Форми міжнародних розрахунків

Тема 17. Міжнародні розрахунки

Блок І. Включає теоретичне опитування

І. Питання

1. Характеристика типів, видів та форм міжнародних розрахунків.

2. Міжнародні розрахунки у формі інкасо: суть, переваги та недоліки використання.

Критерії порівняння Переваги використання Недоліки використання
     
     
     
     
     

3. Акредитивна форма міжнародних розрахунків: суть і види, переваги та недоліки використання

Критерії порівняння Переваги використання Недоліки використання
     
     
     
     
     

4. Вексель як форма міжнародних розрахунків: поняття, види та схема розрахунку.

5. Ефективність форм розрахунків для експортера та імпортера

Блок ІІ. Задачі

Задача 1.Проаналізуйте дані таблиці 19.1. та:

1) розрахуйте:

· чисту кредиторську заборгованість Банку А;

· усього по дебіторській заборгованості Банку А, Банку В, Банку С, Банку D;

· чисту дебіторську заборгованість Банку В та Банку С

Таблиця 19.1

Валютний кліринг

Банк-одержувач Банк-відправник Усього по дебіторській заборгованості Чиста дебіторська заборгованість
  Банк А Банк В Банк С Банк D    
Банк A        
Банк B      
Банк C        
Банк D        
Усього по кредиторській заборгованості    
Чиста кредиторська заборгованість            

2) за даними таблиці 19.1.покажіть схему двостороннього (рис. 19.1) та багатостороннього (рис. 19.2) клірингу. Зробіть висновки

 
  форми міжнародних розрахунків - student2.ru

Рис. 19.1. Двосторнній кліринг

 
  форми міжнародних розрахунків - student2.ru

Рис. 19.2. Багатосторонній кліринг

Задача 2.

Компанії з України запропоновано здійснення двох варіантів оплати при експорті обладнання вартістю 100000 дол. США до США. Термін угоди постачання та обслуговування обладнання – 3 роки. Поточний валютний курс складає 8,02 грн. за долар. Варіанти:

1) укласти договір з забезпеченням векселем рівними долями, 8% річних;

2) отримати кошти за чеком, рівними долями, на початку кожного календарного року.

Обрати кращий варіант розрахунку, врахувавши, що динаміка валютного курсу складає – на 1-й рік – від 8,02 грн./дол. до 8,4 грн./дол., на 2-й – від 8,4 до 8,6 грн./дол., на 3-й – від 8,6 до 8,3 грн./дол. Компанія може розміщувати отримані від контрагента кошти на депозитних рахунках. Депозитний дохід складає – в грн. еквіваленті відповідно по роках: 17%, 15%, 16%, в дол. еквіваленті – 13%, 12%, 12%. Вважаємо, що компанія буде закривати депозит в кінці кожного року і конвертувати кошти за курсом кінця року. Провести розрахунки, виходячи з того, що фірма буде класти кошти, отримані за чеком та векселем, на гривневий депозит.

Задача 3.

Американська компанія замовляє у Німеччині обладнання вартістю 500 000 євро з умовою оплати через півроку. На момент укладання угоди курс становить 1,28 дол.США./євро. Фінансовий менеджер американської компанії прогнозує девальвацію долара відносно євро. У зв’язку з цим компанія купує на суму операції 500 опціонів колл, кожен на 1000 євро (номінал опціону), з ціною виконання 1,30 дол.США/євро, та строком виконання через півроку. Вартість одного контракту - 30 дол.США.

Завдання:визначити, в якому випадку опціони захистять компанію від ризиків коливання курсів валют, якщо припустити, що значення спот-курсів через півроку складуть: 1) 1,31 дол.США/євро; 2) 1,34 дол.США/євро; 3) 1,35 дол.США/євро.

Блок ІІІ. Завдання для обговорення

Завдання 1.

Таблиця 19.2

Форми міжнародних розрахунків

Форма розрахунку Характеристика Умови застосування
100% аванс, авансові платежі    
Акредитив    
Інкасо    
Банківський переказ    
Банківський вексель    
Чеки    
Відкритий банківський рахунок    
Консигнація    
Платіжні картки    

Таблиця 19.3

Наши рекомендации