Производственная характеристика

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ БОЙЫНША

ЕСЕП

ОТЧЕТ

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ

Мамандық1201000«Автомобиль көлігін жөндеу, пайдалану жәнеқызмет көрсету»

Специальность1201000 «Техническоебслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Курсы Тобы

Курс 3 Группа 14-эр-2

Оқушы

Учащийся _________________ Зарлыханов Бекжан

(қолы) (подпись) (Аты-жөні) (ФИО)

Кәсіпорын атауы

Наименование «Mugal»

предприятия:

Кәсіпорындағы тәжірибе жетекшісі

Руководитель практики

на предприятии _________________ _______________

(қолы) (подпись) (Аты-жөні) (ФИО)

ШТГУ бойынша тәжірибе жетекшісі

Руководитель практики от ВТГК _____________ Широких С. Н.

(қолы) (подпись) (Аты-жөні) (ФИО)

Өскемен, 2016

Усть-Каменогорск, 2016

Қорытынды

Мен технологиялық тәжірибеде автокөліктерге техникалық қызмет көрсету орынының қауіпсіздік ережесімен таныстым, құрал-жабдықтарын пайдалануды, автокөліктерге техникалық қызмет көрсетуді үйрендім. Колледжде автокөлік және қозғалтқыш теориясы, пайдалану материалдары, автокөліктің электр жабдықтары, автокөліктерге техникалық қызмет көрсету пәндеріндеріндегі теорияны көзбен көріп, қолмен істедім.

Оқу-өндірістік тәжірибе жұмысы күнделігі

№ п/п   Орындалатын жұмыстар тізімі Мерзімі Ескертулер
Басталуы Аяқталуы
Қауіпсіздік техника ережесімен және мекемемен танысу 3. 04. 16 5. 04. 16  
Автокөлікті жалпы бақылау 6. 04. 16 9. 04. 16  
Қозғалтқыш, суыту және майлау жүйелері 11. 04. 16 16. 04. 16  
Қоректену жүйесі 19. 04. 16 24. 04. 16  
Беріліс қорабы, карданды беріліс, ілініс 25. 04. 16 29. 04. 16  
Артқы көпір 02. 05. 16 5. 05. 16  
Алдыңғы көпір және рульдік басқару 7. 05. 16 10. 05. 16  
Тежеу жүйесі 12. 05. 16 16. 05. 16  
Жүріс бөлігі 18. 05. 16 22. 05. 16  
Кабина, платформа, тіреулер 24. 05. 16 28. 05. 16  
Автокөліктің электр жабдықтары 30. 05. 16 11. 05. 16  
Майлау-тазалау жұмыстары 14. 05. 16 17. 05. 16  
Квалификационные экзамен 19. 05. 16 20. 05. 16  

Колледж тәжірибе жетекшісі_____________________.(қолы)

Кәсіпорын тәжірибе жетекшісі_____________________.(қолы)

Мекеменің басқару структурасы

Ш/Қ басшысы----Механик бригадир Слесарь жөндеуші

Слесарь моторшы

Слесарь электрик

Бугалтер-кассир

Мекеменің қысқаша сипаттамасы

Ш/Қ «Mugal» автокөліктерге техникалық қызмет көрсету кәсіпкерлігі Өскемен қаласында орналасқан. Ол жылдарда құрылып қызмет етіп келеді. Онда адам қызмет етеді. Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету орынында автокөлік жөндеу, техникалық қызмет көрсету, бензин қозғалқыштарын, автокөліктің жүріс бөліктерін, карбюратор/инжектор, май ауыстыру, электржабдықтарын жөндеу қызметтері негізге алынған. Басқа да автокөліктерге техникалық қызмет көрсету жұмыстары орындалады. Ол жерде автокөліктердің ВАЗ моделдеріне қызмет жоғары жүреді.

Жұмысшының жұмыс орынын ұйымдастыру

Жұмысшының жұмыс орыны шеберханада жұмысына қарай құрал-жабдығымен бөлініп беріледі. Автокөліктің астынғы, жүріс бөліктерін жөндеу үшін верстак, тік төртбұрыш шұңқыр қолданылады.Түзеу, ұру жұмыстары үшін төсі бар, бұрау, кесу жұмыстары үшін тискасы(қысқыш) бар темір үстел қолданылады.

Жөндеу тәсілдері

Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін бөлшегін ауыстыру және бөлшегін қалыпқа келтіру тәсілдері қолданылады. Бөлшегін қалыпқа келтіру тәсілінде түзеу, дәнекерлеу жұмыстары, ауыстыру тәсілінде жанадан немесе басқа автокөліктің бөлшегін салу жұмыстары жүргізіледі.

Телімнің өндірістік-техникалық базасы

Техникалық көтеру, жөндеу, бөлшектеу, құрау құрылғылары:

ТК және жөндеу жұмыстарын атқару, женілдету үшін әр жұмыстын ынғайына қарай арнайы құрылғылары қолданылады.

производственная характеристика - student2.ru производственная характеристика - student2.ru

Қоршаған ортаны және еңбекті қорғау

Қауіпсіздік техника ережесі адамдарға, қоршаған ортаға, өндіріс орынына, техникаларға қауіп төнудің алдын алу үшін қолданылады. Оларды сақтауға да жағдай жасалуы қажет. Кейбір қауіпті факторлар адамды мертігуге, жаралануға, денсаулығына зиян келтіруге әкеп соғады. Сондықтан қауіпсіздік техника ережесін сақтаған жөн.

Еңбек қауіпсіздігі заң талаптарына сай жұмысшылардың жұмыс істеу қауіпсіздігін қамтамасыз ету іс-шаралары. Онда мекеме териториясы, ғимараттары, қорғау, қоршау, жолының автокөліктерге ыңғайлы болуы, жұмыс орыны автокөлік нормаларына сай болуы және солардың орындалу шаралары, мекеменің жазық бетте орналасуы, өрт қауіпсіздігі шаралары, т.с.с қамтылады.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на учащегося Восточного техническо-гуманитарного колледжа

Учащийся Зарлыханов Бекжан

За время прохождения производственной практики по специальности

1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»_____________________________

на ______________<<Mugal>>___________________________________________ (наименование предприятия)

Фактически проработал с _______ 20 ____ г. по _________ 20 ___ г.

Выполнял работы соответствующие __ тарификационному разряду.

Уровень теоретической подготовки _Соответствует регламенту выполняемых работ____________________________

( указать, на что обратить внимание при теоретическом обучении)

За время производственной практики __За времия прохождения технически практики показал полажителную норму и окуратно выполнял праграмму практики. Ставленнную задачу выполнял нормально и сваю теоритическую знанию успешно принимал, добросовестно выполнял работ. За времия прохождения практики по ходовым частям, трансмиссиям, рулевым управлениям приобрел умение.________________________

(указать какие умения и навыки приобрел)

Показал себя с положительной стороны, исполнял все задания рукавадителья от практики производства, за времия прохождени практики замечание не имеет

(трудовая дисциплина и участие в общественной жизни коллектива)

Учащемуся _______________________ рекомендуется присвоить __тарификационный разряд по профессии слесарь по ремонту автомобилей

Руководитель практики от производства___________________

Содержание отчета по практике

1 Характеристика предприятия

2. Структура управления предприятием

3. Техническая оснащенность производственного участка.

3.1 Организация рабочего места слесаря.

3.2 Применяемые методы ремонта

3.3 Технологическое оборудование для ТО и ремонта автомобилей, приспособления и инструмент.

4.Документация, используемая в производственном процессе.

5. Охрана труда и окружающей среды.

6. Выводы.

7. Список литературы.

К отчету прикладываются:

1. Договор на проведение практики

2. Рабочий план-график

3. Дневники практики

4. Производственная характеристика

5. Справка о выполнении пробной квалификационной работы

6. Протокол квалификационной комиссии

СТО <<MUGAL>>

ИП << MUGAL >>

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Комсомолская 3

РНН

ИИК KZ

БИК

ИИН 650613401666

Свитетельство о гос. регистрации:Серия 1.07.2014

Телефон 87770649666

Әдебиет тізімі

Наши рекомендации