і виконання цехами, відділами і службами підприємства.

Відповідальність

Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання
покладених даним Положенням на відділ задач і функцій несе начальник відділу.

1. Міра відповідальності інших працівників встановлюється посадовими
інструкціями по займаній посаді працівників;

2. Відповідає за розробку та проведення коригуючих і запобіжних дій
системи управління якістю.

Посадова інструкція майстра

Загальні положення

1. Майстер призначається і звільняється з роботи наказом генерального
директора.

2. Майстер цеху безпосередньо підпорядковується начальнику цеха.

3. У своїй діяльності керується чинним законодавством України,
наказами і розпорядженнями по ВАТ “РФНМ”.

Завдання та обов'язки

1. Забезпечує виконання планових завдань і випуск продукції, ефективне
використання основних та оборотних фондів.

2. Проводить роботу по вдосконаленню організації виробництва,
технології.

3. Своєчасно проводить підготовку виробництва, забезпечує розстановку
робітників, контролює дотримання технологічних процесів, оперативно
виявляє і усуває причини їх порушення.

4. Контролює за використанням засобів колективного та Індивідуального
захисту, виконанням робіт відповідно до вимог охорони.

5. Здійснює виробничий інструктаж робітників, проводить міроприємства по виконанню правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої
санітарії, механічної експлуатації обладнання і інструменту, а також
контроль за їх дотриманням.

6. Забезпечує дотримання встановлених режимів роботи і відпочинку для працюючих.

7. Забезпечує організацію робіт, експлуатацію обладнання і утримування
робочих місць згідно з вимогами стандартів ССБП, правил і норм
охорони праці.

8. Проводити первинний інструктаж на робочому місці, повторний,
позаплановий, поточний інструктаж і навчання працюючих.

9. Проводить триступеневий оперативний контроль І ст..

10. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, організовує першу допомогу потерпілому. Інформує начальника цеху про нещасний випадок.

11. Сприяє розвитку суміжних професій, розширення зон обслуговування
і застосування інших прогресивних форм організації праці.

12. Забезпечує своєчасний перегляд у встановленому порядку трудових
витрат, втілення технічно – обгрунтованих норм, правильне і
ефективне застосування системи заробітної плати і преміювання.

13. Здійснює керівництво бригадами у зміні, веде документацію, рахує відомості виробітку.

14. Веде табель облік робочого часу працівників зміни.

15. Своєчасно проводить зайняття по цивільній обороні , веде журнал
обліку по ЦО, зайняття по охороні праці згідно графіка.

16. Контролює дотримування робочими правил охорони праці і техніки
безпеки, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього

17. Організовує роботу по підвищенню кваліфікації і професіональної майстерності робітників, навчання їх другим і суміжним професіям, розвитку наставництва, проводити виховну роботу.

Права

Майстер цеху має право:

- відсторонити робітників від роботи за грубе порушення трудової
дисципліни, а також за порушення правил техніки безпеки;

- по узгодженню з начальником цеху переводити робітників з одного місця
роботи на інше в зв'язку з виробничого необхідністю;

- вимагати від начальником цеху своєчасного видання виробничого плану,
забезпечення сировиною, напівфабрикатами, робочою силою;

- подавати прохання про заохочення І накладання дисциплінарних

- стягнень на працівників цеху, виходячи із трудової діяльності.

Відповідальність

Майстер цеху несе відповідальність:

- за якісне і своєчасне виконання обов'язків, які накладаються
даною інструкцією;

- за порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової
дисципліни.

Повинен знати

Майстер цеху повинен знати:

Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно виробничо-господарської діяльності цеху, технічні вимоги до продукції, технологію виробництва, устаткування цеху та правила його технічної експлуатації, чинні положення про оплату праці, передовий вітчизняний і світовий досвід в галузі виробництва нетканих матеріалів, основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги

На посаду майстра призначається особа, яка має повну або вищу освіту, відповідного напрямку підготовки, стаж роботи за професією не менше 2 років.

Взаємовідносини

Свою роботу майстер пов’язує з іншими відділами і цехами підприємства і підтримує з ними робітничі зв'язки.

Наши рекомендации