Тема 3. Джерела та організація архівної справи

Лекція 3 (2 год.)

Мета:визначити та охарактеризувати основні групи джерел архівознавчих досліджень, проблеми архівної евристики, охарактеризувати поняття про Національний архівний фонд України.

План

1. Поняття про джерельну базу архівознавчих досліджень. Основні групи джерел архівознавчих досліджень.

2. Опубліковані джерела: збірники документів, окремі публікації документів, нормативні акти та інші документи державних органів, що пов'язані з архівною справою. Документи судів, правоохоронних та правозахисних органів України.

3. Архівні документи - потенційна та актуалізована інформація джерельної бази. Проблеми архівної евристики.

4. Архівна система, система архівних установ та мережа архівних установ України.

Література

[1, 16, 17, 19, 23, 27, 28, 32, 33,36, 39, 43]

Тема 4. Організація архівних документів

Лекція 4 (2 год.)

Мета:визначити та охарактеризувати поняття та ознаки наукової класифікації архівних документів, визначити процес організації документів на рівні архіву та справи.

План

1. Поняття про організацію документів Національного архівного фонду України. Ознаки наукової класифікації архівних документів.

2. Організація документів на рівні системи архівних установ. Комплекси документів загальнодержавного та місцевого значення.

3. Організація документів на рівні архіву.

4. Формування архівних документів. Нефондова система організації архівних документів.

Література

[1, 3, 8, 9, 11, 13, 15-18, 25, 31, 33, 37, 42]

Тема 5. Формування Національного архівного фонду

Лекція 5 (2 год.)

Мета:визначити та проаналізувати поняття та процес формування Національного архівного фонду України, визначити особливості діяльності експертних комісій по визначенню цінності документів та їх реєстрацію в Національному архівному фонді.

План

  1. Розміщення документів в архівосховищах.
  2. Сутність та основні принципи обліку архівних документів. Вимоги до обліку архівних документів.

3. Поняття про формування Національного архівного фонду України.

4. Експертиза цінності документів. Критерії цінності документів. Особливості діяльності експертних комісій (ЕК).

5. Переліки документів: типи, структура, призначення. Класифікація юридичних документів.

6. Державна реєстрація документів Національного архівного фонду.

Література

[1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 32, 39, 43, 45]

Змістовий модуль 2

Тема 6. Архівне описування та облік архівних документів

Лекція 6 (2 год.)

Мета:проаналізувати міжнародні дескриптивні стандарти та особливості застосування їх в Україні, визначити принципи, функції і методи архівного описування

План

1. Міжнародні дескриптивні стандарти та їх характеристика.

2. Принципи і методи архівного описування в сучасній українській архівістиці.

3. Функції архівного опису. Поняття про інформаційну документальну модель.

4. Сутність та основні принципи обліку архівних документів. Вимоги до обліку архівних документів.

Література

[3, 6, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 33, 38, 44]

Тема 7. Довідковий апарат документів Національного архівного фонду

Лекція 7 (1 год.)

Мета:проаналізувати процес доступу до архівних документів та довідковий апарат архівів; типи архівних довідників.

План

1. Поняття про доступ до архівних документів та довідковий апарат архівів.

2. Типи архівних довідників: Центральний фондовий каталог, фондовий каталог архіву, архівний опис, архівний каталог, путівник по фондах архіву, покажчик, огляд документів, анотований реєстр описів.

Література

[3, 6, 15, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 46, 47]

Тема 8. Забезпечення збереження архівних документів

Лекція 8 (2 год.)

Мета:проаналізувати поняття та процес забезпечення збереження архівних документів, визначити сучасні технології зберігання архівних документів та особливості розташування та обладнання приміщень архівів.

План

1. Поняття про зберігання та забезпечення збереження архівних документів.

2. Сучасні технології зберігання архівних документів.

3. Особливості розташування та обладнання приміщень.

4. Розміщення документів в архівосховищах.

Література

[3, 6, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 23 - 25, 28, 38, 48]

Наши рекомендации