Задача 60

За даними балансу підприємства станом на початок року грошові кошти становили 107 тис. грн, а на кінець року — 51 тис. грн; середня сума оборот­них активів за минулий рік становила 8680 тис. грн, а на кінець року — 6474 тис. грн. Виручка від реалізації продукції за минулий рік становила 22 883 тис. грн, звітного року — 28 744 тис. грн. Необ­хідно визначити середній період обороту грошових коштів мину­лого і звітного років.

Рішення

1. Визначаємо одноденну виручку від реалізації продукції в минулому році:

22 883 : 360 = 63,6 тис. грн.

2. Визначаємо одноденну виручку від реалізації продукції у звітному році:

28 744 : 360 = 79,8 тис. грн.

Середній період обороту грошових коштів:

задача 60 - student2.ru

де П0 — середній період обороту грошових коштів;

Вд — одноденна виручка від реалізації продукції.

3. Визначаємо середній період обороту грошових коштів у минулому році:

задача 60 - student2.ru днів

4. Визначаємо середній період обороту грошових коштів у звітному році:

задача 60 - student2.ru день

Дані показують, що у звітному періоді відбулося прискорення обороту грошових коштів на 55 днів (136 - 81), у результаті цьо­го наявність грошових коштів зменшилася на 56 тис. грн (107-51), що є позитивним у роботі підприємства.

Наши рекомендации