Графічні позначення приладів та засобів автоматизації

№п/п Позна-чення Назва
Графічні позначення приладів та засобів автоматизації - student2.ru Первинний вимірювальний перетворювач (давач); прилад, встановлений за місцем: на технологічному трубопроводі, апараті, стіні, підлозі, колоні, металоконструкції.
Графічні позначення приладів та засобів автоматизації - student2.ru   Прилад, який встановлюється на щиті, пульті.
Графічні позначення приладів та засобів автоматизації - student2.ru Виконавчий механізм. Загальне позначення. Положення регулюючого органу при припиненні подачі енергії або керуючого сигналу не регламентується.
Графічні позначення приладів та засобів автоматизації - student2.ru Регулюючий орган.
Графічні позначення приладів та засобів автоматизації - student2.ru Лінія зв’язку.
Графічні позначення приладів та засобів автоматизації - student2.ru   Перетин лінії зв’язку із з’єднанням між собою.

Графічні позначення приладів та засобів автоматизації - student2.ru

Рис. А.2. Розміри графічних позначень приладів та засобів автоматизації

Таблиця А.2.

Літерні умовні позначення приладів

Позначення Вимірювана величина Функціональна ознака приладу
основне позначення вимірюваної величини додаткове позна-чення, що уточ-нює вимірювану величину відображення інформації формування вихідного сигналу додаткове значення
А + Сигналізація
В +
С + Автоматичне регулювання, управління
D Густина Різниця, перепад
Е Електрична величина +
F Витрата Співвідношення, частка, дріб - - -
G Розмір, положення, переміщення +
Н Ручна дія Верхня межа вимірюваної величини
І + Покази
J + Автоматичне перемикання, оббігання
К Час, часова програма +
L Рівень Нижня межа вимірюваної величини
М Вологість
N +
О +
Р Тиск, вакуум
Q Величина, що характеризує якість: склад, концентрація Інтегрування, підсумовування за часом +

Продовження табл. А2.

R Радіоактивність Реєстрація
S Швидкість, частота Вмикання, вимикання, перемикання, блокування –  
T Температура +
U Декілька різнорідних вимірюваних величин
V В’язкість +
W Маса
X Нерекомендована резервна буква
Y + +
Z + +

Таблиця А.3.

Додаткові літерні позначення функціональних ознак приладів, перетворювачів сигналів та обчислювальних пристроїв

Найменування Позна-чення Призначення
Чутливий елемент E Пристрої, що виконують первинне перетворення: перетворювачі, термоелектричні перетворювачі, термоперетворювачі опору, давачі пірометрів, пристрої звуження витратомірів
Перетворення, обчислювальні функції Y Перетворювачі сигналів, обчислювальні пристрої
Дистанційна передача Т Прилади безшкальні з дистанційною передачею сигналу: манометричні, дифманометричні перетворювачі, манометричні термометри
Станція керування К Прилади, що містять перемикач для вибору виду керування і пристрій для дистанційного керування

Таблиця А.4.

Наши рекомендации