Використання текстового редактора Word для обробки тексту.

Одним з найпоширеніших текстових редакторів є текстовий редактор Word. Це обумовлюється його широкими функціональними можливостями. Word – у пе­рекладі з англійського означає “слово”.

Існує декілька версій Word, але кожна наступна версія сумісна, як правило, з попередніми версіями і має додаткові можливості. Подальший виклад буде грунтуватися на русифікованій версії Word 2000.

Завантаження текстового редактора Word

Після вмикання комп’ютера і завантаження операційної системи Windows, потрібно активізувати команди Пуск\Программы\Microsoft Wordабо клацнути на піктограмі Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru .

Після завантаження редактора на екрані з’явиться його основне вікно (рис.6.1).

Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru

Рисунок 6.1 – Вікно програми Microsoft Word.

Воно складається з таких основних частин:

· рядок заголовка (1), що містить кнопку системного меню, назви додатка і документа, кнопки для керування розмірами вікна;

· рядок головного меню (2);

· рядки панелей інструментів (3);

· горизонтальна лінійка форматування (4);

· робоче поле (5);

· горизонтальна і вертикальна лінійки прокручування (6);

· кнопки перемикання режимів для роботи з документом (7);

- режим “Обычный” використовується для введення, редагування і форматування тексту;

- режим “Web-документа”;

- режим “Разметка страницы” забезпечує посторінкове зображення документа на екрані так, як він виглядатиме на папері після роздрукування;

- режим “Структура” відображає ескіз усього документа (ієрархію його частин і заголовків), що дозволяє легко змінювати положення його окремих фрагментів.

· рядок статусу (8), що містить таку інформацію:

- номер поточної сторінки (Стр.1);

- номер поточного розділу (Разд.1);

- номер поточної сторінки та кількість усіх сторінок у документі (1/1);

- відстань від верхньої межі сторінки до рядка, де встановлено курсор (На 2,5 см);

- номер поточного рядка (Ст 1);

- кількість знакомісць від лівої межі абзацу (Кол 1);

- повідомлення про виконання системою окремих операцій (ЗАП, ИСПР, ВДЛ, ЗАМ), які викликаються подвійним клацанням лівою клавішею миші.

Більшість із перерахованих частин вікна можна вмикати або вимикати командою Сервис\Параметры\Вид.

Створення документа

Створення нового документа можна почати, не використовуючи попередніх заготовок. При запуску Word на екрані з’являється документ з назвою Документ 1 і можна починати введення тексту.

Для швидкого створення документа (без виклику діалогового вікна) на панелі інструментів Стандартная функцію створення нового файла виконує кнопка Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru або з допомогою комбінації клавіш Ctrl+N. Створення документів ґрунтується на стандартному шаблоні-файлі Normal.dot, який містить стиль форматування абзаців та символів, параметри настройки панелей інструментів, клавіатури, меню тощо.

Можна почати створення нового документа активізуючи команду Файл\Создать.Тоді з’явиться діалогове вікно “Создание документа”(рис.6.2.), яке дозволяє створити документ не тільки на базі стандартного шаблону Normal.dot (вкладка Общие\тип документа Новый документ), але використати інші шаблони для створення нового документу.

Шаблони - це зразки документів певного типу, запропоновані системою, які може вибирати, модифікувати сам користувач у діалоговому вікні Файл\Создать.У шаблоні встановлюються поля та інші формати документів, формуються стилі. Їх застосовують для швидкого форматування й узгодження подібних документів. У текстовому редакторі Word є створені розробниками шаблони ділових та особистих листів, звітів тощо.

Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru

Рисунок 6.2 – Діалогове вікно Создание документа.

Word дозволяє працювати одночасно з декількома документами. Для переходу від одного документа до іншого користуються меню Окно (Windows), в якому показаний список усіх відкритих у даний момент документів. Галочкою в цьому списку помічена назва документа, який є активним, тобто в ньому знаходиться текстовий курсор.

Відкриття документів

Команда Файл/Открыть(комбінація клавіш Ctrl+О, на панелі інструментів кнопка Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru ) викликає діалогове вікно Открытие документа, яке дозволяє відкрити документ.

Основні елементи цього діалогового вікна:

· Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru - розкриваючий список, в якому вибирається папка, в якій знаходиться документ, який потрібно відкрити.

· Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru - текстове поле для введення імені файла.

· Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru - список з якого вибирається формат документа, який потрібно відкрити.

· Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru - кнопка для переходу на дереві каталогів на один рівень вверх.

· Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru - кнопка для створення папки.

Збереження документів.

Команда Файл/Сохранить(комбінація клавіш Ctrl+S, на панелі інстру­ментів кнопка Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru ). Якщо документ, який зберігається, вже був збере­жений, то після виклику команди він буде збережений у своїй папці. На екрані з’явиться діалогове вікно Сохранение документа.

Основні елементи цього діалогового вікна:

· Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru - розкриваючий список, в якому вибирається папка, де повинен зберігатися документ.

· Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru - текстове поле для введення імені файла.

· Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru - список, з якого вибирається формат документа, який потрібно зберегти. (Важливо для збереження інформації, яку в подальшому потрібно обробляти в прогамі Word старішої версії).

Друк документа

Команда Файл/Печать(комбінація клавіш Ctrl+P) викликає діалогове вікно Печать документа, яке дозволяє встановити параметри друку документа. Якщо клацнути кнопкою Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru , то роздруковується весь поточний документ.

У діалоговому вікні, яке з’явиться, можна вибрати:

· тип інформації, яку потрібно роздрукувати (документ, відомості про документ, комбінації клавіш, які використовуються і т.д.);

· діапазон друку (всі, поточну, виділений фрагмент, номера сторінок);

· число копій;

· принтер та його властивості;

· параметри друку (чорновий друк, фоновий друк, види додаткової інформації, яку потрібно надрукувати (відомості, графічні об’єкти і т.д.), подача паперу і т.д.).

Редагування тексту.

Для редагування тексту користуються текстовим курсором, спеціальним символом, який вказує місце в рядку, куди буде вводитись наступний символ. У різних програмах курсор може мати різний вигляд, наприклад, прямокутник, що мерехтить, вертикальний штрих, горизонтальний штрих.

Таблиця 6.1– Клавіші та комбінації клавіш, які використовуються для переміщення курсору

Клавіші Переводять курсор…
Стрілка вліво, стрілка вправо …на один символ вправо або вліво
Стрілка вверх, стрілка вниз …на один рядок вверх або вниз
Ctrl+стрілка вправо …в позицію перед першим символом наступного слова
Ctrl+стрілка вліво …в позицію перед першим символом попереднього слова
Ctrl+стрілка вниз …на початок наступного абзацу
Ctrl+стрілка вверх …на початок попереднього абзацу
Home на початок поточного рядка
End …на кінець поточного рядка
Ctrl+Home …на початок документу
Ctrl+End …в кінець документу
Ctrl+PgUp, Ctrl+PgDn, …на початок або в кінець поточного вікна
PgUp, PgDn, …на екранну сторінку вперед або назад

Для того, щоб ввести текст у документ, слід набирати його на клавіатурі. Коли рядок заповниться, програма Word автоматично продовжить друкувати текст на наступному рядку.

Пам’ятайте: ви не повинні натискати клавішу Enter у кінці кожного рядка. Натискати Enter необхідно тільки для того, щоб почати новий абзац.

При введенні тексту розрізняють два режими: режим вставки та режим заміни.

Для переходу в режим заміни потрібно два рази клацнути на слові ЗАМ у рядку стану або натиснути клавішу Insert. Для зворотного переключення в режим вставки потрібно повторити попередні дії.

Вставка в текст спеціальних символів.

Для того, щоб вставити в текст символи, яких нема на клавіатурі, потрібно проробити наступну команду:Вставка/Символ, що відкриває вікно з двома вкладками “Символы” і “Специальные символы” (ри.6.3), де є ряд таблиць символів.

Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru

Рисунок 6.3 – Вікно Символ

Потрібна таблиця вибирається зі списку “Шрифт”. Виділити символ, який потрібно вставити, клацнути кнопкою Вставить(або два рази клацнути на вибраному символі), клацнути кнопкою Закрыть. Символ вставляється в текст, починаючи з позиції курсора.

Із символами, що часто вставляються в текст, доцільно зв’язати відповідну комбінацію клавішей. При цьому досить вибрати символ, клацнути кнопкою Клавиша і в діалоговому вікні “Настройка” присвоїти символу будь-яке сполучення клавіш із числа невикористаних програмою Word.

Кнопка Автозаменадозволяє встановити автоматичну заміну деякої вибраної комбінації символів на вибраний символ, при цьому комбінація не повинна використовуватись програмою Word.

Внесення виправлень у текст.

Опечатки в процесі введення тексту виправляються за допомогою:

· клавіші Backspace (при цьому вилучаються символи, які знаходяться зліва від курсора);

· клавіші Del (при цьому вилучаються символи справа від курсора);

· комбінації клавіш Ctrl+Backspace (дозволяє вилучити ціле слово від курсора);

· введення виправленого тексту в режимі заміни.

По замовчуванню Word працює в режимі вставки. Цю установку можна змінити шляхом активізації в діалоговому вікні Сервис/Параметрына вкладці Правка опції Включить режим замены символов при вводе.

Способи виділення тексту.

Для того, щоб проробити якусь дію над фрагментом тексту, його спочатку потрібно виділити мишею або клавіатурою.

Розмістивши вказівник миші на початку фрагменту, потрібно натиснути кнопку миші і утримувати її до тих пір, поки вказівник не переміститься в кінець фрагменту, який виділяється.

Можливості, які надає редактор для виділення ділянок тексту і графічних зображень:

Таблиця 6.2 – Способи виділення фрагментів тексту

Фрагмент, що виділяється Дії, які потрібно зробити для виділення фрагменту
Слово Два рази клацнути мишею по слову
Графічне зображення Клацнути мишею в межах зображення
Рядок Клацнути мишею в зоні виділення* біля рядка
Речення При натиснутій клавіші Ctrl клацнути мишею всередині речення
Абзац Два рази клацнути мишею в зоні виділення зліва від абзацу або три рази в зоні абзацу
Декілька абзаців, які розміщені підряд Не відпускаючи миші після виділення першого абзацу, провести вказівником миші в зоні виділення до останнього із абзаців, що виділяються
Фрагмент тексту довільної величини Встановити текстовий курсор на початок фрагменту, що виділяється. Потім натиснути клавішу Shift і, не відпускаючи її, перемістити курсор на кінець фрагмента за допомогою клавішей керування курсором або клацнути мишею в кінці фрагменту, який виділяється.
Весь документ Три рази клацнути мишею в зоні виділення зліва від тексту

* - зона (смуга) виділення знаходиться між лівим краєм тексту і лівим краєм вікна.

Для того, щоб відмінити виділення потрібно клацнути мишею де-небудь поза виділеним фрагментом в межах вікна документа або натиснути клавіші керування курсором.

Вилучення фрагменту тексту.

Вилучення декількох символів відбувається за допомогою клавіш Del або Backspace (BS). Для вилучення довільного фрагменту тексту спочатку його потрібно виділити, а потім натиснути клавішу Del або BS.

Скасування і повторення операцій.

Редактор дає змогу скасувати більш як 100 раніше виконаних дій. Зокрема, можна скасувати будь-яку операцію редагування (вилучення, копіювання, вирізання і вставлення тексту). Тільки що виконану операцію можна скасувати за допомогою клавішей Ctrl+Z або команди Правка\Отменить.

Для відміни помилкових дій на панелі інструментів Стандартная використовується кнопка Отменить Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru . Якщо відмінена дія все таки була правильна, то її можна “перевідмінити” використовуючи кнопку Вернуть Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru .

Слід відзначити, що не можна відмінити операцію збереження документа на диску або його друк.

Переміщення та копіювання тексту.

1. Метод перетягування.

– пред виконанням цієї операції потрібно вибрати (виділити) фрагмент тексту, який потрібно копіювати;

– натиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, сумістити вказівку миші з виділеною ділянкою і натиснути ліву кнопку миші;

– не відпускаючи ліву кнопку миші, а також клавішу Ctrl, перетягнути копію піктограми вибраного об’єкта на ліву панель і сумістити її з піктограмою папки, де знаходиться місце призначення. При перетягуванні з’являється пунктирна лінія, яка показує місце, куди буде скопійовано або переміщено текст;

– коли пунктирна лінія займе місце призначення тексту, кнопка миші відпускається для початку переміщення або копіювання тексту.

Якщо проходить операція переміщення, то клавішу Ctrl не натискати.

При операції копіювання появляється знак “+” рядом з вказівником миші.

2. Метод вирізання і вставки.

А. Виділяємо фрагмент тексту, який Ви хочете скопіювати (перенести).

В. В меню Правкавікна програми Проводник вибираємо команду Копировать (Вырезать) або натискаємо клавіші <CTRL+C> (<CTRL+X>) для копіювання (переміщення) вибраного фрагменту в буфер обміну.

С. Поміщаємо курсор туди, куди хочемо вставити фрагмент.

D. У меню Правка вікна програми Проводник вибираємо команду Вставить або натискуємо клавіші <CTRL+V> для вставки вибраного фрагменту.

Перенесення слів.

Операція перенесення слів у текстовому редакторі Word може виконуватися автоматично або вручну (вимушено).

А.Вручну.

Розрізняють два різновиди перенесення слів:

§ звичайне перенесення;

§ вводиться в текст натисненням клавіші [-] дефіс. Знак переносу завжди видно в тексті. (Таке перенесення бажано не використовувати);

§ необов’язкове або м’яке перенесення.

Вводиться в текст натисненням комбінації клавіш [Ctrl]+[-]. М’яке перенесення роздрукується як звичайний дефіс тільки в тому випадку, якщо Word розриває на ньому слово в кінці рядка.

Б.Автоматично

Потрібно виконати команду Сервис\Язык\Расстановка переносов. З’явиться діалогове вікно, з допомогою якого можна автоматично проставити переноси слів. Автопереніс здійснює перенесення лише тих слів, для яких вказані місце переносу у словнику.

Часто при роботі з текстовим редактором комбінують два методи перенесення.

Недруковані символи.

Вони використовуються для того, щоб при наборі тексту показати кінець абзацу, пробіли, символи табуляції і т.п. Недруковані символи на папері не друкуються, хоча можуть бути показані на екрані. Наприклад:

Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru символ кінця абзацу з’являється, коли натиснути клавішу Enter;

Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru символ табуляції (тобто зсув тексту на 8 символів вправо) - з’являється при натисненні клавіші табуляції Tab;

Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru символ м’якого переносу з’являється коли натиснути комбінацію клавіш Ctrl+”-“;

Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru ознака примусового переходу на новий рядок всередині поточного абзацу. Поточний рядок буде перерваний і текст буде продовжений з нового рядка, але це буде той самий абзац. Такий перехід відбувається при натисненні на клавіатурі комбінації клавіш Shift+Enter.

Щоб недруковані символи зображалися на екрані, клацніть мишею по кнопці із зображенням символу кінця абзацу на панелі інструментів Стандартная.

Рекомендації по введенню та редагуванню тексту.

1. Не використовуйте пробіли для вирівнювання тексту.

2. Для вирівнювання тексту в редакторі можна задавати відступи, табуляції, типи вирівнювання.

3. Не вилучайте із тексту символи кінця абзацу .

4. Форматування задане для абзацу, зберігається не в самому тексті, а разом з ознакою кінця абзацу. Тому при вилученні цього символу абзац залишається без свого форматування і зливається з наступним абзацем.

5. Якщо натиснути клавішу Enter, щоб розпочати введення наступного абзацу, редактор автоматично переносить на нього форматування, успадковане від попереднього абзацу.

Завдання.

1. Створіть документ, вставте у нього текст (за своєю спеціальністю), який знайдіть в електронній марежі Internet, знайдіть в ньому слова, які часто вживаються, і створіть для них елементи автотексту.

2. Багатомовний текст (українська, англійська, російська мови) перевірити на правопис; тексти, що написані слов‘янськими мовами, оформити з переносом слів.

Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru

3. Переформатувати текст

- сторінка: А4, поля 2х2х2х2;

- абзац для основного тексту: інтервал між рядками 1,3; інтервал між абзацами Авто; шрифт Times New Roman 14;

- абзац для цитат: відступ справа 2 см, зліва 2 см; інтервал між рядками -1; шрифт Times New Roman 11, Курсив.

Контрольні питання.

1. Класифікація текстових редакторів.

2. Робота з діалоговими вікнами.

3. Як створити новий текстовий документ?

4. Як задати розмір шрифту?

5. Для чого призначені недруковані символи?

6. Як вставити номери сторінок?

7. Як замінити слово іншим у всьому тексті?.

8. Як скопіювати фрагмент тексту?

9. Як вилучити речення з тексту?

10. Які пособи перенесення слів у наступний рядок Ви знаєте?

11. Як вставити символ у текст?

12. Яка різниця між клавішами Del і Backspace?

13. Як відмінити попередню дію?

14. Як роздрукувати текстовий документ?

15. Як відкрити текстовий документ?

Практична робота № 7. Дії з фрагментами тексту. Форматування тексту.

Год.

.

Мета: Уміти форматувати тексти і створювати ділові листи.

План

1. Форматування титульної сторінки лабораторної роботи.

2. Написання ділового листа.

3. Створення ділового листа за допомогою майстра листів.

Теоретичні відомості

Сформатувати текст означає надати йому такого вигляду, який потрібен користувачу. Форматування виконують за допомогою команд відповідного меню або кнопок панелі форматування (рис. 7.1), які дають змогу задати таке:

¨ стиль документа;

¨ шрифт;

¨ розмір символів у пунктах (28 пунктів = 1 см);

¨ стиль шрифту: товстий, курсив, підкреслений;

¨ вирівнювання: до лівого краю, до центру, до правого краю, двобічне;

¨ нумерований список;

¨ маркований (позначений) список;

¨ зсув фрагмента ліворуч;

¨ зсув фрагмента праворуч;

¨ текст у рамці тощо.

Для форматування тексту його треба спочатку виокремити (кажуть також: вибрати, виділити). Цей текст буде виділений інверсним кольором. Текст виокремлюють так: клацають на початку фрагмента і перетягують курсор над текстом, утримуючи затиснутою ліву клавішу миші.

Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru

Рисунок 7.1 – Меню програми Word,

панелі Стандартна і Форматування.

Розглянемо швидкі способи виокремленняелементів тексту:

¨ щоб виділити слово, треба клацнути на ньому двічі;

¨ щоб виокремити рядок, потрібно клацнути в лівому полі рядка;

¨ щоб виділити речення, треба натиснути на клавішу Shift і клацнути двічі в межах речення;

¨ щоб виділити абзац, потрібно клацнути тричі;

¨ щоб виокремити увесь текст (усі абзаци), треба виконати комбінацію Ctrl + A.

До виділеного фрагмента можна застосувати додаткові ефекти перетворення шрифтів (Формат Þ Шрифти), зокрема, створення верхніх чи нижніх індексів, закреслень і підкреслень, контурів і тіней, інтервалів тощо; а також ефекти анімації: феєрверк, неонова реклама, мурашки, мерехтіння та ін.

Завдання до виконання роботи. Текст для форматування знайти в Interneti.

1. Запустити редактор Word з меню “Пуск” або піктограмою на робочому столі.

2. Викликати довідкову систему (закладка “Содержание” пункту “Вызов справки” меню “?”). Довідкова інформація до виконуваної роботи міститься головним чином у книзі “форматирование”).

3. Виділити текст одного з розділів книги (наприклад, глави “анимация текста” розділу “форматирование символов”) та скопіювати його до поточного відкритого документу (“Документ1”). Бажано, щоб скопійований текст містив не менше 20-25 рядків та 3-5 абзаців.

4. Замінити установки шрифту в перших двох абзацах, використовуючи вікно “Шрифт”, яке викликається у пункті “Шрифт” меню “Формат”: тип Arial 12 pt, Bold Italic (напівжирний курсив), синього кольору, з окремо підкресленими словами.

5. Виконати ці ж операції на іншому фрагменті тексту за допомогою піктограм панелі інструментів нижче меню. Чи можна виконати повністю всі вказані операції за допомогою піктограм?

6. Зробити шрифт у виділеному фрагменті тексту розрідженим або ущільненим (закладка “Интервал” вікна “Шрифт”). Як можна керувати мірою розрідження (ущільнення) тексту?

7. Змінюючи параметри абзацу у вікні “Абзац”, яке викликається у пункті “Абзац” меню “Формат”, виконати такі операції:

а) встановити міжрядковий інтервал 1.25;

б) встановити відступ для першого рядка абзацу 0.63 см;

в) вирівняти абзац по ширині;

г) встановити інтервал перед кожним абзацом 6 pt, після – 3 pt;

д) встановити відступ справа 1 см.

Виконати ці операції над окремим абзацом з 4-5 рядків та над усім текстом.

8. Відформатувати окремий абзац, використовуючи піктограму “Формат по образцу” Використання текстового редактора Word для обробки тексту. - student2.ru : спочатку виділити абзац із потрібним форматом, потім натиснути на піктограму, після чого вказати абзаци, що підлягають переформатуванню.

9. За допомогою пункту “Список” меню “Формат” виконати такі операції:

10. Відформатувати весь текст документу у вигляді нумерованого списку, при цьому нумерація повинна починатись з 10.

11. Відформатувати весь текст документу у вигляді маркірованого списку, при цьому в якості маркера обрати символ, що відрізняється від стандартних зразків.

12. Встановити розмір табуляції 0.6 см (пункт “табуляция” меню “формат”). Оформити документ як багаторівневий список.

13. За допомогою пункту “Регистр” меню “Формат” зробити всі букви першого абзацу рядковими, інших абзаців – прописними.

14. Оформити весь текст документа у вигляді двох колонок (пункт “Колонки” меню “Формат”). Змінити довільно ширину колонок та відстань між ними. Чи пов’язані ці параметри між собою та шириною сторінки?

15. Оформити текст таким чином: перший абзац – в одну колонку, наступні абзаци – в дві колонки, які починаються на тій же або наступній сторінці.

16. Вийти з редактора Word, не зберігаючи зроблених змін. Знищити всі файли, створені під час виконання роботи.

Контрольні запитання

1. Що таке анімація тексту? Які її типи передбачені в редакторі Word?

2. Чи можна окреме слово розмістити вище або нижче рядка, в якому воно розташоване?

3. Які піктограми відносяться до зміни параметрів шрифту, які – до параметрів абзацу?

4. Як переформатувати текст у вигляді нумерованого або маркірованого списку за допомогою піктограм?

5. Як оформлюється багаторівневий список?

6. Для чого використовується пункт “Буквица” меню “Формат”?

7. Що таке нумерований список?

8. Як встановити абзацний відступ?

9. Як виділити фрагмент тексту?

10. Як виділити весь текст?

11. Як виділити абзац тексту?

12. Які способи виділення тексту Ви знаєте?

13. Як створити діловий лист?

14. Яка різниця між копіюванням, перемішенням і вилученням фрагменту тексту?

15. Як перемістити абзац?

Практична робота № 8. Робота з таблицями

Год.

Мета: Здобути навики роботи зі створення, редагування та обробки табличних даних

Таблиця складається з комірок, які згруповані по рядкам та стовпцям. Нижче наводиться один із можливих прикладів використання таблиці (рис.7.1).

Тип проце-сора Рік Кількість транзисторів Розрядність шини Адресуєма пам'ять MIPS
даних адресів
8086 1978 29 000 16 20 1 М 0.33
8088 1979 29 000 8 20 1 М 0.33
80286 1982 134 000 16 24 16 М 1.2
80386 1985 275 000 32 32 4 Г 6
80486 1989 1 200000 32 32 4 Г 20
Pentium 1993 3 100 000 64 32 4 Г 112
Pentium Pro 1995 7 000 000 64 32 4 Г 200
Pentium ІІ 1997 7 500 000 64 32 4 Г 300

Рисунок 8.1 – Звичайний вигляд таблиці

Наши рекомендации