Матеріали про виконання роботи

Лабораторна робота №3

Статична маршрутизація

Мета роботи

Опанувати поняття маршрутизації та базові команди операційної системи IOS компанії Cisco для налаштування таблиці маршрутизації.

Матеріали про виконання роботи

1. Скриншот топології мережі з першої частини.

Матеріали про виконання роботи - student2.ru

2. Конфігурації маршрутизаторів з першої частини.

Router1:

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router1

!

!

!

enable password parol

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

description Ethernet interface on Router 1

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

no cdp enable

!

interface FastEthernet1/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Serial2/0

ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

clock rate 64000

!

interface Serial3/0

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface FastEthernet4/0

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5/0

no ip address

shutdown

!

router rip

!

ip classless

ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 172.16.10.2

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

line vty 0 4

password parol

login

!

!

!

end

Router2:

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router2

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Serial2/0

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface Serial3/0

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface FastEthernet4/0

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5/0

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

line vty 0 4

login

!

!

!

end

Router4:

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router4

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface FastEthernet1/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Serial2/0

ip address 172.16.10.2 255.255.255.0

!

interface Serial3/0

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface FastEthernet4/0

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5/0

no ip address

shutdown

!

router rip

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.10.1

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

line vty 0 4

login

!

!

!

end

3. Скриншот топології мережі з другої частини.

Матеріали про виконання роботи - student2.ru

4. Таблиця IP-адрес пристроїв у мережі.

  4.1.1.0 4.1.2.0 4.1.3.0 4.1.4.0 4.1.5.0 4.1.6.0
Router1 s2/0: 9.1.1.1   s3/0: 9.1.3.1 fa0/0: 9.1.4.1    
Router2 s2/0: 9.1.1.2 s3/0: 9.1.2.1     fa0/0: 9.1.5.1  
Router3   S3/0: 9.1.2.2 S2/0: 9.1.3.2     fa0/0: 9.1.6.1
PC1       fa: 9.1.4.2    
PC2         fa: 9.1.5.2  
PC3           fa: 9.1.6.2

5. Конфігурації маршрутизаторів з другої частини.

Router1:

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 9.1.4.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Serial2/0

ip address 9.1.1.1 255.255.255.0

!

interface Serial3/0

ip address 9.1.3.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet4/0

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5/0

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 9.1.5.0 255.255.255.0 9.1.1.2

ip route 9.1.6.0 255.255.255.0 9.1.3.2

!

!

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

line vty 0 4

login

!

!

!

end

Router2:

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 9.1.5.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Serial2/0

ip address 9.1.1.2 255.255.255.0

clock rate 64000

!

interface Serial3/0

ip address 9.1.2.1 255.255.255.0

clock rate 64000

!

interface FastEthernet4/0

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5/0

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 9.1.4.0 255.255.255.0 9.1.1.1

ip route 9.1.6.0 255.255.255.0 9.1.2.2

!

!

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

line vty 0 4

login

!

!

!

end

Router3:

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 9.1.6.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Serial2/0

ip address 9.1.3.2 255.255.255.0

clock rate 64000

!

interface Serial3/0

ip address 9.1.2.2 255.255.255.0

!

interface FastEthernet4/0

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5/0

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 9.1.4.0 255.255.255.0 9.1.3.1

ip route 9.1.5.0 255.255.255.0 9.1.2.1

!

!

!

!

!

!

!

!

!

line con 0

line vty 0 4

login

!

!

!

end

6. Скриншоти команд CDP з кожного маршрутизатора.

Матеріали про виконання роботи - student2.ru

Матеріали про виконання роботи - student2.ru

Матеріали про виконання роботи - student2.ru

7. Скриншоти перегляду таблиць маршрутизації на маршрутизаторах.

Матеріали про виконання роботи - student2.ru

Матеріали про виконання роботи - student2.ru

Матеріали про виконання роботи - student2.ru

8. Перевірка з’єднань між комп’ютерами.

Матеріали про виконання роботи - student2.ru

Матеріали про виконання роботи - student2.ru

9. Виконання команди tracert між кожною парою комп’ютерів.

Матеріали про виконання роботи - student2.ru

Матеріали про виконання роботи - student2.ru

Матеріали про виконання роботи - student2.ru

Контрольні запитання

1. Як відправник дізнається MAC-адресу одержувача?

2. Як подивитися ARP-таблицю?

3. Коли в ARP-таблиці з’являються нові записи?

4. Що таке таблиця маршрутизації?

5. Якщо адміністратор не налаштовував ніяких маршрутів, то що буде містити таблиця маршрутизації?

6. Чим статична маршрутизація відрізняється від динамічної?

7. Які дві форми задання статичної маршрутизації ви знаєте?

8. Як у команді маршрутизації визначається мережа призначення?

9. Чому для мереж типу Ethernet рекомендується завжди використовувати другу форму команди маршрутизації?

10. Поясніть значення полів у командах маршрутизації.

11. Чому в якості поля Адреса рекомендують використовувати адресу наступного кроку на шляху до мережі призначення?

12. Коли використовується маршрутизація за замовчуванням?

13. Коли використовують інтерфейс петля?

14. Як працює команда trace?

Відповіді на контрольні запитання

1. Дізнавшись IP-адресу одержувача, відправник здійснює пошук відповідної MAC-адреси у своїй ARP-таблиці. Якщо ж у таблиці не знайдено такий запис, тоді відправник здійснює по мережі широкомовний ARP-запит, метою якого є отримання MAC-адреси одержувача.

2. Для того щоб подивитися ARP-таблицю на маршрутизаторах Cisco, треба виконати команду show arp.

3. Якщо в ARP-таблиці відсутній запис про MAC-адресу одержувача, то по мережі здійснюється широкомовний ARP-запит виду «повідомте MAC-адресу мережевого інтерфейсу з IP-адресою …». На цей запит відгукується тільки пристрій з цією ж самою IP-адресою. Він відсилає відправнику свою MAC-адресу. По її отриманні пара <MAC-адреса, IP-адреса> заноситься в ARP-таблицю.

4. Таблиця маршрутизації – це спеціальна таблиця в оперативній пам’яті маршрутизатора, яка містить інформацію про шляхи пересилання пакетів.

5. Якщо адміністратор не вносив ніякої інформації до таблиці маршрутизації, то вона все одно містить інформацію про безпосередньо приєднані до маршрутизатора мережі.

6. Статична маршрутизація передбачає введення маршрутів до мереж призначення вручну. На відміну від статичної, при динамічній маршрутизації маршрутизатори обмінюються цією інформацією між собою на основі спеціальних протоколів маршрутизації.

7. Для конфігурації статичної маршрутизації на маршрутизаторах Cisco використовують наступні команди:

ip route <адреса мережі призначення> <маска мережі призначення> <інтерфейс>;

ip route <адреса мережі призначення> <маска мережі призначення> <адреса>.

8. Мережа призначення у команді маршрутизації визначається за першими двома параметрами цієї команди. Наприклад, якщо команда має такий вигляд:

ip route 10.6.0.0 255.255.0.0 <інтерфейс/адреса>,

то ми додаємо запис про маршрут до мережі 10.6.0.0/16.

9. Для мереж типу Ethernet рекомендується використовувати саме другу форму запису команди маршрутизації. Це пов’язано з тим, що зазвичай Ethernet-інтерфейс на маршрутизаторі з’єднаний з декількома Ethernet-інтерфейсами інших пристроїв у мережі. Тому вказування на конкретну IP-адресу дозволить правильно сформувати MAC-адресу вихідного пакету за своїми ARP-таблицями.

10. Перші два поля у команді маршрутизації, як уже зазначалося, визначають мережу призначення. Якщо вибрано першу форму запису команди маршрутизації, то третє поле визначає інтерфейс поточного пристрою, через який потрібно відсилати усі пакети, призначені для заданої мережі. Приклад:

ip route 10.6.0.0 255.255.0.0 Serial1

За другої форми запису команда означатиме, що пакети, призначені для заданої мережі, потрібно відправляти на інтерфейс, через який буде доступна IP-адреса, задана у третьому полі. Приклад:

ip route 10.7.0.0 255.255.0.0 10.4.0.2

11. У другій формі запису команди маршрутизації рекомендується використовувати адресу наступного кроку на шляху до мережі призначення. Це пояснюється тим, що необхідно забезпечити найкоротший шлях до мережі призначення. Чим менший шлях, тим більш якісним буде зв’язок.

12. Якщо маршрутизатор не може знайти маршрут до якоїсь мережі призначення, то пакет відправлятиметься на маршрут за замовчуванням. У маршрутизаторах Cisco його можна задати наступним чином:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <адреса/інтерфейс>.

13. Петлею називають інтерфейс, який не пов’язаний з реальними каналами для передачі даних, але на який можна призначати IP-адреси з масками. Петлі корисні при проектуванні мереж: до них можна підключити певні ділянки мережі, а потім петля замінюється на реальний інтерфейс.

14. Команда trace, як і ping, відсилає ICMP-пакети до пункту призначення, але вона показує весь шлях до кінцевого пункту.

Наши рекомендации