Оцінка ресурсів для операцій

Призначення цього процесу – оцінка типів і кількості ресурсів, потрібних для виконання кожної планової операції.

Вхідні дані для процесу:

Чинники середовища, що оточує підприємство.

Активи і стандарти організаційних процесів.

Список операцій.

Атрибути операцій.

Доступність ресурсів.

План управління проектом.

Інструменти та методики, які використовують у цьому процесі:

Експертні оцінки.

Аналіз альтернатив.

Опубліковані оцінні дані.

Програмне забезпечення для управління проектами.

Оцінювання "знизу–вверх".

Вихідні дані цього процесу:

Потреби в ресурсах для операцій.

Атрибути операцій (оновлені).

Структура розбиття ресурсів.

Календар ресурсів (оновлений).

Запрошені зміни.

Оцінка тривалості операцій.

Призначення цього процесу – оцінка кількості робочих періодів, що будуть потрібні для виконання окремих планових операцій.

Вхідні дані для процесу:

Чинники середовища, що оточує підприємство.

Активи і стандарти організаційних процесів.

Проектне завдання.

Список операцій.

Атрибути операцій.

Потреби в ресурсах для операцій.

Календар ресурсів.

План управління проектом.

Інструменти та методики, які використовують у цьому процесі:

Експертні оцінки.

Оцінки "за аналогією".

Параметричне оцінювання.

Оцінки "трьох значень".

Аналіз резервів.

Вихідні дані цього процесу:

Оцінки тривалості операцій.

Атрибути операцій (оновлені).

Розробка графіка.

Призначення цього процесу – аналіз послідовності планових операцій, їхньої тривалості, потреб у ресурсах, а також проектних обмежень для створення графіка проекту.

Вхідні дані для процесу:

Активи і стандарти організаційних процесів.

Проектне завдання.

Список операцій.

Атрибути операцій.

Діаграми мережного графіка проекту.

Потреби в ресурсах для операцій.

Календарі ресурсів.

Оцінки тривалості операцій.

План управління проектом.

Інструменти та методики, які використовують у цьому процесі:

Аналіз мережних графіків.

Метод критичного шляху.

Стиснення графіка.

Аналіз сценаріїв "Що–якщо".

Вирівнювання ресурсів.

Метод критичного ланцюга.

Програмне забезпечення для управління проектами.

Календарі (проекту та ресурсів).

Встановлення часу випередження та відставання.

Моделі графіків.

Вихідні дані цього процесу:

Графік проекту.

Дані для моделі графіка.

Базисний графік.

Потреби в ресурсах (оновлені).

Атрибути операцій (оновлені).

Календар проекту (оновлений).

Запрошені зміни.

План управління проектом (оновлений).

Контроль графіка.

Призначення цього процесу – контролінг змін у графіку проекта.

Вхідні дані цього процесу:

План управління графіком.

Базисний графік.

Звіти про виконання.

Затверджені запити на зміни.

Інструменти та методики, які використовують у цьому процесі:

Звітування про виконання.

Система контролю за змінами у графіку.

Вимірювання ефективності.

Програмне забезпечення для управління проектами.

Варіаційний аналіз.

Порівняльні діаграми графіків.

Вихідні дані цього процесу:

Дані для моделі графіка (оновлені).

Базисний графік (оновлений).

Показники ефективності.

Запрошені зміни.

Рекомендовані корегувальні дії.

Активи і стандарти організаційних процесів (оновлені).

Список операцій (оновлений).

Атрибути операцій (оновлені).

План управління проектом (оновлений).

4. Управління витратами проекту складається з процесів планування, оцінки, бюджетування та контролінгу витрат проекту. Мета управління витратами – виконання проекту в рамках затвердженого бюджету.

До управління бюджетом проекту належать такі процеси:

Оцінка витрат.

Призначення цього процесу – визначення приблизних витрат на ресурси, необхідні для виконання проектних операцій.

Вхідні дані для процесу:

Чинники середовища, що оточує підприємство.

Активи і стандарти організаційних процесів.

Проектне завдання.

Структура розбиття робіт (СРР).

Словник СРР.

План управління проектом.

План управління графіком.

План управління персоналом.

Реєстр ризиків.

Інструменти та методики, які використовують у цьому процесі:

Оцінки "за аналогією".

Визначення коефіцієнтів вартості ресурсів

Оцінювання "знизу–вверх".

Параметричні оцінки.

Програмне забезпечення для управління проектами.

Аналіз цінових пропозицій постачальників.

Аналіз резервів.

Вартість якості.

Вихідні дані цього процесу:

Оцінки вартості операцій.

Додаткові (підтримувальні) дані оцінок вартості операцій.

Запрошені зміни.

План управління витратами (оновлений).

Бюджетування витрат.

Призначення цього процесу – агрегація (об'єднання) визначених оцінок витрат окремих операцій або пакетів робіт для встановлення базисних витрат (кошторису).

Вхідні дані для процесу:

Проектне завдання.

Структура розбиття робіт (СРР).

Словник СРР.

Оцінки вартості операцій.

Додаткові (підтримувальні) дані оцінок вартості операцій.

Графік проекту.

Календарі ресурсів.

Контракт.

План управління витратами.

Інструменти та методики, які використовують у цьому процесі:

Агрегація витрат.

Визначення коефіцієнтів вартості ресурсів.

Аналіз резервів.

Параметричне оцінювання.

Узгодження меж фінансування.

Вихідні дані цього процесу:

Базисні витрати (кошторис).

Вимоги фінансування проекту.

План управління витратами.

Запрошені зміни.

Контроль витрат.

Призначення цього процесу – управління чинниками, що призводять до коливань витрат, і контролінг змін у бюджеті проекту.

Вхідні дані для процесу:

Базисні витрати (кошторис).

Вимоги фінансування проекту.

Звіти про виконання.

Інформація про виконання роботи.

Затверджені запити на зміни.

План управління проектом.

Інструменти та методики, які використовують у цьому процесі:

Система контролю вартості витрат.

Аналіз показників ефективності.

Прогнозування.

Перегляд ефективності проекту.

Програмне забезпечення для управління проектами.

Варіаційне управління.

Вихідні дані цього процесу:

Оцінки витрат (оновлені).

Базисні витрати (кошторис) – оновлені.

Показники ефективності.

Прогнози щодо закінчення проекту.

Запрошені зміни.

Рекомендовані корегувальні дії.

Активи і стандарти організаційних процесів (оновлені).

План управління проектом (оновлений).

5. Управління якістю проекту включає організаційні процеси та операції, які визначають політику якості, цілі та відповідальність таким чином, щоб проект задовольняв потребам, для яких він виконується. Це передбачає впровадження системи управління якістю через політику і процедури, а також відповідні процеси.

До управління якістю проекту належать такі процеси:

Планування якості.

Призначення цього процесу – ідентифікація стандартів якості, що відповідають проекту, та визначення того, як ці стандарти задовольнити.

Вхідні дані для процесу:

Чинники середовища, що оточує підприємство.

Активи і стандарти організаційних процесів.

Проектне завдання.

План управління проектом.

Інструменти та методики, які використовують у цьому процесі:

Аналіз "витрати–вигоди".

Бенчмаркінг (порівняння з відомими результатами).

Розробка експериментів.

Вартість якості.

Додаткові інструменти планування якості.

Вихідні дані цього процесу:

План управління якістю.

Метрики якості.

Запитальник (контрольні питання) з якості.

План поліпшення.

Базис якості.

План управління проектом (оновлений).

Забезпечення якості.

Призначення цього процесу – впровадження запланованих, систематичних операцій, які забезпечують використання в проекті всіх процесів, необхідних для виконання вимог з якості.

Вхідні дані для процесу:

План управління якістю.

Метрики якості.

План поліпшення.

Затверджені запити на зміни.

Показники контролю якості.

Реалізовані запити на зміни.

Реалізовані корегувальні дії.

Реалізовані дії з виправлення дефектів.

Реалізовані превентивні дії.

Інструменти та методики, які використовують у цьому процесі:

Інструменти та методики планування якості.

Процесний аналіз.

Інструменти та методики контролю якості.

Вихідні дані цього процесу:

Запрошені зміни.

Рекомендовані корегувальні дії.

Активи і стандарти організаційних процесів (оновлені).

План управління проектом (оновлений).

Контроль якості.

Призначення цього процесу – моніторинг конкретних результатів проекту для визначення, чи задовольняють вони відповідним стандартам, а також визначення способів запобігання випадків незадовільних показників.

Вхідні дані для процесу:

План управління якістю.

Метрики якості.

Запитальник (контрольні питання) з якості.

Активи і стандарти організаційних процесів.

Інформація про виконання роботи.

Затверджені запити на зміни.

Результати.

Вихідні дані цього процесу:

Діаграми "Причина – Наслідки" (діаграми Ішикави, або діаграми "риб'ячий скелет").

Контрольні графіки.

Блок-схеми.

Гістограми.

Діаграми Парето.

Графіки згладжування.

Діаграми розкиду.

Статистичні вибірки.

Перевірки.

Огляд виправлених дефектів.

Вихідні дані цього процесу:

Показники контролю якості.

Перевірені виправлені дефекти.

Базис якості (оновлений).

Рекомендовані корегувальні дії.

Рекомендовані превентивні дії.

Запрошені зміни.

Рекомендовані виправлення дефектів.

Активи і стандарти організаційних процесів (оновлені).

Перевірені результати.

План управління проектом (оновлений).

6. Управління людськими ресурсами проекту включає процеси з організації та управління проектною командою.

Проектна команда складається з людей, яким призначено ролі та відповідальність за виконання проекту. Хоча ці ролі і відповідальність розподілено в проектній команді, всі її члени повинні бути максимально залучені до планування і прийняття рішень щодо проекту. Раннє залучення членів команди додає обгрунтованості під час планування та підвищує відданість проекту. Тип і кількість членів проектної команди можуть змінюватися під час розвитку проекту. Члени проектної команди можуть називатися персоналом проекту.

До управління людськими ресурсами проекту належать такі процеси:

Планування людських ресурсів.

Призначення цього процесу – визначення та документування ролей у проекті, відповідальності, відносин звітності, а також розробка плану управління персоналом.

Вхідні дані для процесу:

Чинники середовища, що оточує підприємство.

Активи і стандарти організаційних процесів.

План управління проектом.

Інструменти та методики, які використовують у цьому процесі:

Організаційні діаграми й опис посад.

Мережні графіки.

Організаційна теорія.

Вихідні дані цього процесу:

Ролі та відповідальності.

Організаційні діаграми проекту.

План управління персоналом.

Набір проектної команди.

Призначення цього процесу – отримання людських ресурсів, необхідних для виконання проекту.

Вхідні дані для процесу:

Чинники середовища, що оточує підприємство.

Активи і стандарти організаційних процесів.

Ролі та відповідальності.

Організаційні діаграми проекту.

План управління персоналом.

Інструменти та методики, які використовують у цьому процесі:

Попередні призначення.

Переговори.

Набір.

Віртуальні команди.

Вихідні дані цього процесу:

Призначення персоналу проекту.

Доступність ресурсів.

План управління персоналом (оновлений).

Наши рекомендации