Який з наведених нижче об’єктів та процедур є елементом інформаційного забезпечення бренд-менеджменту

1. Маркетингові дослідження.

2. Філософія бренду.

3. Стратегія розвитку бренду.

4. Архітектура бренду.

94. Який з наведених нижче об’єктів та процедур є елементом системи планування бренд-менеджменту:

1.Тактичні рішення у сфері бренд-менеджменту.

2. Бренд-консалтинг.

3. Капітал бренду.

4. Модель бренду Brand Essence («сутність бренду»).

95. Приватні бренди (private lables) – це:

1. Бренди, власниками яких є торговельні мережі, де продається брендований товар, виготовлений сторонніми виробниками.

2. Бренди, що належать власникам компаній.

3. Бренди, власниками яких є рекламні агентства.

4. Бренди, власниками яких є дослідні компанії.

96. До основних засобів маркетингових комунікацій в системі бренд-менеджменту не належить:

1. Чутки.

2. Реклама.

3. Директ-маркетинг.

4. Паблік рилейшнз.

97. Один з наведених нижче засобів комунікацій відноситься до основних в системі бренд-менеджменту:

1. Реклама.

2. Чутки.

3. Продакт плейсмент.

4. Презентації.

98. Який з наведених нижче засобів комунікацій відноситься до основних в системі бренд-менеджменту:

1. Директ-маркетинг.

2. Чутки.

3. Продакт плейсмент.

4. Презентації.

99. Один з наведених нижче засобів комунікацій відноситься до основних в системі бренд-менеджменту:

1. Паблік рилейшнз.

2. Чутки.

3. Продакт плейсмент.

4. Презентації.

100. Який з наведених нижче засобів комунікацій не відноситься до синтетичних в системі бренд-менеджменту:

1. Реклама.

2. Спонсорство.

3. Участь у виставках.

4. Формування фірмового стилю.

101. Який з наведених нижче засобів комунікацій відноситься до синтетичних в системі бренд-менеджменту:

1. Спонсорство.

2. Реклама.

3. Паблік рилейшнз.

4. Директ-маркетинг.

102. Один з наведених нижче засобів комунікацій відноситься до синтетичних в системі бренд-менеджменту:

1. Участь у виставках.

2. Реклама.

3. Паблік рилейшнз.

4. Директ-маркетинг.

103. Який з наведених нижче засобів комунікацій відноситься до синтетичних в системі бренд-менеджменту:

1. Формування фірмового стилю.

2. Реклама.

3. Паблік рилейшнз.

4. Директ-маркетинг.

104. Напрям діяльності в бренд-менеджменті, що опікується формуванням найменувань бренді, називається:

1. Неймінг.

2. Брендинг.

3. Екаунтинг.

4. Консалтинг.

105. Реальна чи вигадана історія бренду, що пояснює формування основних його цінностей, визначається, як:

1. Бренд-міф.

2. Сюжет рекламного ролика бренду.

3. Чутки, що циркулюють в компанії-власника бренду.

4. Брехня, яку розповсюджують про бренд його конкуренти.

96. Один із наведених нижче засобів комунікацій відноситься до основних в системі бренд-менеджменту:

1. Сейлз промоушн (промоції, стимулювання збуту).

2. Чутки.

3. Продакт плейсмент.

4. Презентації.

107. Один з наведених нижче засобів комунікацій відноситься до синтетичних в системі бренд-менеджменту:

1. Маркетинг подій (ивент-маркетинг).

2. Реклама.

3. Паблік рилейшнз.

4. Директ-маркетинг.

108. Створення нових суббрендів в сегментах ринку з доходами, що є більш низькими до ринку основного бренду, визначається, як:

1. Рух бренду донизу в процесі розширення бренду.

2. Створення нових суббрендів в сегментах ринку з меншими доходами.

3. Рух бренду вгору в процесі розширення бренду.

4. Підвищення обсягу продажу брендованих товарів.

109. Один з наведених нижче засобів комунікацій відноситься до синтетичних в системі бренд-менеджменту:

1.Інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу.

2. Реклама.

3. Паблік рилейшнз.

4. Директ-маркетинг.

110. Створення нових суббрендів в сегментах ринку з більш високими доходами визначається, як:

1. Рух бренду вгору в процесі розширення бренду.

2. Створення нових суббрендів в сегментах ринку з меншими доходами.

3. Рух бренду донизу в процесі розширення бренду.

4. Підвищення обсягу продажу брендованих товарів.

Наши рекомендации