Визначення розмірів та площі зхз

ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.

Навчальною метою заняття є надати студентам практику з розв’язання типових задач з оцінки хімічної обстановки, формулювання висновків та визначення заходів захисту виробничого персоналу в умовах хімічного зараження місцевості.

ЛІТЕРАТУРА: ЛІТЕРАТУРА:Демиденко Г.П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. Справочник.- К.: Вища школа, 1989.С.102…112.

УМОВА. На відстані R від машинобудівного заводу знаходиться хімічно-небезпечний об’єкт. Під час можливої аварії на хімічному об’єкті з виливом сильнодіючої отруйної речовини (СДОР) та вітрі в бік машинобудівного заводу він може потрапити до зони хімічного зараження (ЗХЗ).

ЗАВДАННЯ. Оцінити хімічну обстановку, що може скластися на заводі, згідно з вихідними даними, які наведені в таблиці 1.8, відповідно до заданого варіанту.

Визначити:

1. Чи потрапить завод до ЗХЗ;

2. Які способи захисту людей доцільно вжити, якщо аварія станеться;

3. Які заходи треба вжити заздалегідь на заводі, щоб підготуватись до можливого хімічного зараження.

Під час оцінки хімічної обстановки розв’язати такі задачі:

1. Розрахувати глибину, ширину та площу ЗХЗ.

2. Визначити час підходу хмари зараженого повітря до заводу.

3. Визначити час вражаючої дії СДОР.

4. Визначити можливі утрати серед виробничого персоналу заводу.

ЗВІТНІСТЬ. Звіт про виконану роботу подається викладачу на стандартних аркушах нелінованого паперу формату А4 по формі:

ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ

Група, прізвище та ім‘я студента, варіант.

1. Глибина зони хімічного зараження:

Г=. .... км

2. Ширина зони хімічного зараження:

Ш=. .... км

3. Площа зони хімічного зараження:

S=. .... км2

4. Час підходу хмари зараженого повітря до заводу:

визначення розмірів та площі зхз - student2.ru . .. хв.

5. Час уражаючої дії СДОР:

а) влітку визначення розмірів та площі зхз - student2.ru . .. год

б) взимку визначення розмірів та площі зхз - student2.ru . .. год

6. Можливі утрати робітників та службовців:

а) в будинках визначення розмірів та площі зхз - student2.ru . .. %

б) поза будинками визначення розмірів та площі зхз - student2.ru . .. %

7. Підсумкова таблиця .

Зразок підсумкової таблиці 1.1

Розміри 3X3 Час підходу, хв Тур, год Утрати, %
Г, км Ш, км S, км2     Влітку Взимку В будівлях Поза будівлями
               

ВИСНОВКИ

1. Визначити, чи потрапить завод до ЗХЗ.

2. Запропонувати доцільні способи захисту робітників під час аварії :

§ влітку;

§ зимою.

3. Визначити, які заходи треба вжити заздалегідь, щоб уникнути утрат серед людей.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Оцінка хімічної обстановки, яка може скластися на місцевості під час аварії на хімічному об’єкті, включає визначення :

· розмірів та площі зони хімічного зараження;

· часу підходу хмари зараженого повітря до відповідної межі чи об‘єкту;

· часу уражаючої дії СДОР;

· меж можливих осередків хімічного ураження;

· можливих утрат людей в осередках хімічного ураження.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ТА ПЛОЩІ ЗХЗ

ЗХЗ, що створюється на місцевості, може бути прогнозована у вигляді рівнобічного трикутника (рис.1.1).

Розміри ЗХЗ залежать від багатьох факторів, у тому числі від:

· типу і кількості СДОР, що може потрапити до оточуючого середовища під час аварії;

· умов зберігання СДОР (ємність зі СДОР може знаходитись на поверхні землі, не маючи захисного валу, - це не обвалована ємність; а якщо довкола ємності насипано захисний вал, то вона буде обвалованою);

· ступеню вертикальної стійкості повітря (інверсія - знизу холодне повітря, зверху – тепле, перемішування повітря у вертикальній площині мінімальне; ізотермія – температура повітря по висоті майже не змінюється; конвекція – знизу тепле повітря, зверху – холодне, перемішування повітря у вертикальній площині максимальне);

· швидкості вітру;

· рельєфу місцевості, наявності лісових масивів, багатоповерхових будинків міського типу (при відсутності перешкод на шляху хмари зараженого повітря місцевість вважається відкритою, при наявності лісу та високих будинків – закритою ).

визначення розмірів та площі зхз - student2.ru

Рис.1.1. Прогнозування ЗХЗ

Г - глибина ЗХЗ,

Ш– ширина ЗХЗ,

S– площа ЗХЗ,

R – відстань від досліджуваного об’єкта до місця аварії.

Для визначення глибини ЗХЗ пропонується табличний метод (табл.1.2; табл.1.3). Табл.1.2 складена для умов: відкрита місцевість, швидкість вітру 1м/с, ємність зі СДОР не обвалована. Табл. 1.3 складена для аналогічних умов тільки для закритої місцевості.

Якщо швидкість вітру більша за 1м/с, знайдене з таблиць 1.2 і 1.3 значення глибини зони треба помножити на поправочний коефіцієнт, що береться з табл.1.4. Якщо ємність зі СДОР обвалована, то отриманий результат треба зменшити у 1,5 рази.

Ширина ЗХЗ залежить від глибини зони і ступеню вертикальної стійкості повітря. Вона розраховується за таким співвідношенням:

Ш =0,03·Г – при інверсії, (1.1)

Ш =0,15·Г – при ізотермії, (1.2)

Ш =0,8 ·Г – при конвекції. (1.3)

Наши рекомендации