Тақырыбы 3: Тиісті дәріханалық тәжірибе.

Мақсаты:Студенттерді ғылыми және практикалық есептерді шешуде шығармашылық еңбекпен өздігінен айналысу дағдысын қалыптастыру. GРPережелерімен таныстыру.

Тапсырма:тақырыпты меңгеру кезінде әдебиетпен және электрондық қормен жұмыс істеу және келесі сұрақтарға көңіл бөлінуі тиіс:

- GРP негізгі элементтері;

- GРP ұсынылған стандарттар;

- негізгі терминдер.

Орындау түрі: реферат дайындау және қорғау, глоссарий.

СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

Реферат– студенттің қалау бойынша дайындалады. Реферат бір топ студенттермен дайындалу мүмкін, олардың әр қайсысы бір бөлімнен мәселені зерттеп дайындайды. Реферат сұрақтардың мәнін ашуы, максималды ақпараттық және қорытындысы болуы керек.

Глоссарий- комментарийлер мен мысалдар келтірілген терминдер сөздігі. Тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздер тізімі.

Бағалау критерилері:Минималды балл: 1

Максималды балл: 4

1. Рефератты дайындау және қорғау Өте жақсы   Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпты орындаған және белгіленген уақытысында тапсырған.Рефераттың тақырыбына тиісті схемалар, кестелер, суреттер келтірілген. Рефератты қорғауда мәтінді оқымай, әңгімеледі. Қойылған барлық сұрақтарға сеніммен және қатесіз жауап берді.
жақсы   Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпты орындаған және белгіленген уақытысында тапсырған.Рефераттың тақырыбына тиісті схемалар, кестелер, суреттер келтірілген. Рефератты қорғауда мәтінді оқымай, әңгімеледі. Қойылған сұрақтарға жауап беру кезінде принципиалды емес қателіктер жіберді.
Қанағаттанарлық   Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпты орындаған және белгіленген уақытысында тапсырған.Рефераттың тақырыбына тиісті схемалар, кестелер, суреттер келтірілген. Рефератты қорғауда мәтінді оқиды. Қойылған барлық сұрақтарға сенімсіз жауап берді және принципиалды қателіктер жіберді.
Қанағаттанарлықсыз   Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпсыз орындаған және белгіленген уақытысында тапсырмаған.. Рефератты қорғауда мәтінді оқиды. Қойылған сұрақтарға жауап беру кезінде өрескел қателіктер жіберді және материалмен хабардар емес.
2. Глоссарийлердіқұрастыру Өте жақсы   Глоссарий толық сөздік көлемімен құрастырылған, негізгі терминдер мен түсініктер дұрыс көрсетілген.Терминдердің салыстырмалы мағыналары бар.Уақытында тапсырылған. Студент берілген сұрақтарға сенімді және қатесіз жауап береді.
    жақсы   Глоссарий толық сөздік көлемімен құрастырылған, негізгі терминдер мен түсініктер дұрыс көрсетілген.Терминдердің салыстырмалы мағыналары бар.Уақытында тапсырылған. Студент берілген сұрақтар бойынша принципиалды емес қателер жібереді
Қанағаттанарлық   Глоссарий толық сөздік көлемімен құрастырылған, негізгі терминдер мен түсініктер дұрыс көрсетілген.Терминдердің салыстырмалы мағыналары бар.Уақытында тапсырылған. Студент қорғау кезінде берілген сұрақтарға сенімсіз жауап береді, принципиалды қателер жібереді.
Қанағаттанарлықсыз   Глоссарий толық емес көлемде, ұқыпсыз дайындалған және Уақтысында тапсырылмаған. Студент қойылған сұрақтарға жауап беру кезінде дөрекі қателіктер жіберді және материалды игермеген.

Тапсыру мерзімдері:13 апта

Дебиет

Негізгі

  1. Сағындықова Б.А. Дәрілердің өндірістік технологиясы: оқулық – Шымкент, 2008. –

2. И.А. Муравьев «Технология лекарственных форм» том 1. М., Медицина – 1980 ж.

3. Руководство лекарственных форм. под ред. А.И:Тенцовой. том. 1. М. Медицина – 1986 ж.

4. Технология лекарственных форм. под ред. Ивановой Л.А. том. 2. М. Медицина – 1991

5. Надлежащие практики в фармации. (Под редакцией В.П. Черных,С.Н.Коваленко)Киев, Морион 2006г.

Осымша

1. лекциялық материалдар.

Бақылау:

Бақылау сұрақтары:

  1. GРP негізгі элементтері қандай?
  2. GРP қандай стандарттар ұсынылған?
  3. Қандай негізгі терминдер қолданылады?

кредит 8

Наши рекомендации