Вихідні дані для оцінки радіаційної обстановки після аварії на аес

Вихідні дані Номер варіанта
Час аварії Тав (год) 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
Час доби день день день день день день день день день день день день ніч ніч ніч
Хмарність Відсут- ня Серед-ня Відсут-ня Суціль-на Відсут-ня Серед-ня Суціль-на Серед-ня Відсут-ня Суціль-на Серед-ня Від- сутня Суціль-на Від-сутня Суціль-на
Швидкість вітру на висоті 10 м (V10), м/с 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,8 3,5 4,6 5,2 5,5 2,1 2,2
Напрямок середнього вітру азимут, град
Час вимірювання рівня радіації 8.00 10.00 10.30 11.00 12.30 13.00 14.00 15.30 16.30 17.00 18.00 18.30 20.00 21.00 22.00
Виміряний рівень радіації (потужність дози) на початку роботи D, рад/год
Час початку роботи (входження в зону зараження) вихідні дані для оцінки радіаційної обстановки після аварії на аес - student2.ru , год 8.00 10.00 10.30 11.00 12.30 13.00 14.00 15.30 16.30 17.00 18.00 18.30 20.00 21.00 22.00
Час виконання робіт Т, год
Установлена доза ( задана) радіації вихідні дані для оцінки радіаційної обстановки після аварії на аес - student2.ru , рад
Тип реактор Всі реактори типу ВВЕР-1000
Частка викиду РР в атмосферу, %
Вихідні дані Номер варіанта
Час аварії Тав (год) 21.00 22.00 5.00 7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 22.00 2.00 5.00 7.00
Час доби ніч ніч ніч день день день день день день ніч ніч ніч ніч ніч день
Хмарність Від- сутня Суціль- на Суціль- на Серед- ня Від- сутня Серед- ня Від- сутня Серед- ня Суціль- на Від- сутня Суціль- на Від- сутня Суціль-на Від- сутня Серед- ня
Швидкість вітру на висоті 10 м (V10), м/с 2,5 4,7 2,7 1,2 2,5 2,4 2,6 3,0 4,5 5,8 5,6 6,7 8,9
Напрямок середнього вітру азимут, град
Час вимірювання рівня радіації 23.00 23.00 7.30 9.00 11.00 13.00 14.00 16.00 19.00 21.00 22.00 23.30 4.00 7.00 9.00
Виміряний рівень радіації (потужність дози) на початку роботи D, рад/год
Час початку роботи (входження в зону зараження) вихідні дані для оцінки радіаційної обстановки після аварії на аес - student2.ru , год 23.00 23.00 7.30 9.00 11.00 13.00 14.00 16.00 19.00 21.00 22.00 23.30 4.00 7.00 9.00
Час виконання робіт Т, год
Установлена доза (задана) радіації вихідні дані для оцінки радіаційної обстановки після аварії на аес - student2.ru , рад
Тип реактор Всі реактори типу РБМК-1000
Частка викиду РР в атмосферу, %

Теоретичні ПИТАННЯ

1. Роль і завдання Цивільного захисту України в сучасних умовах.

2. Основні засади та положення міжнародного права з питань захисту людей.

3. Закон України «Про цивільну оборону України» від 03.02.1993 року.

4. Сили Цивільного захисту України.

5. Стихійні лиха.

6 Виробничі аварії на підприємствах харчової промисловості.

7. Осередки ураження об'єктів харчової та переробної промисловості. Ступені руйнування та їх характер.

8. Черговість, стадійність і послідовність виконання рятувальних і невідкладних робіт у надзвичайних умовах.

9. Поняття про рятувальні та інші невідкладні роботи.

10. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на об'єктах харчової і переробної промисловості.

11. Організація та проведення об'єктовим формуванням харчової та переробної промисловості рятувальних та інших невідкладних робіт в осередку комбінованого ураження.

12. Особливості проведення рятувальних і інших невідкладних робіт у районах стихійних лих.

13. Укриття виробничого персоналу підприємств харчової промисловості та населення в захисних спорудах.

14 Протирадіаційні укриття: загальна характеристика, класифікація.

15 Укриття простішого типу.

16.Загальні вимоги до розміщення, будівництва та використання захисних споруд Цивільного захисту.

17. Організація евакуаційних заходів на підприємствах харчової промисловості.

18. Засоби колективного захисту населення в НС.

19. Радіаційний, хімічний і медичний захист населення.

20. Засоби індивідуального захисту виробничого персоналу і населення.

21. Організація оповіщення виробничого персоналу підприємств і населення в системі Цивільного захисту.

22. Радіаційно небезпечні об’єкти.

23. Прилади радіаційної розвідки та радіаційного контролю.

24. Хімічно небезпечні об’єкти. Хімічно небезпечні речовини, особливості їх впливу на організм людини.

25. Характеристика можливих шляхів зараження харчових продуктів та води радіоактивними, хімічними отруйними речовинами та біологічними засобами.

26. Захист сировини і готової продукції на об'єктах харчової промисловості.

27. Основні заходи, які проводяться на підприємствах різних галузей для захисту сировини і готової продукції від зараження радіоактивними, хімічними отруйними речовинами та біологічними засобами.

28. Оцінка стійкості функціонування об’єкта економіки в надзвичайних ситуаціях.

29. Порядок оцінки стійкості об’єкта до впливу повітряної ударної хвилі.

30. Оцінка стійкості об’єкта до впливу радіоактивного і хімічного зараження.

Наши рекомендации