Визначити: ефективний (корисний) фонд робочого часу на одного робітника промислового підприємства (в годинах)

Гненної Татяни Анатоліївни

Зміст включає № варіанта, план (перелік питань) відповіді на питання. Студенти під час виконання індивідуальної роботи не повинні припускати дослівного переписування матеріалу підручника. Відповіді повинні бути написані грамотно, чітко, охайно, без вільних скорочень слів. В зошитах слід залишати поля для виправлень і зауважень викладача. Список використаної літератури оформлюється у відповідності із загальними вимогами. В кінці роботи студенти ставлять дату її виконання і підпис. Обсяг роботи не повинен перевищувати 15-20 аркушів. Індивідуальна робота виконується чорними або фіолетовими чорнилами.

Варіант 1

Пояснити економічну суть та види акціонерних товариств.

Обґрунтуйте роль підприємства як юридичної особи і первинної ланки виробничої сфери.

3. Підприємець створює товариство з обмеженою відповідальністю – пекарню. Виробнича потужність пекарні визначається потужністю печей, яких встановлено 3 одиниці. Коефіцієнт використання потужності 0,85. Середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1кг становить 40хв., тривалість зміни 8 год., режим роботи двозмінний, номінальний фонд робочого часу 300 днів/рік, а втрати робочого часу 10%. Оцінити виробничу потужність пекарні та її виробничу програму.

Варіант 2

Покажіть значення юридичних актів, що слугують базою функціонування підприємства.

Охарактеризувати види прибутку підприємства, пояснити його економічну суть.

3. У звітному році обсяг виробництва продукції склав 950 тис. грн., середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу (ПВП) - 151 чол.

У наступному році запланований обсяг виробництва 935 тис. грн. Продуктивність праці повинна зрости на 7 % до рівня звітного року.

Визначити заплановану чисельність ПВП та проаналізувати вплив факторів на її зміни.

Варіант 3

Обґрунтуйте, які іноземні інвестиції найбільш вигідні для України: прямі чи портфельні.

Обґрунтуйте які підприємства виготовлюють продукцію одиничними екземплярами.

3. На підприємстві випуск товарної продукції в плановому періоді - 26850 тис. грн., по собівартості – 20870 тис. грн., залишок готової продукції на складі, товарів відвантажених, але не оплачених і товарів на зберіганні у покупців на початок року склав 850 тис. грн., по собівартості - 710 тис. грн., залишок готової продукції на складі, товарів відвантажених, але не оплачених і товарів на зберіганні у покупців на кінець року склав 750 тис. грн., по собівартості - 620 тис. грн. Визначити обсяг реалізованої продукції, собівартість реалізації і суму прибутку.

Варіант 4

Покажіть вплив зовнішніх чинників на результативність виробництва.

Обґрунтувати концепцію собівартості і класифікацію витрат на виробництво і реалізацію продукції.

3. У плановому році підприємство повинно випустити основної продукції для реалізації на 140 тис. грн.; крім цього, заплановані послуги промислового характеру на сторону на 36 тис. грн. Виробництво напівфабрикатів на 260 тис. грн., з них буде використано у власному виробництві на 250 тис. грн.

Незавершене виробництво на кінець року збільшиться в порівнянні з початком року на 26 тис. грн. На початок року залишки готової продукції на складі склали 50 тис. грн., на кінець року 46 тис. грн.

Визначити обсяг товарної, валової та реалізованої продукції

Варіант 5

Охарактеризувати господарські товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Обміркуйте значення якості продукції (послуг) як основи конкурентоспроможності продукції підприємства.

3. У році 365 днів. Число вихідних 102 дні, святкових 11 днів -. Кількість чергових та додаткових відпусток на одного робітника складає 18 днів, відпустка на навчання - 3 дні. Неявки через хворобу на одного середньоспискового робітника складають 6 днів, інші планові невиходи - 0,5 дня. Середня тривалість робочого дня на плановий рік 8 годин.

Визначити: ефективний (корисний) фонд робочого часу на одного робітника промислового підприємства (в годинах).

Варіант 6

Наши рекомендации