Swot - аналіз телекомунікаційного оператора

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"

    Можливості: - освоєння ринку мобільного зв'язку;   - подальше освоєння ринку Інтернет - технологій;   -зростання числа абонентів стаціонарного телефонного зв'язку;   -впровадження новітніх технологій в сфері фіксованого телефонного зв’язку; - вихід на ринки послуг інформаційного наповнення та ІР-телефонії. Загрози: -зміни потреб споживачів;   -зменшення частки на ринку стаціонарного зв'язку;   -агресивна політика конкурентів в IT-області; - ріст соціально-політічної нестабільності у країні
Сильні сторони Поле Сильних сторін та можливостей Поле Сильних сторін та загроз
- монополіст на ринку стаціонарного телефонного зв’язку;   - контроль великої оптоволоконной мережі на території України;   - наявність унікального сучасного устаткування;   - наявність постійного попиту на послуги підприємства. висока якість наданих послуг - освоєння ринку мобільного зв'язку;   - наявність постійного попиту на послуги підприємства. - зміни потреб споживачів; - висока якість наданих послуг
- подальше освоєння ринку Інтернет - технологій; - наявність унікального сучасного устаткування - зменшення частки на ринку стаціонарного зв'язку;   - наявність унікального сучасного устаткування;  
- зростання числа абонентів стаціонарного телефонного зв'язку; - монополіст на ринку стаціонарного телефонного зв’язку - агресивна політика конкурентів в IT-області - наявність унікального сучасного устаткування;
- впровадження новітніх технологій в сфері фіксованого телефонного зв’язку; - контроль великої оптоволоконной мережі на території України; - ріст соціально-політічної нестабільнос-ті у країні - висока якість наданих послуг
- вихід на ринки послуг інформаційного наповнення та ІР-телефонії. - наявність унікального сучасного устаткування;      
Слабкі сторони: Поле Слабких сторін та можливостей Поле Слабких сторін та загроз
- неефективне управління компанією державою;   - висока зношеність основних фондів;     - необхідність надавати нерентабельні послуги;   - постійна необхідність в крупних інноваційних інвестиціях. - неефективне управління компанією державою;   - впровадження новітніх технологій в сфері фіксованого телефонного зв’язку;   - з метою подолання загроз та усунення слабких сторін підприємства необхідно розробити та реалізувати стратегію управління персоналом та конкурентну стратегію
- висока зношеність основних фондів; - впровадження новітніх технологій в сфері фіксованого телефонного зв’язку;  
- необхідність надавати нерентабельні послуги;   - освоєння ринку мобільного зв'язку;   - подальше освоєння ринку Інтернет - технологій;  
- постійна необхідність в крупних інноваційних інвестиціях. - вихід на ринки послуг інформаційного наповнення та ІР-телефонії. - подальше освоєння ринку Інтернет - технологій;    
             

6. ВИБІР КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»

Стратегія є комплексом заходів по управлінню підприємством, згідно яким всі управлінські рішення повинні оцінюватися з погляду майбутнього бізнес-успіху і майбутній конкурентоспроможності компанії. Ефективні маркетингові стратегії націлюють телекомунікаційні компанії на ринки майбутнього, на стабільний розвиток в умовах конкуренції.

Стратегія ПАТ “Укртелеком" ґрунтується на досвіді провідних телекомунікаційних компаній світу, аналізу останніх досягнень технологічного та технічного розвитку в сфері телекомунікацій та включає в себе наступні пункти:

- Забезпечити прибутковість та підвищення ефективності діяльності;

- Подальше розширення мережі мобільного зв’язку третього покоління, збільшення покриття мережі;

- Подальший розвиток найрентабельніших видів послуг, насамперед послуг швидкісного доступу до мережі Інтернет та інших додаткових послуг на його основі;

- Подальше вдосконалення механізмів продажу послуг та підтримки лояльності споживачів;

- Подальше збільшення кількості абонентів швидкісного доступу до мережі Інтернет та мобільного зв’язку;

- Підвищення ефективності продажу послуг товариства шляхом вдосконалення існуючих та створення нових каналів збуту.

- Вдосконалення механізмів продажу послуг

В умовах жорсткої конкуренції потрібно реалізувати стратегію переходу від пасивного до активного продажу послуг і постійно вдосконалювати механізми взаємодії з потенційними та існуючими клієнтами.

З цією метою потрібно:

1. Розробити та впровадити нові продукти та тарифи на телекомунікаційні послуги;

2. Активізувати пошук та продаж телекомунікаційних послуг новим та існуючим клієнтам, збільшити чисельність персоналу з продажу (в тому числі філії) залежно від темпів розвитку напрямку продажу послуг;

3. Спростити механізми підключення нових абонентів, пришвидшити процес підключення;

4. Вдосконалити процедуру обслуговування клієнтів, розширити існуючи та створити нові канали комунікації з клієнтами (сайт самообслуговування my. ukrtelecom.ua, Контакт-центр, відділення "Телекомсервіс", універсальні точки продажу);

5. Розширити співпрацю з дилерами та агентами;

6. Оптимізувати бізнес-процеси надання послуг;

7. Підбирати та навчати персонал з продажу послуг та створити відповідні умови праці;

8. Здійснювати матеріальне стимулювання результатів працівників.

Висновки

В роботі було проаналізовано внутрішнє та зовнішнє середовище телекомунікаційного оператора ПАТ „Укртелеком” та визначена стратегія діяльності телекомунікаційного оператора ПАТ „Укртелеком”, а саме:

1. Проналізовано внутрішнє середовище телекомунікаційного оператора ПАТ „Укртелеком”: виробнича, кадрова, маркетингова та фінансова діяльність.

2. Проаналізовано зовнішнє середовище телекомунікаційного оператора ПАТ „Укртелеком”: економічні, соціально-культурні, природно-географічні, технологічні, політико-правові та науково-технічні фактори, а також конкуренти та клієнти телекомунікаційного оператора ПАТ „Укртелеком”.

З проведеного аналізу випливає, що ПАТ „Укртелеком” – сучасне підприємство з розвиненою і унікальною інфраструктурою, що надає всі види телекомунікаційних послуг на всій території України, у тому числі послуги мобільного зв’язку стандарту 3G. ВАТ “Укртелеком" є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв’язку та Інтернет-провайдером, який обслуговує понад 10,4 млн. телефонних ліній та 513 тис. абонентів швидкісного доступу до мережі Інтернет.

В умовах постійного зменшення доходів від традиційної телефонії компанія зробила ставку на розвиток Інтернет-технологій та мобільного зв’язку нового стандарту. За підсумками минулого 2010 р. Укртелеком став впевненим лідером серед провайдерів Інтернет. Кількість клієнтів послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет “ОГО! “ перевищила півмільйона.

Як найпотужніший оператор фіксованого зв’язку в Україні, Укртелеком приділяє особливу увагу обслуговуванню соціально незахищених верств населення країни і є практично єдиним в Україні оператором, який надає соціально важливі послуги, такі як сільський телефонний зв’язок, проводове радіомовлення, послуги таксофонного зв’язку.

3. З проведеного дослідження, випливає що перспективними напрямами розвитку телекомунікаційного ринку є: розвиток Інтернет-послуг та послуг мобільного зв’язку, зміна „тарифної політики” ПАТ „Укртелеком” на надавані послуги, збільшення спектра надаваних послуг за рахунок застосування нових технологій у сфері телекомунікаційних послуг та підвищення якості послуг та сервісу обслуговування клієнтів.

4. На основі проведеного SWOT-аналізу та аналізу внутрішнього та зовнішнього середовище телекомунікаційного оператора ПАТ „Укртелеком” визначена стратегія телекомунікаційного оператора ВАТ „Укртелеком”.

Наши рекомендации