Вибір виду транспортного засобу

Оскільки транспорті операції є безпосереднім вираженням зв'язків між окремими етапами товароруху, ефективність цього процесу великою мірою залежить від способу реалізації переміщення.

Завдання вибору виду транспорту вирішується у взаємозв'язку з іншими завданнями логістики, такими, як створення і підтримка оптимальною рівня запасів, вибір виду упаковки та ін. Основою вибору виду транспорту, оптимальної для конкретного перевезення, служить інформація про характерні риси різних видів транспорту.

Існують такі основні види транспорту:

· залізничний,

· морський,

· річковий,

· автомобільний,

· повітряний,

· трубопровідний.

Характеристики видів транспорту подано у таблиці 6.1.

Таблиця 6.1.

Характеристика видів транспорту

Переваги Недоліки
Залізничний транспорт
· Висока провізна і пропускна здатність. · Незалежність від кліматичних умов, пори року і доби. · Висока регулярність перевезень. Відносно низькі тарифи. · Висока швидкість доставки на великі відстані. · Обмежена кількість перевізників. · Великі капітальні вкладення у виробничу - технічну базу. · Висока матеріалоємність і енергоємність перевезень. · Низька доступність до кінцевих споживачів. · Недостатньо високе збереження вантажу.
Морський транспорт
· Можливість міжконтинентальних перевезень. · Низька собівартість перевезень на далекі відстані. · Висока провізна і пропускна здатність. · Низька капіталомісткість перевезень. · Обмеженість перевезень. · Низька швидкість доставки. · Залежність під географічних, навігаційних і погодних умов. · Необхідність створення складної портової інфраструктури. · Жорсткі вимоги до упакування. · Мала частота відправлень.
Річковий транспорт
· Високі провізні спроможності на глибоководних ріках і водоймах. · Низька собівартість перевезень. · Низька капіталомісткість. · Обмеженість перевезень. · Низька швидкість доставки. · Залежність від нерівномірності глибин рік і водойм, навігаційних умов. · Сезонність роботи. · Недостатня надійність перевезень і збереження вантажу.
Автомобільний транспорт
· Висока доступність. · Можливість, доставки вантажу «від дверей до дверей». · Велика Maнeвреність, і гнучкість. · Висока швидкість, достатки вантажу. · Можливість використання різних маршрутів і схем доставки. · Високе збережений вантажу, можливість його підправлення маленькими партіями. · Широкі можливості вибору найбільш придатного перевізника. · Менш жорсткі вимоги до упаювання товару. · Низька продуктивність. · Залежність від погодинних та дорожніх умов. · Відносно висока собівартість перенесень на великі відстані. · Низький рівень. · Експлуатаційних показників.
Повітряний транспорт
· Найвища швидкість доставки вантажу. · Висока надійність. · Найкраще збереження вантажу. · Найбільш короткі маршрут перевезень. · Висока собівартість перевезень. · Найвищі тарифи серед інших видів транспорту. · Висока капіталомісткість, матеріало- і енергоємність перевезень. · Залежність від погодних умов. · Недостатня географічна доступність.
Трубопровідний транспорт
· Низька собівартість. · Висока пропускна здатність. · Високе збереження вантажу. · Низька капіталомісткість. · Обмеженість видів вантажу (газ, нафтопродуктів і т.д.). · Обмежена доступність малих обсягів транспортованих вантажів.

Виділяють шість основних факторів, які впливають на вибір виду транспорту:

· час доставки;

· частота відправлень вантажу;

· надійність дотримання графіка доставки;

· здатність перевозити різні вантажі;

· здатність доставити вантаж у будь-яку точку території;

· вартість перевезення.

Вибираючи засіб доставки конкретного товару, відправники враховують до шести факторів одночасно. Так, якщо відправника цікавить швидкість, того основний вибір зосереджується на повітряному або автомобільному транспорті. Якщо його мета — мінімальні витрати, вибір обмелюється водним і трубопровідним транспортом. Найбільше переваг пов'язано з використанням автомобільного транспорту, чим і пояснюється зростання його частки в обсязі перевезень. Однак остаточний висновок про варіант доставки вантажів ґрунтується на техніко-економічних розрахунках.

Одним з суттєвих факторів, які впливають на вибір перевізника, є вартість перевезення. Споживачі, купуючи транспортну продукцію, відшкодовують ці втрати у формі тарифів і фрахтових ставок, що є одночасно грошовим вираженням вар­тості транспортної продукції.

Система транспортних тарифів залежить від виду транспорту і способу перевезення. Економічна сутність, види і характеристика транспортних тарифів докладно розглянуті в роботах.

У цілому, під час прийняття рішень про транспортування потрібно враховувати складні компроміси між різними видами транспорту, а також наслідки цих компромісів для інших видів діяльності в системі розподілу, таких як складування і підтримка товарно-матеріальних запасів. Оскільки з часом відносні витрати різних видів транспорту змінюються, фірмам необхідно переглядати свої схеми транспортування з метою знаходження оптимального варіанта товароруху.

Враховуючи, що діяльність з організації товароруху пов'язана з великими компромісами, потрібно використовувати системний підхід для прийняття таких рішень.

Наши рекомендации