КБҚ – ны жаңа нүктеге апару.

ӨКБҚ – ны жаңа нүктеге апару өте жауапкершілікті операцияның бірі. Көп ӨЖБҚ өздігінен жүрмейді. Олардың бүксировкасы үшін арнайы бүксирлеу кемелері қолданылады.

Буксирлеудің 2 түрі болады: қысқа жерге апару және ұзақ жерге апару. Қысқа жерге апару 12 сағатқа дейін созылады және аса ауа райының кепілдігін қажет етпейді.

Ал ұзақ жерге апару 12 сағат көп уақытты алады және тек ғана ауа райы жақсы кезде орындайды (жел, толқынның болмауысыз). Эксперементті зеттеулермен қабылданған, бүксирлеу кедергісі – жалпы судың 80% кедергісі, ал 20% толқын кедергісі құрайды.

Бүксирлеу алдында апару жобасын бүксирлеу жылд/н өңдейді, содан кейін барлық қауіпсіздік шараларын жүргізеді (барлық ашық жабдықтар бекітіледі, т.б).

Өздігінен көтерілетін деп аталатыны теңіз бетінде платформаны көтеру және түсіру оның өзінде орналасқан домкраттар және шоғырдың тросты жабдықтарымен жүргізілетіні.

ӨКБҚ үлкен тереңдіктерде тиімді қолдануға негізгі кедедергілер келесілер:

1.Теңіз бетінде үлкен негіздерді тасымалдау, монтаж және демотаждың қиындығы мен қымбаттылығы.

2. Тіректердің ұзындығы ұзарту кезінде олардың беріктігінің, тұрақтылығының төмендеуі.

3. Негіздерді теңіз грунт түбінен алу қиындығы.

90м тереңдікке арналған, платформа ауданы – 2600м2.

Буксирлеудің алдында орын ауыстыру жобасын өңдейді, онда қашықтықта, жүзу ауданына, метеоболэжамның сенімділігі және ұзақмерзімділігіне байланысты буксирлеу жылдамдығы, буксирлердің саны мен қуаты, олардың орналасу сұлбасы және басқада қауіпсіз орын ауыстыру шаралары белгіленеді. Қондырғының беріктігіне және мықтылығына есеп жүргізіледі. Көбінесе, тіректі аяқтарды ұзындығына үлкен көңіл аударады. Буксирлеу тросының үзілу күшін келесі формуласымен анықталады: КБҚ – ны жаңа нүктеге апару. - student2.ru , (1)

vұнда Sn -ӨКБҚ-ның батырылған бөлігінің кедергі ауданы, м2; υб – бурсирлеу жылдамдығы.

Өзі жүрмейтін ӨКБҚ үшін бурсирлеу тросының ұзындығы келесідей анықталады:

КБҚ – ны жаңа нүктеге апару. - student2.ru . (2)

Nс – якорлық қамтамасыз етудің таңдау сипаттамасы.

КБҚ – ны жаңа нүктеге апару. - student2.ru . (3)

мұнда Δ2/3 – суды алу көлемі, м3.

А – кострукциясы жобасының қосынды ауданы,

К1 – тұлға пішіні ескеретін коэффициент (пантондары тікбұрышты пішінді ЖБҚ үшін К1=1,5, пантондары катамаранды түрде болатын ЖБҚ үшін К1=1,75

К2- толқынның әсерін ескеретін коэффициент;

К3- якорлық тұрықтың желді жағдайын ескеретін коэффициент.

Коэффициенттер.........................................К2 К3

Жұмыс істейтін ЖБҚ

ашық теңізде ..................1,2 2,1

жабық теңізде.................1,1 1,8

ӨКБҚ тіреуіш тізбектердің санына әсер ететін факторлар:

- Теңіз тереңдігі.

- Метерологиялық жағдайлар;

- Теңіз табанына тізбектердің тірелу әсері.

- Теңіз табанынан тізбектерді шығарып алу әдісі.

- Теңіз табаны;

- Көтерілетін корпустың (тұлға) жалпы салмағы.

Цилиндрлі тіреуіші бар қондырғыларды 45м тереңдікте қолданады.

ӨКБҚ мына талаптарға сәйкес жұмыс істейді:

- Ұңғының құрылысы кезінде бұрғылау қондырғылардың жоғарғы жұмыс өнімділігі.

- Бұрғыланған орнынан жаңа орынға жылдам көшу.

- теңізде аса үлкен ара-қашықтыққа жү.згіштігі.

- автономдылығы немесе мол қормен қамтамасыз ету.

-

Наши рекомендации