Удк 634.1/7

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

удк 634.1/7 - student2.ru

КАФЕДРА ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА, ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І ЕКОЛОГІЇ

ІНТЕНСИВНЕ САДІВНИЦТВО.

ІНТЕНСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ

ВИРОЩУВАННЯ ЯБЛУНІ.

Навчальний посібник

Для студентів спеціальності

“Плодоовочівництво і виноградарство”

ЛЬВІВ 2014

удк 634.1/7 - student2.ru удк 634.1/7 - student2.ru БК.42.35.я73

Г94

УДК 634.1/7

Автор:

к. с.-г. н., доцент Б.І. Гулько

Рецензенти:

В.В. Лихочвор,д. с.-г. н., професор, член-кор. НААНУ,

завідувач кафедри технологій у рослинництві

Львівського національного аграрного університету

М.М. Гузь,д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри

лісових культур та лісової селекції

Національного лісотехнічного університету України

Рекомендовано до друку вченою радою

Львівського національного аграрного університету

протокол №7 від „13” лютого 2014 р.

Г94 Гулько Б.І. Інтенсивне садівництво. Інтенсивна технологія вирощування яблуні. Навчальний посібник /Б.І. Гулько/ Львів, 2014. – 71 с.

Навчальний посібник “Інтенсивна технологія вирощування яблуні” складено у відповідності до вимог навчальної програми курсу „Інтенсивне садівництво” та призначено для самостійного опрацювання студентами стаціонарної та заочної форм навчання, фермерів, садівників-любителів.

Навчальний посібник складається з шести тем та включає в себе перелік сучасних сортів та підщеп яблуні, опис технології підготовки, закладання сучасних промислових насаджень, систему формування, догляду, заходи боротьби з хворобами і шкідниками та визначення термінів збирання плодів.

ББК.42.35.я73

© Гулько Б.І., 2014

удк 634.1/7 - student2.ru З М І С Т

удк 634.1/7 - student2.ru

ВСТУП....................................................................................................................................4

ТЕМА 1. ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАКЛАДАННЯ НАСАДЖЕНЬ

ЯБЛУНІ................................................................................................................6

1.1. Розміщення саду і підбір ґрунту................................................................. 6

1.2 Сорти і підщепи............................................................................................ 6

1.3. Системи і схеми садіння.............................................................................10

1.4. Садозахисні смуги...................................................................................... 12

Наши рекомендации