Параграф. Өрт сөндiрушiнiң (аға өрт сөндiрушiнiң) мiндеттерi

159. Өрт сөндiрушi - өртте тiкелей арнайы жұмыстарды жүргізетін қарауылдың лауазымды тұлғасы.

160. Өрт сөндiру кезiнде өрт сөндiрушi:

өзiнiң жауынгерлiк тапсырманы, сондай-ақ бөлiмше тапсырмасын бiлуге;

командирлердiң және бастықтардың тапсырмалары мен бұйрықтарын сөзсiз, нақты және дер кезiнде орындауға;

командирдiң рұқатынсыз өз шебін тастап кетпеуге;

өз бөлiмшесiнiң командирiмен және өрт сөндiрушiлерiмен байланыс ұстауға;

жауынгерлiк тапсырманы орындау кезiнде ынталық пен тапқырлық танытуға;

адамдардың өмiрiне қауiптi байқаған жағдайда оларды ескертуге, құтқару шараларын қолдануға, ол жөнiнде бөлiмше командирiне баяндауға;

жарақат алғандарға алғашқы дәрiгерлiк көмек көрсетуге;

ӨТЖ түзулiгiн бақылап отыруға және оларды ұқыпты ұстауға;

техника қауiпсiздiгi ережелерiн сақтауға;

жұмыс бiткен соң берiлген ӨТЖ тексеруге, нәтижесiн бөлiмше командирiне баяндауға мiндеттi.

161. Барлау құрамына кiретiн өрт сөндiрушi:

қажеттi жабдықтарды және ӨТЖ өзiмен бiрге алып жүруге;

барлауды басқарушыдан қалмай жүруге;

төңiректi ұқыпты бақылап отыруға;

қауiптi жағдайда адамдарды байқаған кезде, бөлмелерде және ғимарат құрылымдарының қуыстарында от немесе түтiн пайда болғанда, барлауды басқарушыға жедел баяндауға мiндеттi.

162. Адамдарды құтқару кезiнде өрт сөндiрушi:

командир көрсеткен құтқару тәсiлiне қажеттi ӨТЖ өзiмен алып жүруге;

бөлмеге кiрген кезде құтқарылатындарға көмек көрсететiндiгi туралы хабарлауға;

командир көрсетпеген жағдайда, құтқарудың ең қауiпсiз тәсiлi мен қысқа жолын таңдауға;

құтқарылушыны от пен түтiннiң әсерiнен қорғаудың шараларын қолданып, жоғары температура мен қалың түтiн аймағынан тек айрықша жағдайларда ғана құтқарылушымен бiрге өтуге мiндеттi.

163. Жең жолдарын жүргiзу кезiнде өрт сөндiрушi:

оқпаншылар шебіне барынша қолайлы және қысқа жолды таңдауға;

жеңдердi өткiр немесе жанып жатқан заттардың, сондай-ақ күйдiретiн заттар төгiлген жерлер арқылы тартпауға. Егер басқа жол болмаған кезде, жеңдердi тарту үшiн қолдағы бар материалдардан төсенiш салуға және зақымданудан оларды қорғау үшiн басқа құралдарды пайдалануға;

жең жолдарымен ғимараттардың өтетiн жерлерi мен басқыштарын кедергiлемеуге, көбiне жең жолдарын басқыш шарбағының белдеулері аралығынан тартуға;

жең жолдарын көшенiң, жолдың, ауланың шетiмен, мүмкiндiгiнше жолдың жүрмейтiн бөлiгiмен, ал темiр жол төсемiнде рельстердiң астынан тартуға;

жолдың (көшенiң) жүретiн бөлiгiне салынған жеңдердi жең көпiршелерiмен қорғауға;

тарамдарды жолдың жүретiн бөлiгiне орнатпауға, жеңдердiң ширатылуына және бүгiлуiне, жалғанатын жерлерiнiң жолдың қатты бетiне соғылуынан, сондай-ақ кедергiлердiң үстiнен тартқан кезде жеңдердi күрт бүгiлуден сақтауға;

жоғары тартылатын жең жолдарын жең ұстағыштармен бекiтуге;

оқпаншының қозғалуы үшiн және оқпанмен маневрдi қамтамасыз ету үшiн қажеттi мөлшердегi жең қорын жасауға;

қажет болғанда жең жолдарын оқпан тұсынан ұзартуға;

әдеттегiдей, жайлардың iшiнде резиналы жеңдердi пайдалануға;

автосатыда жең жолдарын басқыштар аралығында, оны жең ұстағыштармен бекiтiп орналастыруға мiндеттi.

164. Материалдық құндылықтарды басқа орынға көшiру кезiнде өрт сөндiрушi:

командир көрсеткен орынға көшiру ретiн сақтауға;

басқа орынға көшiрiлетiн материалдық құндылықтарға ұқыпты қарауға және олардың сақталу шараларын қолдануға;

басқа орынға көшiру жолдарын кедергiлемеуге мiндеттi.

165. Оқпанмен жұмыс iстеу кезінде өрт сөндiрушi:

жең жолдарының қажеттi қорын жасап, жану орнына мүмкiндiгiнше жақындауға;

барынша өрши жанған жерге, түтiнге емес, жану байқалған құрылымдар мен заттарға су ағынын бағыттап, оқпанмен алға жылжуға;

су ағынын оттың таралуына қарсы, бiрiншi кезекте құрылымдардың жану немесе берiктiгi өзгерген жағдайда қызу бүкiл құрылымның немесе құрылыстың бiр бөлiгiнiң құлауын туғызуы мүмкiн бөлiктерiне бағыттауға;

тiк жерлердегi отты өшiру кезiнде су ағынын жоғарыдан төменге бағыттауға;

шепті ауыстыру кезiнде су берудi уақытша тоқтатуға немесе оқпанды төмен қаратып ауыстыруға;

биiктiкте ең қауiпсiз шепті таңдап бөлiмнiң сақтау құралдарын қолдануға;

сатыларда тек карабинмен бекiтiлгеннен кейiн ғана оқпандармен жұмыс iстеуге;

су беру тоқтағаннан кейiн де оқпанды қараусыз қалдырмауға;

егер техника қауiпсiздiгiнiң барлық талаптары орындалмаса, кернеуде тұрған электр сымдарына су ағынын бағыттамауға және тимеуге;

оңай сынатын немесе шыны ыдыстары бар кездегi жануларды, суды шашырата себу арқылы немесе көбiкпен сөндiруге;

жеңiл тұтанатын және жанатын сұйықтары бар ыдыстарды, сығымдалған газы бар баллондарды, қысымда тұрған қондырғыларды және аппараттарды, жылу әсерiнен сақтауға, қызған жердi бiрқалыпты салқындата отырып қорғауға;

ғимараттың немесе құрылыстың жеке бөлiктерiне от қаупін төндiрген құрылымдарына су ағынын бағыттап, жылу әсерiнен қорғауға;

көбiк беретiн жерге су ағынын бағыттамауға;

жану өшiрiлгеннен кейiн оқпанды жабуға немесе сыртқа шығаруға мiндеттi.

166. Ғимарат құрылымын ашу және бөлшектеу кезiнде өрт сөндiрушi:

бөлiмше командирi көрсеткен шекте жұмыс атқаруға;

механикаландырылған өрт құралдарын пайдалануға;

өшiру құралдары дайын болғаннан кейiн жану ошағын сөндiру үшiн құрылымдарды ашуға;

ашу және бөлшектеу жұмыстарын ғимаратқа, құралдарға және материалдық құндылықтарға барынша аз зияндармен атқаруға;

олардағы құбыр өткiзгiштер мен арматуралардың, сондай-ақ байланыс және электр жүйелерiнiң зақымдануына жол бермеуге;

әр түрлi құрылымдарды командирдiң рұқсатымен, сақтық шараларын қолдана отырып жоғарыдан тастауға;

биiк тiк құрылыстардың, құрылымдардың (металл құбырлардың, антенналық қондырғылардың және т.б.) құлауынан сақтану үшiн олардың бекiтiлген жерiнiң зақымдануына (тарту, керме, тiрек және т.б.) жол бермеуге мiндеттi.

167. Өрт сөндіруші-байланысшы:

командирдің бұйрықтарын алып және анықтағаннан кейін, оларды дер кезінде бұрмалаусыз бұйрықты орындаушыға жеткізуі керек, содан кейін бастыққа келіп бұйрықтардың тапсырылғаны жөнінде баяндауға;

радиостанция және телефон арқылы ӨБОП (ББП) жедел штабымен үнемі байланысты орнату және үнемі байланыста болуға;

өзімен бірге жылжымалы радиостанцияны, телефондар анықтамасын, шақыру белгілерінің тізімін, таза парақтары бар блокнотты, қарындаш пен шамды алып жүруге міндетті.

168. Өрт сөндiрушi сөндiрiлген өрт орнында:

өрт жойылған бүкiл аймақты бақылауға, жану ошағын байқаған кезде ол туралы кезекші диспетчерге хабарлауға және оны өшiруге кiрiсуге;

қарауыл кезекшiсiмен тұрақты байланыста болуға, оған күзету учаскесiндегi жағдайды хабарлап отыруға;

өз бастығының бұйрығынсыз күзету учаскесiн тастап кетпеуге;

кетуге рұқсат алғаннан кейiн объект әкiмшiлiгiн ескертуге мiндеттi.

169. Өрт сөндiрушi өрт сөндiру барысында «Жауынгерлiк есептоптың негiзгi міндеттерінің тізімімен» белгіленген жұмыстарды атқарады.

Наши рекомендации